MERA 9425

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uwaga: informacje podane na tej stronie nie zostały zweryfikowane!

MERA 9425 jest pamięcią dyskową produkowaną w Fabryce Mierników i Komputerów (FMiK) w Warszawie, na licencji Control Data Corporation i jest funkcjonalnym odpowiednikiem dysku kasetowego CDC 9425. Napęd używał dysków wymiennych typu IBM 5440.

Sygnały interfejsu dysku MERA 9425 używane przez MERĘ-400:

Symbol Kierunek Nazwa Opis
TA0-TA7 I Track Address 8-bit adres cylindra
TAS I Track Address Strobe strob dla linii TA
RTZS I Return To Zero Seek powrót głowic na ścieżkę 0
HS I Head Select wybór numeru głowicy
WD I Write Data/clock linia danych do zapisu (wraz z zegarem)
WG I Write Gate bramka zapisu
EG I Erase Gate bramka kasowania
RG I Read Gate bramka odczytu
US1-US4 I Unit Select linie selekcjonowania pamięci dyskowej 1..4
WPTD I Write Protect zabronienie zapisu
RD O Read Data dane czytane z dysku
RC O Read Clock zegar danych czytanych z dysku
OC O On Cylinder głowice ustawione na wybranym cylindrze
IND O Index impulsy indeksu ścieżki
SE O Seek Error błąd pozycjonowania głowic
SF1-SF4 O Seek Complete/Error linie, którymi jednostki zawiadamiają o zakończeniu pozycjonowania
SEC O Sector impulsy indeksu sektora
WRPR O Write Protected zawiadomienie o zabezpieczeniu przed zapisem
SA0-SA4 O Sector Address numer bieżącego sektora
F O Fault brak gotowości
UR O Unit Ready informacja o wysunięciu głowic

Wszystkie sygnały na interfejsie dyskowym:

Złącze MRAC 42S dysku MERA 9425
Pin Kierunek Symbol Funkcja
A O RC Read Clock
B I WD Write Data & Clock
C O RD Read Data
D - GND Ground
E ? RG Read Gate
F O Ready to Seek, Read or Write
H I WPTD Write Protect Input
J I TA3 Track Address 3
K ? EG Erase Gate
L I US1 Select Unit 1
M ? High Density Indication
N I TA1 Track Address 1
P O WRPR Write Protect Status Indication
R I US2 Select Unit 2
S O Pseudo Sector-Mark
T I TA6 Track Address 6
U O File Ready
V I US3 Select Unit 3
W O SEC Sector Mark
X I TA4 Track Address 4
Y O IND Index Mark
Z I US4 Select Unit 4
AA I HS Head Select
BB I TA7 Track Address 7
CC O SA0 Sector Address 0
DD - GND Ground
EE WG Write Gate
FF I TA5 Track Address 5
HH ? Write Check
JJ O SA1 Sector Address 1
KK O SA2 Sector Address 2
LL I TA0 Track Address 0
MM O SA3 Sector Address 3
NN ? OC (?) Address Acknowledge
PP ? Daisy Chain Cable Terminator +5V
RR I TA2 Track Address 2
SS ? TAS Strobe
TT O F Seek Incomplete
UU O SA4 Sector Address 4
VV I RTZS Restore
WW - GND Ground
XX ? Logical Address Interlock