Rejestry i wskaźniki

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rejestry programowe

Rejestry programowe dostępne są dla programisty bezpoźrednio bądź pośrednio w trybie zapisu/odczytu bądź tylko odczytu.

 • RO - 16-bitowy rejestr stanu programu. Stanowi zbiór wskaźników decydujących o sposobie wykonywania programu. Rejestr ten może być używany w programach jako rejestr uniwersalny. Dla programów użytkowych zapis do pozycji 0÷7 nie jest wykonywany (z wyjątkiem rozkazu LPC). Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:
Bit Symbol Żródłosłów Znaczenie
0 Z Zero wskaźnik zera, ustawiany w przypadku otrzymania zera w wyniku działań arytmetycznych i logicznych
1 M Minus wskaźnik znaku minus, ustawiany w przypadku otrzymania liczby ujemnej w wyniku działań arytmetycznych
2 V oVerflow wskaźnik nadmiaru, ustawiany w przypadku przekroczenia zakresu liczb przy operacjach arytmetycznych i w niektórych innych przypadkach
3 C Carry wskaźnik przeniesienia, ustawiany zgodnie z przeniesieniem z zerowej pozycji arytmometru przy operacjach arytmetycznych
4 L Less wskaźnik mniejszości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
5 E Equal wskaźnik równości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
6 G Greater wskaźnik większości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
7 Y -- wskaźnik przechowujący bit wychodzący poza rejestr przy operacjach przesuwania
8 X -- wskaźnik ustawiany programowo
9÷15 -- -- wskaźniki przeznaczone do użytku programisty
 • R1-R7 - 16-bitowe rejestry uniwersalne służące do przechowywania informacji, wykonywania operacji, oraz jako rejestry indeksowe służące B-modyfikacji argumentów
 • IC - 16-bitowy licznik rozkazów, zawierający adres miejsca pamięci operacyjnej, z którego pobrany zostanie rozkaz
 • SR - Rejestr stanu. Poszczególne jego pozycje oznaczają:
Bit Symbol Znaczenie
0÷9 RM rejestr masek przerwań
10 Q wskaźnik systemu: Q=0 oznacza pracę systemu operacyjnego, Q=1 pracę programu użytkowego
11 BS wskaźnik specjalny
12÷15 NB rejestr numeru bloku pamięci operacyjnej
 • RZ - 32-bitowy rejestr zgłoszeń przerwań (patrz Przerwania)

Rejestry sprzętowe

Rejestry sprzętowe nie są dostępne programowo. Używa ich jednostka centralna w trakcie wykonywania instrukcji. Operator ma możliwość zapisu i odczytu niektórych z nich z pulpitu technicznego jednostki centralnej.

 • AR - rejestr adresowy pamięci
 • IR - rejestr rozkazów; zawiera aktualnie wykonywaną instrukcję
 • AC - rejestr akumulatora
 • AT - rejestr wynikowy sumatora
 • RP - rejestr przyjęć przerwań
 • RB - rejestr pomocniczy do wczytywania taśmy binarnej
 • P - wskaźnik przeskoku