Program pomocniczy DOSF

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program DOSF umożliwia działanie na dyskach elastycznych systemu DOS pod systemem CROOK-5. Program pozwala na przeglądanie (zlecenia CD, DIR, LIF, TYPE/LIST), drukowanie zbiorów bez formatowania (PRINT), drukowanie zbiorów z formatowaniem (DLIST), oraz przesyłanie zbiorów między podsystemami zbiorów DOS i CROOK-5 (FETCH, SEND oraz dodatkowo COPY). Składnia zleceń wzorowana jest na składni zleceń systemu DOS: dozwolone jest podawanie wzorca nazwy jako argumentu zlecenia (znaki * i ? interpretowane są tak jak w DOS-ie), opcje oznaczane są znakiem "-", a nazwy zleceń są takie same jak odpowiednie nazwy w systemie DOS. Dla ułatwienia niektóre nazwy zleceń posiadają synonimy (nazwy odpowiednich zleceń systemu CROOK). Ułatwieniem dla użytkownika jest dodatkowe zlecenie HELP prezentujące listę zleceń programu. Program rozpoznaje automatycznie format dysku, może zatem działać zarówno na dyskach 360Kb jak i 1.2Mb.

Pierwszym zleceniem po uruchomieniu programu powinno być zlecenie LOD definiujące systemowy numer dysku (w systemie CROOK), oraz odpowiadającą mu literę (jak w systemie DOS). Program umożliwia jednoczesne działanie na czterech dyskach (po stronie DOS). Zlecenie LOD powinno być wykonywane po każdorazowej wymianie dysku.

Zlecenia programu

HELP

Tekst pomocniczy.

EXIT (END)

Koniec pracy.

LOD <nr CROOK> <lit. DOS>

Dołączenie i zdefiniowanie dysku.

DIR [<wzorzec>]

Wydruk zawartości skorowidza dysku DOS.

LIF [<wzorzec>]

Wydruk zawartości dostępnych skorowidzów systemu CROOK. Wzo rzec występujący w zleceniu ma taką samą budowę jak wzorzec nazwy w systemie DOS. Dozwolone jest podawanie nazwy obszaru i skorowidza.

UWAGA: Niedozwolone jest podawanie wzorca nazwy w obszarze RAM.

CD [<nazwa skorowidza>]

Zmiana skorowidza; zlecenie bez parametru ustawia skorowidz główny.

DEL (ERASE) <wzorzec>

Usuwanie grupy zbiorów.

TYPE (LIST) <nazwa zbioru>

Wydruk zawartości zbioru.

DLIST <wzorzec> [<nazwa urządzenia>] [<nr. strony> [<liczba>]]

Jedno- lub dwuszpaltowy wydruk grupy zbiorów. Parametry drukowania (rozmiar strony, ilość szpalt) pobierane są ze zbioru DOSF._DF.

PRINT <wzorzec> [<nazwa urządzenia>]

Nieformatowany wydruk grupy zbiorów.

COPY <wzorzec> [<wzorzec>]

Kopiowanie zbiorów DOS -> DOS.

SEND <wzorzec> [<wzorzec>] [-B]

Kopiowanie zbiorów DOS -> CROOK. Pominięcie opcji oznacza polecenie kopiowania znakowego. Użycie opcji -B jest poleceniem kopiowania binarnego (bez ingerencji w tekst i z wstawieniem długości zbioru do parametrów PA1 i PA2).

FETCH <wzorzec> [<wzorzec>] [-A|-B]

Kopiowanie zbiorów CROOK -> DOS. Przy użyciu opcji -B PA1 i PA2 zawierają długość zbioru (całkowita liczba długa). Użycie opcji -A powoduje ograniczenie przenoszenia zbiorów tylko do zbiorów znakowych. Pominięcie opcji powoduje kopiowanie znakowe (o ile jest to możliwe), lub też kopiowanie całego zbioru i ustalenie długości zbioru zgodnej z parametrem len (512*len).

<nazwa dysku>:

Zmiana dysku domyślnego DOS (przy działaniu na więcej niż jednym dysku).
<wzorzec> ::= [<ścieżka>/][<wzorzec nazwy>.<wzorzec przedł.>]
Interpretacja wzorca nazwy jest taka jak w systemie DOS (składa się ze znaków dozwolonych w nazwie zbioru, oraz za znaków * i ?). Wzorzec w nazwie zbioru wyjściowego traktowany jest jak "filtr" przy tworzeniu nazwy zbioru wynikowego.

UWAGA: obok wzorca można użyć opcji -ACC. Dozwolone są następujące odpowiedzi:

  • CR zbiór zostanie pominięty,
  • CTRL+T zakończenie zlecenia,
  • * akceptacja (do drukowania, usunięcia lub przesyłania).

Przykładowy zbiór DOSF._DF

<nazwa urzadzenia> <lista parametrow (liczby)>
  • kolejne liczby oznaczają:
  • tabulator
  • liczba odstepow z lewej
  • szerokosc szpalty
  • odstep miedzy szpaltami (0 jedna szpalta)
  • liczba wierszy na stronie
lp2 4 0 75 8 66
lp3 4 0 63 5 66
lp1 4 0 65 5 64
dzm 4 0 75 8 66

Źródło: Program pomocniczy DOSF, Marek Nikodemski