EMELF

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

EMELF to format plików (obiektów) wykonywalnych i konsolidowalnych dla MERY-400, wspierany przez asembler EMAS, deasembler EMDAS i konsolidator EMLIN.

Repozytorium źródeł EMELF: https://github.com/jakubfi/emelf

Z biblioteką EMELF dostarczane jest narzędzie emelfread pozwalające zobaczyć zawartość pliku z obiektem. Jego wywołanie z linii poleceń ma postać:

emelfread [opcje] wejście

Gdzie:

 • wejście - wejściowy obiekt EMELF
 • opcje - przynajmniej jedna z:
  • -e - pokaż zawartość nagłówka
  • -s - pokaż sekcje
  • -r - pokaż relokacje
  • -n - pokaż symbole
  • -a - równoważne z -esrn
  • -o <wyjście> - zapisz obraz binarny do podanego pliku wyjściowego
  • -v - wyświetl informacje o wersji i zakończ działanie
  • -h - wyświetl pomoc i zakończ działanie