CROOK-5 - Program zrzutu dysku na taśmę magnetyczną

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program służy do przepisania wszystkich zbiorów utrwalonych z talerza dyskowego na taśmę magnetyczną, z ich uporządkowaniem alfabetycznym według użytkowników, a dla danego użytkownika według nazw zbiorów. Może również przepisać na taśmę tylko zbiory nie używane, usuwając je (lub nie) z dysku.

Zlecenia programu MTC

Składnia zleceń programu MTC jest taka sama jak zleceń OSL. Zlecenia muszą zawierać się w jednym wierszu. Separatorem jest przecinek lub odstęp. Zlecenie kończy znak końca wiersza (CR).

SN[,<numer jednostki MT>]

Zlecenie wybrania jednostki pamięci taśmowej.Po wykonaniu tego zlecenia wszystkie operacje będą wykonywane w jednostce pamięci, której numer określa parametr zlecenia. Zlecenie wykonane bez parametrów powoduje wydruk na końcówce numeru aktualnie wybranej jednostki pamieci taśmowej.

OT,<numer katalogowy taśmy>[,<komentarz>]

Zlecenie inicjalizacji taśmy (zapisania nagłówka taśmy), dla zapisu z niższą gęstością (32 rz/mm NRZI). Komentarzem może być tekst informujący o zawartości taśmy. Program umieszcza w etykiecie taśmy co najwyżej 18 znaków.

OTH,<numer taśmy>[,<komentarz>]

Zlecenie inicjalizacji taśmy dla zapisu z wyższą gęstością (64 rz/mm PE). Parametry jak dla zlecenia OT.

LI,[<obszar>/][<nazwa skorowidza>/]<nazwa zbioru>[.<typ>]

Użycie tego zlecenia przed zleceniem WR lub WO spowoduje, iż w trakcie przepisywania zbiorów na taśmę tworzony będzie w zbiorze, którego położenie na dysku określają parametry zlecenia, spis zawartości taśmy dla aktualnie wykonywanej operacji zrzutu.

WR,<obszar>[,?ALL][,?NOM][,<numer>]

Zlecenie przepisania na taśmę zbiorów ze wskazanego talerza dyskowego.

WO,<obszar>[,?NOM][,<numer>]

Zlecenie zapisania na taśmę i usunięcia z dysku nie używanych zbiorów.

MD,<obszar>

Zlecenie oznaczenia wszystkich zbiorów jako nie używane.

LA,<obszar>[,?ALL][,<numer>]

Zlecenie wydrukowania nazw zbiorów które byłyby przepisane na taśmę zleceniem WR.

LO,<obszar>[,<numer>]

Zlecenie wydrukowania nazw zbiorów które byłyby przepisane na taśmę zleceniem WO.

BL[,<liczba>]

Ustalenie długości bloku na taśmie. Parametr <liczba> określa długość bloku w sektorach (po 256 słów). Program standardowo zapisuje bloki o długości 16 sektorówdyskowych (po 4K słów). Zlecenie użyte bez parametrów powoduje wydruk na końcówce aktualnie ustalonej długości bloku w słowach (oktalnie).

RES,<obszar>/<nazwa skorowidza>/<nazwa zbioru>[.<typ>]

Zlecenie oznaczenia zbioru jako nie podlegającego usunięciu przy usuwaniu zbiorów nie używanych.

NRE<ttt>,<obszar>/<nazwa skorowidza>/<nazwa zbioru>[.<typ>]

Zlecenie usunięcia dla podanego zbioru atrybutu ustalonego zleceniem RES.

EXI

Zakończenie pracy programu.

OS

Jak EXI.

Znaczenie parametrów i opcji

 • <obszar> - identyfikator talerza dyskowego;
 • ALL
  • użycie opcji powoduje przepisanie wszystkich zbiorów,
  • opuszczenie opcji powoduje przepisanie tylko tych zbiorów, które nie mają aktualnej kopii na taśmie (w wydruku zlecenia LIF nie są oznaczone literą T);
 • NOM
  • użycie opcji powoduje ominięcie operacji nanoszenia do skorowidza informacji o wykonanej kopii zbiorów,
  • opuszczenie tej opcji w zleceniu WO spowoduje skasowanie (po przepisaniu na taśmę) zbiorów nie używanych i oznaczenie pozostałych zbiorów jako nie używane,
  • opuszczenie opcji w zleceniu WR spowoduje oznaczenie, w etykietach zbiorów, istnienia aktualnej kopii;
 • <numer> - numer wskazuje pozycję w wykazie zbiorów (otrzymanym w wyniku wykonania zlecenia programu MTC) od której ma nastąpić kopiowanie zbiorów.

Nagłówki tworzone na taśmie magnetycznej

Pierwszy blok na taśmie magnetycznej ma długość szesnastu słów i zawiera nagłówek (etykietę) taśmy. Poszczególne słowa zawierają:

 • 0 - numer pozycji nagłówka na taśmie (0);
 • 1 - rok inicjalizacji taśmy;
 • 2 - starszy byte miesiąc, młodszy - dzień inicjalizacji taśmy;
 • 3-5 - nazwę użytkownika inicjalizującego taśmę;
 • 6 - numer katalogowy taśmy;
 • 7-15 - komentarz (do 18 znaków).

Nagłówek zbioru zajmuje na taśmie jeden blok o długości 16 słów. W kolejnych słowach umieszczane są następujące informacje:

 • 0 - numer kolejny zbioru na taśmie;
 • 1 - rok zapisu zbioru na taśmę;
 • 2 - starszy byte miesiąc, młodszym - dzień zapisu;
 • 3-5 - nazwa skorowidza (ISO);
 • 6-8 - nazwa zbioru (ISO);
 • 9 - typ zbioru upakowany po 3 znaki (w kodzie R40), zbiory bez określonego typu otrzymują typ NOT;
 • 10 - długość zbioru w sektorach;
 • 11 - pierwszy parametr zbioru;
 • 12 - drugi parametr zbioru;
 • 13 - słowo uprawnień, atrybutów i przydziału pamięci z etykiety zbioru;
 • 14 - słowo nie używane;
 • 15 - słowo którego starszy byte zawiera maksymalną długość bloku na taśmie, młodszy - informację o kopiach zbioru, gdzie:
  • bit 13 =1 oznacza zbiór rezydujący (nie usuwany zleceniem WO);
  • bit 14 =1 oznacza zbiór, którego kopia już istnieje;
  • bit 15 =1 oznacza zbiór nie używany.

UWAGA: Zlecenie WO należy wykonywać przy wszystkich użytkownikach wypisanych z systemu, ze względu na operacje usuwania zbiorów i korekcję mapy talerza dyskowego.

Źródło: SYSTEM OPERACYJNY CROOK-5 dla minikomputera MERA-400 (wersja 7), Zbigniew Czerniak, Marek Nikodemski, Gdańsk 1988