Protokół taśmy magnetycznej

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ustaw konfigurację

Pakiet kontrolera TM zawiera 8 linii fizycznych. Każda z nich umożliwia dostęp do jednego przewijaka PT-305. Linie te muszą być opisane w polu sterującym polecenia "ustaw konfigurację" następująco.

Opis linii fizycznej:

Bity Znaczenie
0-2 0
3 1 - gdy przewijak dołączony
4-7 4 - typ "taśma magnetyczna"
8-15 nieistotne

Opis linii logicznej:

Słowo Bity Znaczenie
0 0-7 7 - nr protokołu (TM)
8 nr formatera
9-10 nieistotne
11-15 nr linii fizycznej
1-3 0-15 nieistotne

Jednostka sterująca taśmy magnetycznej (pakiet WDC) umożliwia dołączenie dwóch formaterow. Do każdego z nich mogą być dołączone 4 przewijaki. Bity 14-15 numeru linii fizycznej - nr przewijaka.

Dołącz linię

Dla TM jest to polecenie bez pola sterującego.

Transmituj

Polecenie "transmituj" posiada pole sterujące, zawierające 3 słowa parametrów transmisji i 2 słowa parametrów zwracanych.

Parametry transmisji

Słowo 0 - pola sterujące polecenia:

Bity Znaczenie
0-7 kod operacji
8-10 nieistotne
11 system zapisu:
  • 0 - PE
  • 1 - NRZ (skuteczne tylko na nalepce początku)
12-15 nr bloku pamięci MERY (istotne tylko dla operacji Czytaj/Pisz blok)

W polu kodu operacji dozwolone są tylko poniższe kombinacje:

Bity 0-7 Opis
x1000000 Zeruj (kontroler i formater)
x0000010 Przewiń (do początku taśmy)
x0000000 Przesuń naprzód o blok
x0010000 Przesuń wstecz o blok
x0001000 Przesuń naprzód do znacznika
x0011000 Przesuń wstecz do znacznika
x0001001 Zapisz znacznik
x0001101 Kasuj stały odcinek (87.8mm)
x0100101 Kasuj zmienny odcinek (PT-305 nie wykonują)
x0100000 Czytaj blok
x0100001 Pisz blok

Słowo 1 - adres słowowy bufora w pamięci MERY (istotny tylko dla Czytaj/Pisz blok)

Słowo 2 - długość transmisji w słowach (istotna tylko dla Czytaj/Pisz blok oraz dla Kasuj Zmienny Odcinek).

Parametry zwracane

Słowo 0 - jest słowem stanu i błędów. Poszczególne bity oznaczają:

Bit Znaczenie
0 0
1 założony jest pierścień ochrony
2 awaria urządzenia (taśma nie włączona)
3 brak gotowości (awaria lub przewijanie w toku)
4 przewijanie w toku
5 taśma jest na nalepce początku
6 transmisja w toku
7 0
8 taśma jest na nalepce końca
9 wykryty znacznik
10 błąd odczytu skorygowany (dla diagnostyki)
11 błąd odczytu niekorygowalny
12 OVFL. Odczyt: blok na taśmie dłuższy niż zadana długość transmisji.
13 UNFL. Odczyt: blok na taśmie krótszy niż zadana długość transmisji. Zapis/Odczyt: awaryjne przerwanie operacji przez TM.
14 nienadążanie transmisji
15 0

Słowo 1 - liczba odczytanych słów przy operacji 'Czytaj Blok'. W pozostałych przypadkach jest zerowane.

Źródło: Protokół taśmy magnetycznej, Amepol