CROOK-5 - obraz dysku

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Za zgodą autorów systemu CROOK - Zbigniewa Czerniaka i Marka Nikodemskiego, udostępniony został obraz dysku z zainstalowanym systemem operacyjnym CROOK-5, narzędziami systemowymi, oprogramowaniem użytkowym i oryginalną dokumentacją. System przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. W obecnej wersji obraz zawiera:

Na obszarze dyskowym S (SYS):

  • system operacyjny CROOK-5 w wersji 8/15 dla maszyny przerobionej (procesor MX-16)
  • interpreter OSL wraz z poleceniami zewnętrznymi
  • narzędzia systemowe i administracyjne
  • języki: ASSM, ASSK, GASS, BASIC, Pascal, Fortran, C, RAL, CEMMA
  • inne programy użytkowe

Na obszarze danych D (DAT):

  • opisy narzędzi: EXM, CSL-CROOK, DOSF, C, LISP, ALGOL-1204M, ASSM, CROOK-4, CROOK-5, FORTRAN-CROOK, MODULA-2, PASCAL 400, RAL, EDI, RED, REP
  • opisy MULTIX-a, PLIX-a, systemu testowego AMETES, pamięci MEGA

Sposób uruchomienia CROOK-5 w emulatorze EM400 opisuje dokument: CROOK-5 w EM400.

Aktualna wersja