CROOK-5 w EM400

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aby uruchomić system operacyjny CROOK-5 w emulatorze EM400 potrzebne będą:

Niezbędne pliki

CROOK-5 udostępniany jest jako archiwum zawierające obraz dysku oraz konfigurację emulatora zgodną z konfiguracją systemu CROOK-5. Po pobraniu plików i rozpakowaniu archiwum w tym samym katalogu powinny znaleźć się następujące pliki:

 • em400.cfg
 • bootw.bin (konieczny tylko dla wersji <0.3 emulatora, dla >=0.3 nie wymagany)
 • crook5-p8f-1.0.4.e4i (lub inna, aktualna wersja)
 • mega0.bin

Uruchomienie emulatora

Emulator w wersji >= 0.3 należy uruchomić wydając polecenie:

em400 -c em400.cfg

Dla wersji < 0.3 trzeba użyć bootloadera:

em400 -c em400.cfg -p bootw.bin

W osobnym okienku terminala należy podłączyć monitor systemowy, który skonfigurowany jest jako urządzenie 4 w kanale znakowym 15, dostępny w emulatorze na porcie TCP 32000:

telnet 127.0.0.1 32000

Teraz można uruchomić emulację wydając w debuggerze em400 polecenie run:

em400> run

Start systemu

Na monitorze systemowym pojawi się zachęta ustawienia aktualnego czasu. Podaje się go w formacie HH:MM:SS, przy czym zarówno sekundy jak i minuty można pominąć:

SET TIME ,PLEASE : 16:00

W kolejnym kroku CROOK-5 zapyta o zaktualizowanie daty, podając w zachęcie datę ostatniego zamknięcia systemu. Można ją przesunąć w przód podając dodatnią liczbę dni, lub w tył, podając liczbę ujemną. Wciśnięcie <ENTER> bez podawania przesunięcia zatwierdza datę.

2016 JAN 9 ? 1

2016 JAN 10 ?

Po zatwierdzeniu daty, na ekranie zgłosi się proces INI i pojawi się zachęta logowania. Dostępni są jedynie domyślni użytkownicy systemowi LIBRAR i BOSS (bez haseł). Wpisanie się do systemu poprawną nazwą użytkownika spowoduje uruchomienie interpretera zleceń OSL i wyświetlenie jego znaku zachęty:

< INI-22F >
I'M CROOK-5 AND WHO ARE YOU ? boss

OSL-45Q   (CROOK-5 MP8/15)
`

A co dalej, to już w podręczniku CROOK-5!

Warto wiedzieć

 1. Ponieważ telnet uruchomiony w linuksowym emulatorze terminala nie jest w pełni zgodny z monitorami pracującymi z MERĄ-400, niektóre funkcje nie będą działać poprawnie. W szczególności nie zadziałają poprawnie programy używające semigrafiki i sekwencji kontrolnych (np. GLIZDA). Zmieni się to, gdy EM400 zostanie wyposażony we własny emulator terminala zgodny z wymaganiami CROOK-5.
 2. CROOK-5 jako znaku końca wejścia (czasami będącego też poleceniem opuszczenia programu) używa kombinacji Ctrl-t. Ze względu na buforowanie wejścia, w telnecie należy kombinację dodatkowo zatwiedzić klawiszem <ENTER>.
 3. Zakończyć emulację można wciskając w debuggerze EM400 kombinację klawiszy Ctrl-c i wydając polecenie quit.