Pytania

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej lista pytań, które pojawiły się podczas prac nad EM400, emulatorem systemu MERA-400. Kolejność przypadkowa.

Aktualne

Procesor

Pulpit techniczny

Pamięć

 • Jak zachowywała się pamięć Elwro, kiedy w dwóch rejestrach RAL była ta sama wartość (dwa segmenty fizyczne chcą "odpowiedzieć" na adres logiczny)?

Wyjaśnione

Procesor

 • Q: Jak instrukcja MW ustawia flagę V?
  A: Ustawia tak, jak AD i SD, czyli w praktyce nigdy nie ustawia.
 • Q: Czy instrukcje zmiennoprzecinkowe ustawiały flagę C na "wypadający" najmłodszy bit wyniku?
  A: Tak, ale po krągleniu.
 • Q: Jaka jest kolejność elementów w priorytetowym układzie rezerwacji?
  A: Taka, jak kolejność modułów "na kablu interfejsu".
 • Q: Jak często mogło być zgłaszane przerwanie zegarowe? Różne dokumentacje podają różne wartości.
  A: Wszystkie schamty mówią, że: 2, 4, 8, 10, 20 milisekund.
 • Q: Jak naprawdę działały przeróbki procesora?
  A: Patrz: Modyfikacje sprzętowe procesora
 • Q: Czy rozkazy SV* rzeczywiście nie zerują flagi V, jeśli była ustawiona?
  A: Tak, nie zerują.
 • Q: Czy rozkazy arytmetyczne rzeczywiście nie zerują flagi V, jeśli była ustawiona?
  A: Tak, nie zerują.
 • Q: Czy w przypadku braku pamięci podczas pobierania rozkazu zwiększany jest licznik rozkazów?
  A: Tak.
 • Q: Jak zachowuje się R0 przy instrukcjach przesuwania i arytmetycznych, kiedy jest argumentem?
  A: Rejestr jest zapisywany po ustawieniu flag, więc ich zmiany są nadpisywane wynikiem operacji.
 • Q: Jak dla użytkownika zachowywało się R0 przy instrukcjach innych niż przesłania (przesunięcia, dodawanie, ...), kiedy było argumentem?
  A: j.w.

Pulpit techniczny

 • Q: Czy instrukcja odczytywania kluczy pulpitu technicznego (RKY) przepisywała klucze do rejestru zawsze, czy tylko, gdy przełącznik obrotowy był w pozycji KB? (a w przeciwnym wypadku zawartość rejestru nie była zmieniana)
  A: Zawsze.
 • Q: Czy można z pulpitu pisać rejestry, gdy maszyna jest running?
  A: Nie, tylko w stanie STOP.
 • Q: Czy odwołanie z pulpitu do nieistniejącej pamięci powoduje błąd/przerwanie?
  A: Tak, operacje na pamięci z pulpitu są wciąż operacjami wykonywanymi przez procesor.

Pamięć

 • Q: Dlaczego adres był 15-bit? Przecież mógł być 16-bit i MERA mogła obsłużyć dwa razy więcej pamięci. Czy to ma związek z MEGA? Jeśli 15-bit, to co MERA robiła z 16 bit.
  A: Patrz: Adresowanie pamięci
 • Q: Co było w komórce o adresie 0xffff przy odsłoniętym segmencie PROM pamięci MEGA?
  A: Numer procesora (unikalny identyfikator systemu, de facto MEGI).

CROOK

 • Q: Dlaczego tablica opisu dysków WINCHESTER CROOK-a pokrywa się z wektorami obsługi niezainstalowanych opcji (brak arytmometru)? Czy może to nie blok pamięci OS? Czy CROOK wymagał arytmometru wielokrotnej precyzji?
  A: Bo CROOK nie obsługiwał konfiguracji bez arytmometru, więc mógł nadpisać obszar z wektorami.
 • Q: Jak wygląda bootstrap systemu?
  A: Ładowanie systemu operacyjnego
 • Q: Pod jaki adres ładowany był system operacyjny? (czy też jakikolwiek "startowy" program ładowany do pamięci OS)
  A: Pod adres 0
 • Q: Jak wyglądał proces instalacji CROOK-a?
  A: Inicjalizacja talerza, wkopiowanie plików.
 • Q: Jaka jest organizacja bloku pamięci systemu operacyjnego? (patrz: Mapa pamięci)
  A: Mapa pamięci CROOK-5
 • Q: Gdzie jest stos? Jak duży? (patrz: Mapa pamięci)
  A: Stos jest tam, gdzie wskaże wskaźnik.
 • Q: Jak wygląda praca systemu dwuprocesorowego? jak dwuprocesorowość wykorzystywał CROOK?
  A: CROOK nie obsługiwał konfiguracji dwuprocesorowej.

Urządzenia Amepolu

 • Q: Co było na pamięci PROM zainstalowanej w module zegarze czasu rzeczywistego AMEPOL-u? Jak duży był ten PROM? Czy można zabootować CROOK-a bez niego?
  A: PROM miał 256 bajtów, był tam bootloader, na przykład (standardowo) CROOK-a.
 • Q: Co to jest MULTIX?
  A: Patrz: MULTIX