CSL-CROOK - Wykaz błędów wykonania funkcji standardowych

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Funkcje całkowite

(FI - FUNCTION INTEGER)

Nr błędu Operacja Opis
FI 1 I/J nadmiar dzielenia INTEGER
FI 2 I/J dzielenie przez zero
FI 3 FLOAT, AMIN0, AMAX0 przekroczony zakres liczby INTEGER (-32768;+32767)
FI 4 IFIX, INT za duża liczba REAL przekroczona granica liczb INTEGER
FI 5 MOD drugi argument funkcji równy zero
FI 6 MOD nadmiar odejmowania
FI 7 I*J nadmiar mnożenia
FI 8 I**J nadmiar potęgowania liczb lub zła składnia np. 0**0,0**-J

Funkcje rzeczywiste

(FR - FUNCTION REAL)

Nr błędu Operacja Opis
FR 1 AMOD drugi argument funkcji równy zero
FR 2 ALOG, ALOG2, ALOG10 argument funkcji mniejszy lub równy zero
FR 3 ASIN, ACOS dla danego argumentu funkcja nieokreślona
FR 5 TAN dla danego argumentu funkcja nieokreślona
FR 6 COTH dla danego argumentu funkcja nieokreślona
FR 7 EXP nadmiar (wykładnik X >+88.0)
FR 8 SQRT ujemny argument funkcji
FR 9 X**Y podstawa ujemna lub równa zero
FR 11 COT dla danego argumentu funkcja nieokreślona
FR 12 X**I nadmiar lub zła składnia 0.0**0,0.0**-I
FR 13 EXP podmiar (wykładnik x< -88.0)

Funkcje zespolone

(FC - FUNCTION COMPLEX)

Nr błędu Operacja Opis
FC 1 CEXP nadmiar
FC 2 CLOG liczba zespolona równa zero
FC 3 CSIN nadmiar
FC 4 CCOS nadmiar
FC 5 CSQRT argument ujemny
FC 7 C**I nadmiar lub zła składnia 0**0; 0**-I
FC 8 XARG (funkcja argument) dwa argumenty funkcji są zerami 0/0
FC 9 C/C dzielenie przez zero
FC 10 R/C dzielenie przez zero
FC 11 C/R dzielenie przez zero

Funkcje podwójnej precyzji

(FD - FUNCTION DOUBLE)

Nr błędu Operacja Opis
DD 3 REDD za duży wykładnik wczytanej lzmp-dp
DD 4 PRDD nadmiar wykładnika przy drukowaniu liczby zmp - double precision
FD 1 D1+D2 nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 2 D1-D2 nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 3 D1*D2 nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 4 D1/D2 nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 5 DSQRT ujemny argument funkcji
FD 6 DLOG10 argument funkcji ujemny lub równy zero
FD 7 DLOG argument ujemny lub równy zero
FD 8 DEXP nadmiar (za duży wykładnik)
FD 9 DATAN2 drugi argument równy zero
FD 10 DMOD drugi argument funkcji równy zero
FD 11 SGCD nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 12 D1**D2 podstawa ujemna lub równa zero
FD 13 R**D podstawa ujemna lub równa zero
FD 14 D**R podstawa ujemna lub równa zero
FD 15 D**I podstawa i wykładnik równe zero
FD 16 D1**D2 nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 17 R+D nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 18 R D nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 19 R*D nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 20 R/D nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 21 D+R nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 22 D-R nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 23 D*R nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 24 D/R nadmiar zmiennoprzecinkowy DP
FD 25 IDINT za duża liczba podwójnej precyzji

Funkcje hiperboliczne odwrotne

(FH - FUNCTION HIPERBOLIC)

Nr błędu Operacja Opis
FH 1 ACOSH funkcja nieokreślona dla argumentu x mniejszego od 1.0 (x<1.0)
FH 2 ATANH funkcja nieokreślona dla argumentu x zawartego w przedziale dla (x<-1.0 lub x>1.0)
FH 3 ACOTH funkcja nieokreślona dla argumentu x zawartego w przedziale dla (x>-1.0 lub x<1.0)

Funkcje logiczne

(FL - FUNCTION LOGICAL)

Nr błędu Operacja Opis
FL 1 BTEST argument funkcji nie jest z przedziału 0-15

Funkcje łańcuchowe

(FS - FUNCTION STRING)

Nr błędu Opis
FS 1 przepełnienie bufora

Funkcje systemowe

(EE - EXL ERROR)

Nr błędu Opis
EE 1 błędna składnia (lub niedozwolone znaki) w określeniu Tytułu Zbioru.
Nr błędu Opis
MT 4 koniec taśmy magnetycznej.
MT 2 początek taśmy przy ruchu taśmy wstecz.
MT 1 znacznik zbioru (FILE MARK).

Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985