CSL-CROOK - Słowa kluczowe języka CSL

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Słowa strukturalne języka CSL są zestawione poniżej w porządku alfabetycznym. żadne z tych słów nie może być użyte jako nazwa w programach napisanych w języku CSL.

Słowo kluczowe Znaczenie
ACTIVITIES czynność
ADD dodaj do histogramu
ALL wszystkie
ANY wybrany losowo
ARRAY tablica
BEGIN początek czynności
BLOCK część nazwy segmentu
BSET zbiór boole'owski
CALL wołanie podprogramu
CHAIN łańcuch
CHECK sprawdź
CLASS klasa
CLEAR usuń
CLOCK zegar
COMMON wspólny obszar
CONVERSE konwersja
CONVERT przekształcenie
COUNT licz
DATA dane lub nazwa segmentu
DEVIATE rozkład normalny
DIST rozkład
DUMMY instrukcja pusta
ELSE w przeciwnym razie
EMPTY pusty
END koniec segmentu programu
EQ operator relacji; równy
EQUALS równy
EX synonim EXISTS
EXISTS istnieje
EXIT wyjście
FIND znajdź
FIRST pierwszy
FLOAT zmienny przecinek
FOR dla
FORMAT format
FROM z
FUNCTION nazwa segmentu
GAINS zyskuje
GE operator relacji; > lub =
GO patrz GOTO
GOTO skocz do
GT operator relacji; >
HEAD początek zbioru
HIST histogram
IF jeżeli
IN w
INTO do
LAST ostatni
LE operator relacji; < lub =
LOAD ładowanie zbioru
LOSES traci
LT operator relacji; <
MASTER nazwa segmentu głównego
MAX największy
MIN najmniejszy
NE operator relacji
NEGEXP rozkład wykładniczy
NIN synonim NOTIN
NOTIN nie w
OR lub
OUTPUT wydruk histogramu
POISSON rozkład Poissona
PMEND koniec postmortem
POSTMORTEM początek postmortem
PRISET drukuj zbiór
QUALIFY kwalifikowany
RANDOM rozkład prostokątny
RANK porządkuj
READ czytaj
RECYCLE obiegaj
REPEAT synonim DUMMY
RETURN powrót z podprogramu
SAMPLE próbkuj
SET zbiór uporządkowany
SPLIT rozbij
SUBROUTINE nazwa segmentu
SUM sumuj
TAIL koniec zbioru
TIME atrybut czasowy-deklaracja
TO do lub w
UN synonim UNIQUE
UNIQUE dokładnie
WITHIN wewnątrz
WRITE pisz
YIELD podaj zawartość komórki
ZERO zerowanie zbioru

Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985