PLIX

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PLIX jest produkowanym przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne Amepol inteligentnym procesorem peryferyjnym przeznaczonym dla dołączania szybkich pamięci do monikomputera MERA-400.

Przewiduje się współpracę procesora PLIX z następującymi typami pamięci masowych:

  • Pamięć dyskowa MERA 9425, 9450 o pojemności 5M bajtów. Zachowana jest wymienność kaset dyskowych użytkowanych za pośrednictwem procesora PLIX z kasetami użytkowanymi przez standardowy moduł pamięci dyskowej MPD 9425-400, 9450-400.
  • Pamięć dyskowa EC 5061 (IBM 2314) o pojemności 30M bajtów. Przewiduje się późniejsze dwukrotne zwiększenie pojemności pamięci EC 5061 (do 60MB) przez zastosowanie metody zapisu MFM zamiast obecnie stosowanej FM.
  • Pamięć taśmowa PT 305 z możliwością metod zapisu NRZI oraz PE. Pamięć PT 305 jest dołączana do procesora PLIX za pośrednictwem formatera FRPT-305.

Dla każdego typu pamięci w procesorze PLIX znajduje się wydzielona jednostka sterująca. Do poszczególnych jednostek sterujących mogą być dołączone:

  • 1 do 4 pamięci MERA 9425 (9450) połączonych szeregowo,
  • 1 do 4 pamięci EC 5061 połączonych szeregowo,
  • 1 do 4 pamięci PT 305 połączonych szeregowo przez formater FRPT-305.

W celu zwiększenia liczby pamięci dołączanych do MERY-400 (ponad 4 urządzenia danego typu) należy zainstalować w procesorze PLIX dodatkowe jednostki sterujące danego typu.

Przewiduje się możliwość dołączenia innych, nie wymienionych wyżej pamięci masowych, np. dysków Winchester lub bardzo szybkich linii transmisji szeregowej. Maksymalna szybkość transmisji danych może wynosić 12M bitów/sek.

Współpraca procesora PLIX z minikomputerem MERA-400 polega na pobieraniu i realizowaniu przez procesor PLIX rozkazów i poleceń sterujących wysyłanych za pośrednictwem rozkazów IN i OUT przez MERĘ-400. Zakończenie realizacji polecenia sygnalizowane jest zgłoszeniem przerwania. Zakres poleceń sterujących obemuje wykonywanie czynności związanych z pozycjonowaniem głowic dysku, szukaniem bloku o zadanym numerze, transmizję bloków między pamięcią masową a pamięcią operacyjną MERY-400.

Przewiduje się zmniejszenie średniego czasu dostępu do pamięci dyskowej przez optymalizację ruchu zespołu głowic. Transmisja bloku danych pomiędzy pamięcią masową a operacyjną odbywa się za pośrednictwem buforów w procesorze PLIX. Zapobiega to nienadążaniu transmisji oraz przesyłaniu błędnie odczytanych bloków do pamięci operacyjnej. W przypadku wystąpienia błędu odczytu lub pozycjonowania automatycznie następuje próba ponownego przeprowadzenia operacji w sposób poprawny.

Źródło: Ulotka reklamowa, Amepol