Rejestry i wskaźniki

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższa lista prezentuje wszystkie rejestry jednostki centralnej. Niektóre z nich dostępne są programowo bezpośrednio (jak np. rejestry R1-R7), inne pośrednio (jak np. rejestr IC, którego zawartość można ustawić instrukcją skoku). Część z nich jest programowo niedostępna, ale można ich zawartość odczytać lub zapisać z pulpitu technicznego.

 • RO - 16-bitowy rejestr stanu programu. Stanowi zbiór wskaźników decydujących o sposobie wykonywania programu. Rejestr ten może być używany w programach jako rejestr uniwersalny. Dla programów użytkowych zapis do pozycji 0÷7 nie jest wykonywany (z wyjątkiem rozkazu LPC). Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:
Bit Symbol Żródłosłów Znaczenie
0 Z Zero wskaźnik zera, ustawiany w przypadku otrzymania zera w wyniku działań arytmetycznych i logicznych
1 M Minus wskaźnik znaku minus, ustawiany w przypadku otrzymania liczby ujemnej w wyniku działań arytmetycznych
2 V oVerflow wskaźnik nadmiaru, ustawiany w przypadku przekroczenia zakresu liczb przy operacjach arytmetycznych i w niektórych innych przypadkach
3 C Carry wskaźnik przeniesienia, ustawiany zgodnie z przeniesieniem z zerowej pozycji arytmometru przy operacjach arytmetycznych
4 L Less wskaźnik mniejszości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
5 E Equal wskaźnik równości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
6 G Greater wskaźnik większości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
7 Y -- wskaźnik przechowujący bit wychodzący poza rejestr przy operacjach przesuwania
8 X -- wskaźnik ustawiany programowo
9÷15 -- -- wskaźniki przeznaczone do użytku programisty
 • R1-R7 - 16-bitowe rejestry uniwersalne służące do przechowywania informacji, wykonywania operacji, oraz jako rejestry indeksowe służące B-modyfikacji argumentów.
 • IC - 16-bitowy licznik rozkazów, zawierający adres miejsca pamięci operacyjnej, z którego pobrany zostanie rozkaz. Dostępny pośrednio z użyciem instrukcji skoków.
 • SR - Rejestr stanu. Poszczególne jego pozycje oznaczają:
Bit Symbol Znaczenie
0÷9 RM rejestr masek przerwań
10 Q wskaźnik systemu: Q=0 oznacza pracę systemu operacyjnego, Q=1 pracę programu użytkowego
11 BS wskaźnik specjalny: BS=1 pozwala na dostęp do bloku pamięci drugiego procesora
12÷15 NB rejestr numeru bloku pamięci operacyjnej
 • RZ - 32-bitowy rejestr zgłoszeń przerwań (patrz Przerwania).
 • AR - rejestr adresowy pamięci.
 • IR - rejestr rozkazów. W cyklu rozkazowym rejestr IR przechowuje słowo podstawowe aktualnie wykonywanego rozkazu. Rejestr IR związany jest z układem dekodowania rozkazów, który wysterowuje drogi przepływu informacji w czasie cyklu rozkazowego.
 • AC - rejestr akumulatora. Jest to 17-bitowy rejestr, w którym znajduje się drugi argument operacji arytmetycznych i logicznych. Nie jest dostępny programowo.
 • AT - 17-bitowy rejestr wynikowy sumatora. Posiada on możliwość przesuwania zawartości w prawo. Nie jest dostępny programowo.
 • RP - rejestr przyjęć przerwań
 • RB - 16-bitowy rejestr używany przy automatycznym, wstępnym ładowaniu programu (operacja klucza BIN).
 • P - wskaźnik przeskoku, ustawiany przez instrukcje rozgałęzień.