Tablica konfiguracji MERY-400

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W systemie CROOK-5 słowa pamięci bloku systemowego (bloku 0) od adresu 4 do adresu 077 przeznaczone są na tablicę opisującą konfigurację MERY-400 na której ma pracować system.

Słowo
(oct)
Słowo
(hex)
Bit Znaczenie bitów
04 0x04 Opcje systemowe oraz dodatkowe moduły dołączane do systemu
0 1 - dołącz dodatkowe ekstrakody semaforowe
1 1 - dołącz obsługę drukarki wierszowej DW3
2 1 - dołącz ekstrakody LOD i UNL
3
 • 0 - kwant czasu jest 10 razy większy od okresu przerwań zegarowych
 • 1 - kwant czasu jest równy okresowi przerwań zegarowych
4 1 - nie zmieniaj trybu pracy na tryb z wymianami
5 1 - używaj buforów po 4K przy współpracy z dyskiem
6 1 - uruchamiaj wszystkie programy jako rezydujące
7 1 - czekaj na gotowość dysku 5MB (ok 2 min.)
8÷15 liczba buforów systemowych, po 272 słowa, przydzielanych dynamicznie i używanych przy dostępie do zbiorów dyskowych
05 0x05 Parametry linii szeregowych MULTIX-a, ustawiane wstępnie przy starcie systemu
0 1 - włącz automatyczną obsługę MULTIX-a
1 1 - nie sprawdzaj, nie generuj parzystości
2 1 - sprawdzaj, generuj nieparzystość
3 1 - przekazuj 8 bitów
4 włącz protokół X-ON, X-OFF
5 obsługuj BS i CAN (tylko dla monitora)
6 zmień małe litery na duże na wyjściu
8÷15 liczba wektorów po 10 słów używanych do opisu strumieni
06 0x06 0 1 - oznacza polecenie automatycznego tworzenia zbiorów roboczych w przestrzeni RAM
1 1 - włącza blokadę zapisu do skorowidzów z pominięciem systemu zbiorów, ominąć blokadę można przez ustawienie na kluczach wartości 0300 + numer końcówki
2 1 - włącza kontrolę poprawności zapisu do skorowidzów, po zapisie przeprowadzany jest odczyt i porównanie, a jeśli przewidziano kopię skorowidzu, przeprowadzany jest dodatkowo zapis, odczyt i porównanie dla kopii, natomiast przy odczycie skorowidzu porównuje się oryginał z kopią wywołując alarm w razie niezgodności
8÷15 liczba wektorów do opisu użytkownika i bieżącego skorowidza (na ogół liczba końcówek zwiększona o 3)
07 0x07 0÷3 liczba bloków pamięci (po 4 Ksłów) zajętych na stałe przez system
8÷15 długość buforów przydzielanych do końcówek użytkowników
010÷017 0x08÷0x0f Opis pamięci operacyjnej zarządzanej przez system (w jednym słowie można opisać do 64 bloków po 4K, o kolejnych fizycznych adresach począwszy od wskazanego)
0 1 - oznacza pamięć półprzewodnikową, wymagającą inicjacji
1
 • 0 - oznacza moduły pamięci po 32 Ksłów
 • 1 - oznacza moduły pamięci po 64 Ksłów (MEGA)
2÷7 liczba kolejnych bloków po 4 Ksłowa zmniejszona o 1
8÷11 początkowy numer bloku w module
12÷15 początkowy numer modułu
020÷037 0x10÷0x1f Adresy talerzy dyskowych w kolejności odpowiadającej obszarom dyskowym, upakowane następująco:
0
 • 0 - talerz własny
 • 1 - talerz obcy
1÷2 określają rodzaj dysku:
 • 0 - MERA 9425 w kanale pamięciowym
 • 1 - WINCHESTER
 • 2 - dysk elastyczny
 • 3 - MERA 9425 lub EC 5061 w PLIX-ie
Dla dysków w kanale pamięciowym:
7÷9 numer jednostki sterującej dysku
10÷13 numer kanału pamięciowego
14 0
15 1 - talerz stały
0 - talerz wymienny
Dla dysków elastycznych 8":
3 0
8÷12 numer systemowy jednostki dysków elastycznych (według numeracji urządzeń znakowych)
13÷15 numer drzwiczek jednostki dysków elastycznych (standardowo 0, 1, 4, 5)
Dla dysków elastycznych 5,25":
3 1
10÷12 typ stacji napędowej:
 • 0 - SD
 • 1 - DD
 • 2 - HD
13÷15 numer kolejny stacji
Dyski WINCHESTER można użyć jako całość (do 30Mb) lub podzielić na części, z których każda będzie osobnym obszarem, składającym się z jednego lub kilku kwantów po 4912 sektorów
4÷9 zawierają 6-cio bitowy numer początkowego kwantu
10÷12 określają typ WINCHESTER-a (p. Tablica opisu dysków WINCHESTER)
13÷15 określają numer kolejny WINCHESTER-a
Dla dysków MERA-9425 i EC-5061 w PLIX-ie:
6÷7 typ urządzenia:
 • 0 - dysk EC-5061
 • 1 - talerz wymienny dysku MERA-9425
 • 2 - talerz stały dysku MERA-9425
 • 3 - cały dysk MERA-9425
8÷12 numer pakiet PLIX-a
13÷15 numer urządzenia w pakiecie
040 0x20 Dla pamięci taśmowych podłączonych poprzez procesor MULTIX słowo zawiera numer linii fizycznej ostatniej podłączonej jednostki (standardowo od 24 przy jednej jednostce do 27 przy czterech jednostkach)
040÷043 0x20÷0x23 Adresy jednostek pamięci taśmowych w kanale pamięciowym:
8÷10 numer jednostki sterującej
11÷14 numer kanału pamięciowego
15 0
044÷047 0x24÷0x27 11÷14 Adresy kaset CAMAC
046 0x26 11÷14 Adres kanału PI
047 0x27 11÷14 Adres kanału IEC
050 0x28 2÷7 Numer linii fizycznej sterownika dysku WINCHESTER (standardowo 28 dla MULTIX-a i 0 dla PLIX-a, jeśli w systemie występują dwa sterowniki dysków WINCHESTER adres drugiego z nich jest ustawiany na 16
051 0x29 2÷7 Numer linii fizycznej sterownika dysku elastycznego (standardowo 20)
050÷053 0x28÷0x2b 11÷14 Numery istniejących kanałów wpisane w kolejności: PLIX, MULTIX, kanały znakowe
054 0x2c -1 (nie używane)
055 0x2d Adres szybkiego łącza (interfejs łączący komputery MERA-400)
8÷10 numer urządzenia
11÷14 numer kanału
056 0x2e Adres zegara czasu rzeczywistego
8÷10 numer urządzenia
11÷14 numer kanału
057 0x2f Numer systemowy jednostki grupowej monitorów ekranowych
060 0x30 Numer systemowy końcówki (w kanale znakowym), na którą działa klucz OPRQ z pulpitu maszyny i na której zgłasza się proces INI przy starcie systemu (gdy słowo to zawiera -1 to klucz OPRQ służy do zerowania MULTIX-a)
061÷077 0x31÷0x3f Numery systemowe pozostałych końcówek w kanale znakowym lub opis urządzeń znakowych dołączonych do procesora MULTIX (słowa opisujące linie MULTIX-a mają starszy byte różny od zera)
0÷2 Kierunek:
 • 2 - wejście
 • 4 - wyjście
 • 6 - linia przełączana (HALF-DUPLEX)
 • 7 - linia dwukierunkowa (FULL-DUPLEX)
3 1 - linia użyta
4÷7 typ urządzenia:
 • 0 - linia szeregowa (USART)
 • 1 - linia równoległa (INTEL 8255)
 • 2 - linia synchroniczna
8÷10 numer protokołu:
 • 0 - czytnik taśmy
 • 1 - drukarka, perforator
 • 2 - monitor
11÷15 liczba identycznie opisywanych linii zmniejszona o 1

Numery linii logicznych w MULTIX-ie są przydzielane w kolejności użytych linii fizycznych.

Numery systemowe dla urządzeń w kanałach znakowych przydzielane są od końca, tzn.: kanał znakowy wpisany jako ostatni otrzyma numery 0÷7, przedostatni numery 010÷017, itd. Urządzenia znakowe w MULTIX-ie otrzymają numery za urządzeniami w kanale znakowym, od 0 jeśli nie ma kanału znakowego, od 010 jeśli jest jeden kanał, od 020 jeśli są dwa kanały, itd. w kolejności linii logicznych.

Przy konfiguracji zawierającej dwa MULTIX-y zadeklarowany w słowie 051 może zawierać tylko linie znakowe opisane w słowach 060÷067 (otrzymują one numery za urządzeniami w kanale znakowym), a zadeklarowany w słowie 050 może zawierać dyski WINCHESTER, taśmy PT305 i linie znakowe opisane w słowach 070÷077.

Jeśli konfiguracja nie zawiera danego urządzenia (np. kanału PI) lub mniejszą ich liczbę (np. talerzy dyskowych), wtedy odpowiednie wolne słowa w tablicy konfiguracji mają zawierać -1.