Specjalizowany Procesor Meteorologiczny

Z MERA 400 wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Specjalizowany Procesor Meteorologiczny (SPM-1), opracowany w latach 1981-1985 na zlecenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przy współpracy z IMGW, był elementem systemu przetwarzania sygnału radaru meteorologicznego MRŁ-2. SPM-1 opracowany został w zespole pracowników działu Głównego Konstruktora Systemów Sterowania Numerycznego zakładów ERA, w którego skład wchodzili:

Autorami koncepcji procesora i osobami przedstawiającymi założenia konstruktorom byli pracownicy ITWL: mgr inż. Edmund Małycha i ppłk Roman Marchwicki.

SPM-1 miał za zadanie przekształcać sygnał wizyjny radaru na postać cyfrową, gromadzić dane, a po wstępnej obróbce przekazywać minikomputerowi MERA-400 do dalszej obróbki, analizy i prezentacji w postaci wydruku. Wykonany był w technologii TTL z pamięcią półprzewodnikową, w postaci wąskich pakietów montowanych w szufladach MERY-400.

Jego następcą miał być SPM-2 zbudowany w oparciu o mikroprocesor 8085 i układy AMD 2900. Ta wersja najprawdopodobniej nie wyszła z fazy prototypowania.

Pakiety składowe

Poniższa tabela przedstawia elementy systemu skonstruowane w postaci wąskich (140x300mm) pakietów MERY-400. Wersje produkcyjne płytek były lakierowane, aby uniknąć szkodliwego wpływu wilgoci, pozostałe to wersje prototypowe układów.

Awers Rewers Oznaczenie Nazwa bloku funkcjonalnego
BS-3-front.jpg BS-3-back.jpg BS-3 Blok Sterowania
BPW-5-front.jpg BPW-5-back.jpg BPW-5 Blok Przekształcania Współrzędnych
BPW-1-front.jpg BPW-1-back.jpg BPW-1 Blok Przekształcania Współrzędnych
BT-1-front.jpg BT-1-back.jpg BT-1 Blok Transmisji
BU3-v1-front.jpg BU3-v1-back.jpg BU3 (wersja 1) Blok Uśredniania
BU3-v2-front.jpg BU3-v2-back.jpg BU3 (wersja 2) Blok Uśredniania
R1-BU-1-front.jpg R1-BU-1-back.jpg R1-BU-1 Blok Uśredniania
BPD-8K-front.jpg BPD-8K-back.jpg BPD-8K Blok Pamięci Danych
BPD-6-front.jpg BPD-6-back.jpg BPD-6 Blok Pamięci Danych