CSL-CROOK - Dyrektywy i programy pomocnicze

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zlecenia translatora XCSL

 • #SYS
 • #COM
 • #NOC
 • #LIS
 • #NLI
 • #SLI
 • #FLI
 • #TRA

Zlecenia kompilatora XFOR

 • *FOR[TRAN] [<komentarz>]
 • *END
 • *LIB[RAR] (<TZ>)
 • *OVL (<p1>,<p2>)
 • *DEF[INE FILE] (<numer strumienia> , <długość rekordu>)
 • *MEM[ORY FILE] (<numer strumienia> , <długość rekordu>)
 • *OPT[IONS] (<wykaz opcji>)
 • *SWI[TCH] (<TZ>)

Wykaz opcji zlecenia #OPT:

 • LIS[T]
 • SLI[ST]
 • NLI[ST]
 • COM[PILE]
 • NCO[MPILE]
 • ARR[AY]
 • TRA[CE]
 • NTR[ACE]
 • IFC[OMPILE]
 • POI[NTER]
 • OVL

Zlecenia dodatkowe programu OSL

XCSL [<TZ WE>] [,<TZ LIS>] [,<WO>] ... CSLCOM <TZ WE> <TZ BIN> [,<TZ LIS>] [,<WO>] ...

gdzie WO=

 • ?LIS
 • ?SLI
 • ?FLI
 • ?TRA
 • ?COM
 • ?NOC
XFOR [<TZ WE>] [,<TZ LIS>] [,<WO>] ...
FORCOM <TZ WE> <TZ BN> [,<TZ LIS>] [,<WO>] ...

gdzie WO=

 • ?LIS
 • ?SLI
 • ?IFC
 • ?POI
 • ?TRA
 • ?ARR
UNDERF <TZ BIN>
COPFOR,<obszar we>,<obszar wy> [,OPI]
COPCSL,<obszar we>,<obszar wy> [,OPI]
COPOPI,<ob we>/[<skorowidz>]/,<ob wy>/[<skorowidz>]/ [, WO]
COPBIF,<obszar we>,<obszar wy> [,OPI]
BLANK [<nazwa urządzenia>] [,<c.d. nazwa urządzenia>] [,<liczba>]
PAGE [<nazwa urządzenia>] [,<c.d. nazwa urządzenia>]
COPSOM,<TZ WE>,<TZ WY>
COPGEO,<TZ WY>

Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985