Konfigurator systemu CROOK-5 KONF

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Main

Program służy do ustawiania konfiguracji minikomputera MERA-400 lub MX-16, na którym ma pracować system operacyjny CROOK-5. Tablica konfiguracji jest przechowywana w obszarze roboczym programu i wybranie funkcji ZAPIS wpisuje ją do zbioru. Wyjście z programu przez ^]3 pozostawia konfigurację nienaruszoną.

Pamięć

Pamięć opisuje się w 1 do 8 podobszarow. W jednym podobszarze można opisać od 4 do 256 Ksłów jednorodnej i spójnej pamięci.

 • FERYT - pamięć rdzeniowa nie wymagająca inicjacji
 • RAM - pamięć półprzewodnikowa wstępnie zerowana
 • MEGAN - pamięć typu MEGA bez inicjacji
 • MEGAZ - pamięć typu MEGA wstępnie zerowana
 • MODUL - adres fizyczny początkowego modułu
 • KWANT - adres fizyczny początkowego kwantu w module
 • ILOSC - wielkość danego podobszaru w kilosłowach

Dyski

LOD/UNL oznacza obszar wstępnie dołączony/odłączony.

 • MERA - talerz dysku 5MB
  • TYP 0/1 - wymienny/stały
  • KAN/KWANT - numer kanału pamięciowego
 • WINCH - winchester,
  • KAN/KWANT - oznacza kwant podziału
  • TYP 0 - 3 według opisu w TYPY
 • FLOP5 - dysk elastyczny 5 cali
  • KAN/KWANT - nieistotny
  • TYP 0 - 360 kB,
  • TYP 1 - 720 kB,
  • TYP 2 - 1.2 MB
 • FLOP8 - dysk elastyczny 8 cali
  • NR - numer drzwiczek,
  • KAN/KWANT - numer linii w kanale znakowym
 • PLIX - dysk dołączony przez kanał PLIX

Bufory

Ilość pamięci dla systemu określa wielkość pamięci stale zajętej przez system operacyjny (w Ksłowach). W pamięci tej musi zmieścić się ciało systemu wraz z zadeklarowanymi obiektami ładowanymi opcjonalnie oraz zadeklarowana ilość buforów dyskowych (po 272 słowa) tablic strumieni (po 10 słów), tablic skorowidzów, i buforów dla końcówek. W pozostałej pamięci generowane są tablice stanu procesów. Obserwując stan poszczególnych zasobów w czasie pracy można dostroić system do danej instalacji.

Kanały

Deklarujemy tu kanały znakowe, mutlipleksowe i kanały automatyki (CAMAC, PI). Pozycje 0-3 przeznaczone są dla MULTIX-ów i kanałów znakowych, a pozycje 4-7 dla kanałów automatyki. Deklarowany jest numer fizyczny kanału. MULTIX-y mogą mieć numery z przedziału 0-7, a kanały znakowe z przedzalu 8-15.

Taśmy

Taśmy mogą pracować w kanale pamięciowym (MPZ), w MULTIX-ie lub w CAMAC-u. W przypadku MPZ podajemy numery kanałów i urządzeń osobno dla każdego przewijaka. W CAMAC-u podajemy numery stanowisk w kasecie. W MUTLIX-ie wykorzystana jest tylko pozycja zerowa w której podajemy numer fizyczny ostatniej linii taśm (standardowo od 24 przy jednej taśmie do 27 przy 4-ch).

Adresy

Adresem WINCHESTERA i napędu dyskietek jest numer linii fizycznej w MULTIX-ie. Numeru kanału tu nie podajemy. Dla sterownika sieci lokalnej (w MPZ) i zegara podajemy numer kanału i numer urządzenia w kanale. Dla handlera jednostki grupowej, w miejscu kanału podajemy ilość bloków pamięci po 256 slow (3 - dla łącza MERA-MERA, 16 - dla jednostki grupowej) W miejscu numeru podajemy numer systemowy urządzenia (jednostki sterującej łącza szeregowego)

Linie

Opisujemy tu linie do urządzeń znakowych w MUTLIX-ie i terminale (monitory) w kanale znakowym. W jednej pozycji można opisać jeden monitor w kanale znakowym, lub do 32 identycznych linii w MUTLIX-ie. Jeśli w pozycji zerowej umieścimy monitor w kanale znakowym, to na nim będzie zgłaszał się system przy starcie i na nim będzie działał klucz OPRQ z pulpitu. W przypadku dwóch MUTLIX-ów, pozycje 0-7 dotyczą tego, którego numer został podany na pozycji pierwszej, a pozycje 8-15 podanego na pozycji zerowej w "KANALY"

Typy

Opisujemy tu 4 typy (rodzaje) dysków WINCHESTER do których odwołujemy się w rozdziale DYSKI. Typ MALY dotyczy dysków o pojemności do 32 MB. Typ DUZY dotyczy dysków o pojemności ponad 32 MB lub wszystkich dysków nowo formatowanych. Dla każdego z typów podajemy liczbę powierzchni roboczych i numer cylindra parkingowego. Dla dysków z autoparkowaniem wybieramy opcje AUTOPARK co sygnalizowane jest liczba -1 na pozycji numeru cylindra parkingowego.

Opcje

Opcje podzielono na dwie grupy. Grupa dotycząca MULTIX-a określa parametry linii szeregowych ustawiane wstępnie przy starcie systemu. Po zgłoszeniu się użytkownika parametry linii ustawiane są ponownie w/g zbioru konfiguracyjnego OSL-a. Grupa INNE dotyczy opcji systemowych i modułów dołączanych na życzenie.

OPMUX

Przy wyłączonym automacie obsługi błędów wszystkie nieprawidłowe przerwania z MULTIX-a sygnalizowane są zatrzymaniem systemu na stopie 012, bez podejmowania żadnych dodatkowych akcji. Przy włączonym automacie nieprawidłowe przerwania są ignorowane, system przeprowadza test sprawności MULIXA i resetuje go w razie potrzeby, a także sprawdza czas realizacji transmisji na WINCHESTER-ach.

OPINN

Duże bufory oznaczają ze informacja jest przepisywana na dysk po zebraniu 8kB (jeśli nie to po 0,5kB). Wszystkie rezydujące oznacza ze dla programów nie tworzy się zbiorów typu PRG na dysku i pozostają one w pamięci. Czekanie na dysk dotyczy dysków 5MB (starych), czeka ok 2 min na rozkręcenie lub alarmuje natychmiast. Kontrola programów chroni skorowidze zbiorów dyskowych przed dostępem z pominięciem systemu zbiorów. Kontrola sprzętu polega na weryfikacji zapisu do skorowidzów dyskowych poprzez odczyt i porównanie.

Źródło: Pomoc programu KONF, Zbigniew Czerniak