System Operacyjny CROOK-5

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Hiob lekkomyślnie otwiera usta i nie
mając wiedzy mnoży słowa.
(Księga Hioba 35,16)


Rodzina systemów operacyjnych CROOK na minikomputery MERA-400 i K-202 powstała w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Zamierzeniem autorów było, by najmłodszy z rodziny, CROOK-5, zawierał wszystkie udane pomysły zastosowane przy tworzeniu jego starszego rodzeństwa, a nie zawierał ich braków. Trudno jest nam ocenić, na ile te wysiłki dały zamierzone rezultaty, liczymy w tej mierze na wyrozumiałość oraz uwagi i komentarze użytkowników.

Niniejsze opracowanie stanowi opis całości systemu i z konieczności zawiera wiele skrótów. Nie należy więc traktować go jako podręcznika użytkowania systemu, zwłaszcza dla początkujących.

Początkujących można pocieszyc, że do rozpoczęcia pracy wystarczy umiejętność wpisania się do systemu i znajomość kilku podstawowych zleceń. Poszczególne rozdziały staną się w pełni zrozumiałe dopiero po nabraniu pewnej wprawy i poznaniu istoty mechanizmów systemu.

Wykaz oznaczeń

<>
napis w nawiasach ostrych oznacza zmienną metajęzykową - określa parametr który należy podstawić w to miejsce;
[]
napis w nawiasach prostokątnych oznacza opcję - można go, wraz z nawiasami pominąć;
{}
nawiasy sześcienne obejmują parametry obowiązkowe;
...
wielokropek oznacza możliwość wystąpienia dalszych elelmntów o takiej samej budowie jak element zamknięty w nawias bezpośrednio poprzedzający wielokropek i odpowiadający mu nawias otwierający;
druk pogrubiony
oznacza słowa kluczowe.

Część I

Część II - Programy użytkowe

Część III

Część IV - Instrukcja kierownika instalacji

Dodatki

Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988