CROOK-5 - Wykaz ekstrakodów

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W nawiasach podano typ pola parametrów.

Ekstrakody podstawowe

Kod dec Kod oct Nazwa Parametry Opis
128 0200 ASG FIL przywiąż strumień do zbioru
129 0201 CASG FIL utwórz zbiór i przwiąż strumień
130 0202 SETP FIL ustal parametry zbioru
131 0203 LOAP FIL pobierz parametry zbioru
132 0204 TMEM TMEM dołącz pamięć do procesu
133 0205 NASG FIL dołącz strumień do zbioru
134 0206 ERF STR usuń zbiór
135 0207 ERS STR usuń strumień
136 0210 ERAS usuń strumienie
137 0211 FBOF STR cofnij wskażnik dostępu na początek
138 0212 INPR REC wczytaj rekord
139 0213 PRIR REC wyprowadż rekord
140 0214 PINP REC wyprowadż dwa znaki i czytaj rekord
141 0215 PRIN REC wyprowadż rekord bez zn. kończącego
142 0216 EOF STR wyprowadż znacznik końca
143 0217 FEOF STR ustaw wskażnik dostępu na koniec
144 0220 INAM REC pobierz parametr z bufora
145 0221 INUM REC pobierz liczbę z bufora
146 0222 WADR BLOCK zapisz pola adresowe na dysku
147 0223 OVL BLOCK wczytaj nakładkę ze zbioru
148 0224 REAP BLOCK czytaj ze zbioru specjalnego
149 0225 WRIP BLOCK pisz do zbioru specjalnego procesu
150 0226 READ BLOCK czytaj blok
151 0227 WRIT BLOCK pisz blok
152 0230 OES ERR zgłoszenie własnej obsługi alarmów
153 0231 ERR obsłuż mój ostatni alarm
154 0232 CORE r4 przydziel mi wskazaną pamięć
155 0233 CPRF FIL utwórz mi zbiór specjalny
156 0234 JUMP PROC przenieś proces do osobnego bloku
157 0235 SDIR DIR ustal parametry skorowidza
158 0236 TDIR DIR pobierz parametry skorowidza
159 0237 CDIR DIR zmień parametry skorowidza
160 0240 DEFP PROC definiuj proces potomny
161 0241 DELP PROC usuń proces potomny
162 0242 SREG PROC ustal rejestry procesu potomnego
163 0243 TREG PROC pobierz rejestry procesu potomnego
164 0244 RUNP PROC uruchom proces potomny
165 0245 HANG PROC zatrzymaj proces potomny
166 0246 TERR r4 pobierz proces z listy alarmów
167 0247 WAIT r4 czekaj wskazaną liczbę kwantów czasu
168 0250 STOP r4 stop
169 0251 RELD zwolnij urządzenia
170 0252 DATE TIM podaj aktualną datę
171 0253 TIME TIM podaj aktualny czas
173 0255 CHPI r4 zmień mój priorytet
174 0256 WAIS.n r4 opuść semafor
175 0257 SIGN.n r4 podnieś semafor
176 0260 TLAB MET podaj metrykę dysku
177 0261 PINF PINF podaj informacje o procesie
178 0262 CSUM r4 sprawdż sumę kontrolną systemu
179 0263 CSYS r4 zmień system
180 0264 UNL r4 odłącz obszar dyskowy
181 0265 LOD r4 dołącz obszar dyskowy
182 0266 TAKS STR opuść semafor strumienia
183 0267 RELS STR podnieś semafor strumienia
184 0270 GMEM r4 dodaj bloki pamięci
185 0271 RMEM r4 zwolnij bloki pamięci
186 0272 LRAM tabl podaj parametry zbioru RAM
189 0275 OPPI PI wykonaj operację PI
190 0276 WFPI PI pobierz przerwanie PI
191 0277 CAMAC CAM wykonaj operację CAMAC
192 0300 RWMT MT przewiń taśmę do początku
193 0301 FBMT MT cofnij taśmę o zbiór
194 0302 FFMT MT przesuń taśmę o zbiór
195 0303 BBMT MT cofnij taśmę o blok
196 0304 BFMT MT przesuń taśmę o blok
197 0305 FMMT MT zapisz znacznik zbioru
198 0306 REMT MT czytaj blok z taśmy
199 0307 WRMT MT pisz blok na taśmie

Ekstrakody pomocnicze programu XOSL

Kod dec Kod oct Nazwa Parametry Opis
249 0371 SCON reje ustaw bity słowa stanu programu XOSL
250 0372 TCON reje pobierz do R4 słowo stanu XOSL
251 0373 END r4 zakończenie programu
252 0374 BACK wykonuj program w tle
253 0375 ABO r4 usuń program
254 0376 KILL r4 usuń program z komunikatem
255 0377 EOSL r4 zakończ program wyprowadż komunikat

Ekstrakody pomocnicze programu INI

(r4 nr monitora)

Kod dec Kod oct Opis
251 0373 odrzucenie zgłoszenia operatora
252 0374 zakończenie sesji
253 0375 zakończenie sesji
254 0376 zakończenie sesji
255 0377 zakończenie sesji