CSL-CROOK - Wyprowadzenia diagnostyczne

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podczas kompilacji zarówno translator CSL jak i kompilator FORTRANU dokonują wyprowadzenia informacji o błędach zawartych w programie źródłowym, lista komunikatów o błędach dla translatora CSL została podana wyżej. Listę komunikatów o błędach dla kompilatora języka FORTRAN użytkownik znajdzie w opisie translatora XFOR.

Program źródłowy może być poprawny pod względem syntaktycznym, a jednak może nie wykonać w sposób poprawny operacji zamierzonych przez programistę. Błędy tego rodzaju nie mogą być wyłowione przez translator. Możliwe jest jednak wyprowadzenie na zewnątrz szeregu informacji podczas biegu programu tak, aby pomóc programiście w znalezieniu tego fragmentu programu, w którym występuje błąd. Udogodnienia diagnostyczne w języku CSL są w większości fakultatywne i są sterowane przez klucze na płycie czołowej maszyny. Ponieważ staje się to niewygodne w systemie operacyjnym wielodostępnym i wieloprogramowym, który uniemożliwia właściwą pracę kilku programom CSL-owskim. Autorzy wprowadzą dyrektywę jako symulatora kluczy.

Instrukcje CHECK i PRISET są wykonywane w przypadku gdy zostanie opuszczony klucz o numerze wskazanym w tych instrukcjach. W przypadku gdy numer klucza nie występuje w instrukcji, przyjmuje się wówczas, że numer klucza=1. Jeżeli klucz nr.0 jest opuszczony, wówczas komunikaty są wyprowadzane przy każdym kroku biegu czasu (zmiennej CLOCK) oraz po każdym wykonaniu instrukcji BEGIN, RECYCLE lub POSMORTEM. Jeżeli klucz nr. 0 jest podniesiony, wówczas nie są wyprowadzane żadne komunikaty. Kompilator XFOR zapewnia jeszcze dalsze udogodnienia diagnostyczne. Należy w programie zamieścić dyrektywę *OPT, wraz z listą odpowiednich opcji.

Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985