EMLIN

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

EMLIN to konsolidator (linker) obiektów EMELF dla MERY-400

Repozytorium źródeł EMLIN: https://github.com/jakubfi/emlin

Wywołanie

Wywołanie EMLIN z linii poleceń ma postać:

emlin [opcje] wejście

Gdzie:

 • wejście - jeden lub więcej obiektów EMELF
 • opcje - dowolne z:
  • -o <wyjście> - nazwa wyjściowego pliku binarnego. Jeśli nie zostanie podana, przyjmowana jest nazwa a.out
  • -O <typ> - typ pliku wyjściowego. Możliwe wybory to:
   • raw - binarny obraz gotowy do umieszczenia w pamięci i uruchomienia
   • emelf - konsolidowalny obiekt EMELF (domyślny wybór)
  • -L <katalog> - dodaj katalog do listy katalogów, w których poszukiwane są biblioteki (nie zaimplementowane)
  • -v - wyświetl informacje o wersji i zakończ działanie
  • -h - wyświetl pomoc i zakończ działanie
  • -d - drukuj informacje przydatne w śledzeniu błędów działania konsolidatora