CROOK-5 - Proces inicjujący INI

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Proces dla programu INI jest tworzony w chwili uruchomienia systemu operacyjnego. Jest to proces pierwotny w stosunku do wszystkich procesów pracujących pod kontrolą systemu. Przeprowadza on operacje rozpoznawania użytkowników i uruchamiania odpowiednich interpretatorów zleceń oraz operacje zakończenia sesji.

Dopuszczanie użytkowników do pracy

Po przyjęciu zgłoszenia (BREAK) zostaje wyprowadzony tekst:

I'M CROOK-5 AND WHO ARE YOU ?

użytkownik powinien przedstawić się według następującego formatu:

<n.użytk.>[,[<hasło>][,[<n.skor.>][,<p.obs.>]]][,<nr>]...

gdzie:

 • <n. użytk.> - oznacza nazwę użytkownika znanego na dowolnym z dołączonych talerzy;
 • <hasło> - oznacza hasło zadeklarowane przez użytkownika zleceniem PAS. Hasło może być podawane jawnie lub tajnie (z użyciem klawisza CTRL);
 • <n. skor.> - jest nazwą skorowidza podległego zgłaszającemu się użytkownika. Skorowidz ten stanie się skorowidzem bieżącym w chwili rozpoczęcia sesji. Pominięcie nazwy skorowidza spowoduje, że skorowidzem bieżącym stanie się skorowidz główny użytkownika;
 • <p. obs.> - nazwa programu obsługi. Opcja jest przeznaczona do stosowania niestandardowych programów konwersacji z użytkownikiem;
 • <nr> - numer kolejny obszaru (z tablicy konfiguracji) który ma być dołączony do systemu (podane obszary powinny mieć prawidłowe metryki i organizację zbiorów).

Zakończenie sesji odbywa się poprzez podprogram wywoływany odpowiednim zleceniem programu obsługi operatora (np. ES w OSL).Prawidłowe zakończenie sesji sygnalizowane jest napisem:

SESSION ENDED

Komunikaty INI o zdarzeniach

Wykrycie nieprawidłowości przy zgłaszaniu się użytkownika sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem. Po napisaniu komunikatu INI zwalnia (dezaktywuje) końcówkę. Można ją ponownie uaktywnić zgłoszeniem (BREAK).

Komunikaty INI:

 • CLOSED - Sygnalizacja zwolnienia (dezaktywacji) końcówki po pustym wierszu odpowiedzi użytkownika.
 • WRONG PARAMETER - Nieprawidłowa budowa wiersza przedstawienia się użytkownika.
 • ERROR IN DIRECTORY - Nieprawidłowa budowa słownika skorowidzów. Ten alarm wymaga interwencji kierownika instalacji.
 • UNKNOWN USER - Nieprawidłowe hasło lub użytkownik nieznany w systemie (nie posiada prawa dostępu do żadnego z dołączonych obszarów).
 • UNKNOWN DIRECTORY - Brak podanego skorowidza podległego.
 • DISC BUDGET USED UP - INI nie dopuszcza użytkownika do pracy z powodu wyczerpania budżetu miejsca na utrwalanie zbiorów na dysku. Konieczna interwencja użytkownika nadrzędnego (zwiększenie budżetu zleceniem ADL). Alarm powyższy może wystąpić także przy wykonywaniu operacji zakończenia sesji użytkownika. Wymusza on na użytkowniku wykonanie porządków w systemie zbiorów w taki sposób aby budżet stał się dodatni (dopiero wtedy zakończenie sesji staje się możliwe).
 • USER ALREADY ACTIVE - Użytkownik o tej nazwie aktualnie pracuje z innej końcówki.
 • GO TO MANAGER - Dostęp użytkownika do pracy jest zawieszony przez użytkownika nadrzędnego (zleceniem CLU). Wymagana jest interwencja użytkownika nadrzędnego (wydanie przez niego zlecenia OPU).
 • UNKNOWN PROGRAM - Próba przywołania nieistniejącego (lub niedostępnego) interpretatora zleceń użytkownika.
 • WRONG ATTRIBUTE - Zły atrybut interpretatora zleceń użytkownika.

Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988