Wczytywanie binarne

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Operację wczytywania binarnego rozpoczyna naciśnięcie klucza BIN na pulpicie technicznym w stanie STOP maszyny. Operacja ta polega na pobieraniu kolejnych znaków ze wskazanego urządzenia wejściowego (np. czytnika taśmy perforowanej) i umieszczania ich w pamięci operacyjnej.

Aby rozpocząć wczytywanie binarne, przed wciśnięciem klucza BIN licznik rozkazów IC musi zawierać rozkaz "F" oraz numery kanału i urządzenia, z którego będzie przeprowadzony odczyt:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 1 0 0 0 0 0 Urządzenie Kanał -

Z urządzenia zewnętrznego odczytywane są po trzy bajty, z których kompletowane jest 16-bitowe słowo maszynowe umieszczane w kolejnych komórkach pamięci bloku systemowego, poczynając od adresu 0. Kolejno odczytywane 8-bitowe słowa mają następującą postać (numeracja bitów od 8 do 15 ze względu na fakt, że odczytany bajt znajduje się w mniej znaczącym bajcie na szynie W jednostki centralnej):

Pierwszy ciąg ośmiu bitów:

8 9 10 11 12 13 14 15
P W - K a0 a1 a2 a3

Drugi ciąg ośmiu bitów:

8 9 10 11 12 13 14 15
P W b0 b1 b2 b3 b4 b5

Trzeci ciąg ośmiu bitów:

8 9 10 11 12 13 14 15
P W c0 c1 c2 c3 c4 c5

Oznaczenia:

  • P - bit parzystości
  • W - bit ważności
  • K - znacznik końca
  • ai, bj, ck - bity danych

Rozmieszczenie informacji odczytanej z nośnika binarnego w słowie maszynowym wygląda następująco:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 b4 b5 c0 c1 c2 c3 c4 c5

Z 24 bitów odczytanych z nośnika binarnego do pamięci zostaje zapisanych 16 bitów. Znaczenie pozostałych bitów jest następujące:

  • bit 9 jest bitem ważności i decyduje, czy słowo z nośnika binarnego ma być wczytane do pamięci czy nie. Jeśli bit 9 ma wartość 1, to słowo z urządzenia wejściowego jest wczytywane,
  • bit 8 jest bitem parzystości
  • iloczyn bitów 9 i 11 przy wczytywaniu pierwszego ciągu bitów w operacji kompletowania słowa maszynowego służy do określenia końca wczytywania. Jeśli iloczyn bitów 9 i 11 dla pierwszego znaku jest równy 1, to następuje zakończenie operacji wczytywania binarnego.