Instrukcje wejścia-wyjścia

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instrukcje wejścia-wyjścia służą do realizacji dwóch zadań:

 1. programowego podziału pamięci,
 2. komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi.

Rozkazy IN i OU są dwuargumentowe: pierwszym argumentem jest rejestr r, drugim argument normalny N. Najmłodszy bit argumentu N mówi o tym, czy rozkaz jest kierowany do pamięci (1), czy do urządzeń zewnętrznych (0). Szczegóły pierwszego przypadku użycia opisane są w osobnym dokumencie, tutaj zajmiemy się jedynie kwestiami ogólnymi oraz szczegółami komunikacji z peryferiami.

Postać rozkazów IN/OU

Podstawowe argumenty rozkazów IN i OU nie różnią się niczym od pozostałych przypadków z grupy z argumentem normalnym - możliwe jest użycie wszystkich dostępnych modyfikacji. Wyjątkowe jest natomiast to, że cztery kolejne słowa pamięci po rozkazie IN/OU zarezerwowane są dla czterech dodatkowych argumentów. Muszą one zawsze wystąpić i zawierają adresy pamięci, na które ustawiony zostanie licznik rozkazów po wykonaniu rozkazu IN/OU. W zależności od warunków, jakie wystąpiły w trakcie jego wykonywania, wybierany jest jeden z podanych adresów:

 • Adres 1 - brak odpowiedzi od kanału bądź urządzenia (brak kanału, brak urządzenia, niesprawność)
 • Adres 2 - kanał lub urządzenie zajęte
 • Adres 3 - rozkaz poprawnie przyjęty przez kanał lub urządzenie
 • Adres 4 - błąd parzystości pamięci

Tak więc poprawne użycie instrukcji IN/OU może mieć postać:

    OU r2, r3
    .word noans, busy, ok, parity
noans: 
    ... ; obsługa przypadku "brak odpowiedzi"
busy:  
    ... ; obsługa przypadku "zajętość"
parity: 
    ... ; obsługa przypadku "błąd parzystości"
ok:   
    ... ; kontyunuacja programu

Argumenty r i N przekazywane są za pomocą interfejsu do kanału, a dalej do urządzeń zewnętrznych. Ich znaczenie jest różne dla różnych kanałów i urządzeń. W komunikacji z kanałami znakowym i pamięciowym, znaczenie argumentów, i ich poszczególnych bitów jest następujące:

 • r - informacja przekazywana do/z kanału lub adres pola sterującego
 • N0-2 - kod operacji rozkazu
 • N3-7 - numer urządzenia lub przedłużenie kodu operacji
 • N8-10 - numer urządzenia
 • N11-14 - numer kanału
 • N15 - 0: rozkaz dotyczy kanału, 1: rozkaz nie dotyczy urządzeń we/wy

W przypadku MULTIXa i PLIXa znaczenie argumentów opisane jest w dokumentach Styk programowy MERA-MULTIX i Styk programowy MERA-PLIX.