CSL-CROOK - Wykaz oznaczeń

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  • <> - wyrażenie w nawiasach ostrych oznacza zmienną metajęzykową czyli określenie parametru, który należy podstawić w to miejsce;
  • [] - wyrażenie w nawiasach prostokątnych oznacza opcję czyli parametr który można pominąć;
  • {} - wyrażenie w nawiasach sześciennych obejmuje parametry obowiązkowe;
  • ... - wielokropek oznacza możliwość wystąpienia dalszych parametrów o znaczeniu analogicznym co poprzednie;
  •  ? - znak zapytania poprzedza trzyznakowy tekst określający odpowiedni warunek (opcje);
  • # - znak poprzedzający nazwy dyrektyw translatora CSL. (znak użyty w pkt 3.4 ma inne znaczenie);
  • * - znak poprzedzający dyrektywy kompilatora języka FORTRAN, użyte w programie źródłowym w języku CSL;
  • $ - znak występujący przed funkcjami oraz nazwami segmentów w programie CSL-owskim;

Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985