CROOK-5 - Program STAT

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

System, a ściślej program INI, umożliwia zbieranie danych o czasie pracy poszczególnych użytkowników a właściwie, o czasie ich dołączenia porzez końcówkę do systemu. Dane te przechowywane są w zbiorze STATFI, który musi być utworzony u użytkownika BOSS, wyzerowany (opcją ?Z programu STAT) a następnie udostępniony do zapisu (zlecenie SET STATFI OW). Program INI wyprowadza do niego dane zawierające nazwę użytkownika, czas początku i końca sesji oraz nazwę programu obsługi, jeżeli został wywołany program niestandardowy. Wyprowadzane są również informacje statystyczne o nie używanych zasobach systemowych (podawane w zleceniu USR), oraz pewne informacje o zachowaniu się sprzętu i systemu (te ostatnie mają znaczenie dla autorów systemu). Do przetwarzania i wyprowadzania informacji zawartej w zbiorze statystycznym służy program STAT przygotowany w języku C. Wywołanie programu ma postać:

STAT [<TZ wyjściowy>] [<mies> <dzień>] [?<opcja>]...

Poszczególne parametry wywołania oznaczają:

  • <TZ wyjściowy> - tytuł zbioru wyjściowego. Pominięcie powoduje wyprowadzanie na końcówkę.
  • <mies> <dzień> - data od której będą wyprowadzane wyniki.
  • ?<opcja> - ustalenie trybu pracy programu.

Program rozpoznaje następujące opcje:

  • ?H - help
  • ?Z - zeruj zbior notatnikowy
  • ?S - wyprowadzaj tylko podsumowania
  • ?D <mies> <dzien> - wyprowadzaj od zadanej daty
  • ?I <TZ wejsciowy> - wyprowadzaj dane z zadanego zbioru

Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988