DTR

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Ogólna instrukcja eksploatacji minikomputera MERA-400, MERA-ZSM, Warszawa 1977pdf

Tom I

 • część 1 i 2pdf
  • część 1 - Formularz techniczny
  • część 2 - Lista kompletności do formularza technicznego
 • część 3, 4 i 5pdf
  • część 3 - Opis funkcjonalny minikomputera MERA-400
  • część 4 - Ogólna instrukcja eksploatacji
  • część 5 - Instrukcja pakowania modułów systemu MERA-400

Tom II - Testowanie zestawu MERA-400

Dostępne skany dokumentów:

 • część 1, 2, 3 i 4pdf
 • część 6, 8 i 9pdf

Wszystkie części:

 • część 1 - Test procesora TP
 • część 2 - Test bloku systemowego T8K
 • część 3 - Specjalizowany Operacyjny System Testowy STM-3
 • część 4 - Test zegara TZG
 • część 5 - Test pamięci ferrytowej TPF
 • część 6 - Test arytmometru wielokrotnej precyzji TPZ
 • część 7 - Test kanału pamięciowego TPK
 • część 8 - Opis języka interpretacyjnego
 • część 9 - Test interpretacyjny kanału znakowego TKZ
 • część 10 - Test interpretacyjny perforatora TIP
 • część 11 - Test interpretacyjny czytnika TIC
 • część 12 - Test interpretacyjny drukarki TIR
 • część 13 - Test interpretacyjny drukarki z klawiaturą TIK
 • część 14 - Test interpretacyjny dysków TID
 • część 15 - Test współpracy modułów TWM
 • część 16 - Test interpretacyjny dysku elastycznego TDE
 • część 17 - Test interpretacyjny drukarki wierszowej TDW
 • część 18 - Test interpretacyjny taśm TIT
 • część 19 - Test alarmu zasilania i restartu oraz zaniku zasilania modułu TAZ
 • część 20 - Test interpretacyjny pisaka X Y KL 2
 • część 21 - Test Bootstrapu Automatycznego TBS
 • część 22 - Test pamięci operacyjnej TPO

Tom III - SOM-3

 • Część Ia - Opis eksploatacyjny systemu operacyjnego SOM-3pdf
  • wersja CORE
  • wersja BASIC/9425
 • Część I - System operacyjny SOM-3, tom 1
  • Wersje systemu operacyjnego SOM-3pdf
  • Opis funkcjonalny systemu operacyjnego SOM-3pdf
  • Standardowe urządzenia i strumienie systemu operacyjnego SOM-3pdf
  • Zadanie komunikacji systemu operacyjnego SOM-3pdf
  • Ekstrakody systemu operacyjnego SOM-3pdf
 • Część II - System operacyjny SOM-3, tom 2
  • Podsystem we/wy systemu operacyjnego SOM-3pdf
  • Handler zaślepkipdf
  • Handler klawiatury alfanumerycznejpdf
  • Handler drukarkipdf
  • Handler czytnika taśmy papierowejpdf
  • Handler perforatora taśmy papierowejpdf
  • Handler taśmy magnetycznejpdf
  • Handler pamięci dyskowejpdf
  • Handler pamięci kasetowejpdf
  • Handler dysku elastycznegopdf
 • Część III - Procesory systemowe systemu SOM-3
  • Informacje ogólnepdf
   • Wstęp
   • Przetwarzanie w obszarze B
   • Formaty
  • Job controlpdf
  • Aktualizator tekstowypdf
  • Assembler / macroassemblerpdf
  • Konsolidatorpdf
  • Bibliotekarzpdf
  • Aktualizator bibliotekipdf
  • Debuggerpdf
  • BASICpdf
  • (pozycja nie wypełniona)
  • (pozycja nie wypełniona)
  • FORTRAN-IV E / FORTRAN IV Spdf
 • Część IV - Biblioteka systemu SOM-3
  • Podstawowa biblioteka matematycznapdf
  • Biblioteka pomocnicza programówpdf
  • Biblioteka fortranowskapdf
  • Fortranowska biblioteka automatyki (FBA)pdf
  • Fortranowska biblioteka czasu rzeczywistego i obsługi zadań (FBCROZ)pdf
  • Fortranowska biblioteka funkcji binarnych (FBFB)pdf
  • Fortranowska biblioteka konwersji (FBK)pdf
  • Fortranowska biblioteka wejścia/wyjścia (FBWW)pdf

Tom IV - Moduły systemu

 • część 1 - Moduł podstawowy systemu MPS-400pdf
 • część 2 - Moduł jednostki centralnej MJC-400 i i MJC-400Ppwikipdf, schematy, połączenia, elementy
 • część 3 - Moduł zasilania sekwencyjnego MZS-400pdf
 • część 4 - Zasilacz liniowo-impulsowy ZLI-400pdf
 • część 5 - Akcesoria zestawówpdf
 • część 6 - Moduł szafy standardowejpdf
 • część 7 - Moduł pamięci operacyjnej ferrytowej MPOF-400pdf
 • część 8 - Moduł arytmometru zmiennoprzecinkowego MAZ-400wikipdf, schematy, elementy
 • część 9 - Moduł kanału znakowego MKZ-400pdf
 • część 10 - Moduł pamięci zewnętrznych MPZ-400
 • część 11 - Moduł bloku sprzężenia z systemem automatyki MPI-400
 • część 12 - Moduł drukarki MDZ 180-400
 • część 13 - Moduł czytnika MCT 2100-400
 • część 14 - Moduł dziurkarki MDT 105S-400
 • część 15 - Moduł drukarki z klawiaturą MKSR-400
 • część 16 - Moduł dysku elastycznego MDE-400pdf
 • część 17 - Moduł pamięci kasetowej MPK-1-400
 • część 18 - Moduł monitora ekranowego MMV 340-400
 • część 19 - Moduł pamięci dyskowych MPD 9425-400pdf
 • część 20 - ?
 • część 21 - Moduł monitora ekranowego MME 7952-400pdf