CSL-CROOK - Zmiany w kompilatorze i programach

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zmiany w kompilatorze XFOR

 • 015 - słowo zawierające parametr MEM dla kompilatora. Standardowo wartość komórki wynosi 047777 (tzn. parametr MEM=20K). (patrz pkt. II.3.)
 • 016 - słowo zawierające liczbę sektorów dla zbioru generacyjnego XXXXXX przy pierwszym tworzeniu w czsie kompilacji.(standardowo zawartość komórki wynosi 200 sektorów czyli liczba 0310)

Zmiany w programach binarnych

 • 0-01420 -początkowe bufory, niezbędne dla pracy programów (biblioteka LIBBUF)
 • 1 - wartość komórki określa poziom śledzenia programów binarnych. Jeżeli program jest uruchamiany bez śledzenia to zawartość tej komórki wynosi 0, natomiast jeżeli program jest uruchomiony z dowolnym poziomem śledzenia to zawartość komórki jest równa poziomowi śledzenia. (patrz pkt. II.6.2.)
 • 2 - wartość komórki określa numery kluczy pulpitu maszyny dla programów w języku CSL.
 • 3 - komórka określa sygnalizację podmiaru. Standardowo jej wartość wynosi 0 i brak sygnalizacji błędu podmiaru. Jeżeli zostanie wprowadzona wartość -1 to podmiar będzie sygnalizowany błędem.
 • 01420 - adres początku programu fortranowskiego począwszy od segmentu głównego MASTER.

STOP

STOP [<liczba>]
 • liczba równa zero lub instrukcja bez parametru to programy kończą się komunikatem STOP, a obraz pamięci programu zostanie usunięty.
 • liczba od 1 do 100; programy kończą się komunikatem STOP, a obraz pamięci programu zostaje na dysku w zbiorze specjalnym.
 • liczba większa od 100; programy takie można wykonywać w tle. Po zakończeniu programu nie wyprowadzany jest komunikat STOP, a obraz pamięci pozostaje na dysku.
 • po zakończeniu programu binarnego zostaje określona wartość wewnętrzna (z wyjątkiem przypadku gdy wystąpił STOP 0 lub STOP) w następujący sposób: jest wartością numeru instrukcji STOP, gdy program zakończył się poprawnie, jest wartością -1, gdy wystąpił błąd wykonania.

Typy zbiorów

 • YYY - typ zbioru generacyjnego YYYYYY.
 • XXX - typ zbioru generacyjnego XXXXXX.
 • CSL - typ zbiorów binarnych w języku CSL.
 • DEF - typ zbiorów binarnych bezpośredniego dostępu.
 • COM - typ zbiorów z wynikami kompilacji CSL-em..
 • EEE - typ zbiorów tworzonych procedurą ASSFIL z biblioteki użytkowej o nazwie LIBEEE.

Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985