Debugger EM400

Z MERA 400 wiki
Wersja z dnia 12:58, 1 lis 2012 autorstwa Amo (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „Debuger emulatora EM400 pozwala śledzić i kontrolować stan emulowanej maszyny. W linii poleceń debugera można używać następujących konstrukcji: = Poleceni...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Debuger emulatora EM400 pozwala śledzić i kontrolować stan emulowanej maszyny.

W linii poleceń debugera można używać następujących konstrukcji:

Polecenia

Polecenia służą do sterowania pracą emulatora i debugera oraz wyświetlania informacji o stanie emulowanej maszyny.

 • quit - Zakończ pracę emulatora
 • step [n] - Wykonaj instrukcję wskazaną przez licznik rozkazów. Jeśli opcjonalny parametr n jest obecny, wykonaj n kolejnych instrukcji.
 • help [cmd] - Wyświetl pomoc. Jeśli opcjonalny parametr cmd jest obecny, wyświetl pomoc na temad komendy cmd.
 • regs - Wyświetl zawartość rejestrów R1-R7
 • sregs - Wyświetl zawartość rejestrów R0, IR, IC, SR
 • reset - Zresetuj emulowaną maszynę. Wpisuje 0 do wszystkich rejestrów i wskaźników.
 • dasm [[addr] n] - Wyświetl deasemblację zawartości pamięci. Jeśli żaden parametr nie został podany, deasemblowana jest instrukcja wskazana przez licznik rozkazów. Jeśli podany jest opcjonalny parametr n deasemblowanych jest n kolejnych instrukcji. Jeśli podano również parametr addr, deasemblacja rozpoczynana jest od adresu addr
 • trans [[addr] n] - Jak wyżej, ale zamiast kodu assemblera wyświetlany jest pseudokod.
 • mem [block]: start-end - Wyświetl zawartość pamięci od adresu start do adresu end. Jeśli nie podano bloku pamięci block wyświetlana jest zawartość bloku wskazanego przez Q i NB
 • clmem - Wyczyść zawartość całej pamięci
 • memcfg - Pokaż sprzętową i programową konfigurację pamięci

Konwersje podstawy liczb

 • uint(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie potraktowana jako 16-bitowa liczba bez znaku i wyświetlona w systemie dziesiętnym
 • hex(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w systemie szesnastkowym
 • oct(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w systemie ósemkowym
 • bin(wyrażenie) - wartość wyrażenia zostanie wyświetlona w systemie dwójkowym

Wyrażenia

Wyrażenia pozalają w linii poleceń debugera przeprowadzać obliczenia oraz manipulować zawartością rejestrów, pamięci i zmiennych. Elementem każdego wyrażenia mogą być:

 • Liczba w systemie dziesiętnym, ósemkowym, szesnastkowym lub binarnym (np.: 15, 0177, 0xffa8, 0b1011100111011110)
 • Rejestry: R0-R7, IC, IR, SR, KB oraz pseudo-rejestr MOD zawierający bieżącą wartość modyfikatora
 • Zawartość komórki pamięci, adresowane jako [adres] lub [blok:adres]
 • Zmienne: debuger pozwala na użycie dowolnej zmiennej, której nazwa nie jest słowem kluczowym (poleceniem), np: a, adres, zmienna3.

W wyrażeniach dozwolone są następujące operatory:

 • arytmetyczne: +, -, *
 • logiczne: &&, ||, !
 • bitowe: &, |, ^, ~
 • przesunięć bitowych: <<, >>
 • porównań: ==, !=, <=, >=, >, <
 • przypisania: = (lewa strona wyrażenia musi być rejestrem, zmienną lub komórką pamięci)
 • wyłuskiwania bitów: . Wyłuskiwanie bitów pozwala na "wycięcie" z 16-bitowego słowa dowolnego ciągu bitów i użycie go jako nowej wartości, np:
  • r1.3 - trzeci bit rejestru r1
  • [0x7a].2-9 - bity od 2 do 9 słowa znajdującego się w bieżącym bloku pamięci pod adresem 0x7a
  • zmienna.15 - najmłodszy bit zmiennej zmienna