Pulpit techniczny

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pulpit techniczny jednostki centralnej MJC-400 minikomputera MERA-400

Na płycie czołowej minikomputera znajduje się pulpit techniczny, na którym umieszczone są przełączniki i wskaźniki przeznaczone do obsługi maszyny, jak również czynności serwisowych.

Stacyjka

Stacyjka jest 3-pozycyjnym przełącznikiem. Znaczenie poszczególnych pozycji jest następujące:

 • OFF - wyłączone
 • ON - włączone
 • LOCK - włączone i blokada kluczy: zasilanie jest włączone, a klucze pulpitu nie działają, z wyjątkiem klucza OPRQ.

Klucze i przełącznik wybierania rejestrów

16-pozycyjny, obrotowy przełącznik wybierania rejestrów służy do wybrania dowolnego rejestru programowego lub roboczego jednostki centralnej. Poszczególne pozycje tego przełącznika oznaczają:

 • R0-R7 - rejestry uniwersalne
 • IC - licznik rozkazów
 • AC - akumulator
 • AR - rejestr adresowy pamięci
 • IR - rejestr rozkazów
 • SR - rejestr stanu
 • RZ - rejestr zgłoszeń przerwań
 • KB - wybranie zawartości kluczy informacyjnych na pulpicie (dwie pozycje przełącznika)

Symbole i znaczenie kluczy na pulpicie operatora

 • KB - 16 kluczy stabilnych służących do ustawienia dowolnej informacji 16-bitowej
 • START - start-stop - klucz stabilny, służący do uruchamiania i zatrzymywania maszyny
 • CYCLE - cykl - klucz niestabilny, naciśnięcie powodule wykonanie jednego cyklu rozkazowego lub obsługi przerwania, klucz działa tylko w stanie STOP maszyny. Po wykonaniu operacji następuje przejśćie w stan STOP.
 • OPRQ - zgłoszenie operatora - klucz niestabilny, którego naciśnięcie powoduje zgłoszenie przerwania (pozycja 28, rejestr RZ)
 • BIN - wprowadź binarnie - klucz niestabilny, którego naciśnięcie powoduje wykonanie operacji wstępnego wprowadzenia programu; klucz działa tylko w stanie STOP maszyny; po wykonaniu operacji następuje przejście w stan STOP.
 • STORE - pamiętaj - klucz niestabilny, działający tylko w stanie STOP; naciśnięcie powoduje zapamiętanie zawartości wybranego rejestru w komórce pamięci wskazanej zawartością rejestru AR i rejestru numeru bloku, zgodnie z zasadami adresowania, a następnie zwiększenie zawartości AR o 1 i przejście w stan STOP.
 • FETCH - pobierz - klucz niestabilny, działający w stanie STOP; naciśnięcie powoduje odczytanie jednego słowa z komórki pamięci o adresie wskazanym przez rejestr AR i rejestr numeru bloku, umieszczenie tego słowa w rejestrze wybranym mprzełącznikiem wybierania rejestrów, zwiększenie zawartości AR o 1 i przejście w stan STOP.
 • LOAD - umieść - klucz niestabilny, którego naciśnięcie powoduje umieszczenie w wybranym rejestrze informacji ustawionej przy pomocy kluczy informacyjnych; przełącznik działa tylko w stanie STOP.
 • MODE - reżim pracy - klucz stabilny ustalający jeden z następujących reżimów pracy:
  • praca ciągła, w której maszyna wykonuje rozkazy z pełną szybkością (wskaźnik MODE zgaszony)
  • praca krokowa, w której maszyna działa start-stopowo wykonując elementarny krok operacji przy każdym naciśnięciu klucza STEP (wskaźnik MODE zapalony)
 • STEP - krok - klucz niestabilny działający tylko przy reżimie pracy krokowej (zapalony wskaźnik MODE); naciśnięcie powoduje wykonanie elementarnego kroku operacji, a następnie zawieszenie działania do chwili ponownego przełączenia klucza
 • STOP*N - stop na adresie - klucz niestabilny, służy do zatrzymywania maszyny przy odwołaniu do komórki pamięci o adresie ustawionym na kluczach informacyjnych na pozycjach 1-15, pozycja zerowa wskazuje przy ustawieniu "1" blok systemowy, przy ustawieniu "0" blok użytkowy; stan przełącznika wyświetlany jest na wskaźniku nad przełącznikiem.
 • CLOCK - zegar - klucz stabilny, którego włączenie powoduje uruchomienie zegara czasu rzeczywistego; przy włączeniu zapala się wskaźnik CLOCK.
 • CLEAR - zerowanie - klucz niestabilny, naciśnięcie powoduje ustawienie wskaźników i sterowania systemu w stan początkowy.

Wskaźniki

 • Wskaźniki informacyjne - 16 wskaźników, które wyświetlają zawartość wybranego rejestru w stanie STOP lub CZEKAJ.
 • RUN - praca - wskaźnik zapalony, gdy maszyna jest w stanie START.
 • WAIT - czekaj - wskaźnik zapalony, gdy maszyna jest w stanie CZEKAJ.
 • Q - wskaźnik wyświetla zawartość bitu Q w rejestrze stanu systemu (poz. 10 rejestru SR).
 • IRQ - wskaźnik zapalony, gdy przyjęte zostało przerwanie.
 • MC - wskaźnik zapalony, gdy ostatnim wykonanym rozkazem był rozkaz modyfikuj (MD).
 • P - wskaźnik zapalony, gdy ostatnim wykonanym rozkazem był rozkaz ustawiający przeskok.
 • ALARM - wskaźnik zapalony, gdy wystąpił błąd parzystości lub brak pamięci w bloku systemowym pamięci operacyjnej.
 • STOP*N - wskaźnik zapalony, gdy w maszynie uruchomiony został mechanizm zatrzymania się na adresie wskazanym na kluczach informacyjnych.
 • CLOCK - wskaźnik sygnalizujący włączenie zegara czasu rzeczywistego.
 • ON - wskaźnik zapalony, gdy zasilanie maszyny jest włączone i ustaliły się napięcia stabilizowane.