CROOK-5 - Program ładujący system operacyjny

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program ładujący służy do przepisania systemu operacyjnego z pamieci dyskowej do pamięci operacynej i uruchomienia go. Program umożliwia załadowanie systemu z dowolnego dysku w kanale pamięciowym, a także z dysku WINCHESTER lub dysku elastycznego 5,25" dolączonego do procesora MUTLIX.

Ładowanie jest dwustopniowe. Część pierwsza programu (zbiór BOOT) może być zapisana na taśmie papierowej, w pamięci PROM zegara czasu rzeczywistego, lub w pamięci EPROM. Część druga programu (zbiór BOOTL) musi być zapisana na zerowym sektorze dysku z którego ładowany jest system. Wpisywanie jest dokonywane w chwili inicjacji obszaru (zleceni CFA programu BOOS). Na obszary zainicjowane wczesniej zawartość zbioru BOOTL można dopisać zleceniem COPL ( COPL,BOOTL,<nazwa obszaru> ).

Do sterowania pracą programu służą klucze pulpitu technicznego. Gdy żaden kluczy nie jest podniesiony przeprowadzana jest próba transmisji z dysku 5MB talerz stały jednostki nr 0 w kanale 4. Gdy dysk ten nie jest włączony lub nie jest gotowy przeprowadzana jest próba transmisji z zerowego dysku elastycznego, procesora MULTIX w kanale 1. Gdy dysk ten nie jest włączony, lub nie jest włożona dyskietka, przeprowadzana jest próba transmisji z zerowego WINCHESTERA. Przy podniesionych kluczach adres dysku określony jest następująco:

  • klucze 8-9 - numer dysku,
  • klucze 10-13 - numer kanału,
  • klucz 14=0,
  • klucz 15 - rodzaj dysku (0-wymienny, 1-stały lub 0-dysk elastyczny, 1-dysk twardy).

Można więc ustawiając odpowiednie klucze załadowac system z WINCHESTERA przy wlączonym dysku nr 0 w kanale 4. Wersja zapisana w pamięci PROM zegara umożliwia ładowanie tylko z dysków w kanale pamięciowym lub z WINCHESTERA nr 0. Wersja zapisana w pamięciach EPROM inicjatora lub MEGI umożliwia ponadto ładowanie z dowolnego z czterech dysków elastycznych lub WINCHESTERÓW. W przypadku komputera MX-16 bez pulpitu technicznego loader jest ładowany i uruchamiany automatycznie, poczym zachowuje się tak, jakby żaden z kluczy nie był podniesiony. Przeprowadzana jest próba transmisji z zerowego dysku elastycznego, a jeśli dyskietka nie jest włożona system jest ladowany z zerowego WINCHESTERA.

Oczywiście jeśli do napędu zerowego włożymy dyskietkę z systemem testowym to on właśnie zostanie załadowany zamiast systemu operacyjnego. Dla umożliwienia rozpoznania przez system testowy lub operacyjny rodzaju napędu loader przekazuje w R1 adres stacji z której został załadowany system.

Spis stopów:

  • 020 - oczekiwanie na zakończenie pierwszej transmisji,
  • 021 - transmisja została potwierdzona lecz nie wykonana,
  • 022 - błąd pierwszej transmisji (w R4 spec. przerwania),
  • 023 - błąd drugiej transmisji (w R4 spec. przerwania),
  • 024 - niezakończona druga transmisja.

Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988