CSL-CROOK - Dodatkowe zlecenia programu OSL

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Użytkownik ma do dyspozycji kilka dodatkowych zleceń programu OSL:

CSLCOM <TZ WE>,<TZ BIN> [,<TZ LIS>] [,<WO>] ...

Zlecenie umożliwia automatyczną kompilację programów napisanych w języku CSL. W wyniku użycia tego zlecenia uzyskuje się gotowy moduł wynikowy (postać binarną) programu. Tytuł zbioru wejściowego określa zbiór zawierający źródłową postać programu napisanego w języku CSL, natomiast parametr drugi zlecenia określa tytuł zbioru binarnego. Opcjonalnie może być użyty parametr trzeci zlecenia. Określa on tytuł zbioru, w którym zawarty będzie listing programu utworzony w trakcie kompilacji oraz informacje o ewentualnych błędach i kompilowanych segmentach programu. Zawartość zbioru oraz forma listingu jest uzależniona od użytej wcześniej opcji. Zbiory: binarny i listingu są w razie potrzeby tworzone. Zlecenie rozpoznaje wszystkie opcje zlecenia XCSL.

Komunikaty zlecenia:

  • THERE WERE ERRORS IN YOUR CSL PROGRAM - translacja wykazała błędy w programie użytkownika i zlecenie kończy dalszą pracę.
  • THERE WERE ERRORS IN YOUR FORTRAN PROGRAM - kompilacja wykazała błędy w programie użytkownika w tłumaczeniu na FORTRAN i zlecenie kończy dalszą pracę.
  • NO MASTER SEGMENT IN YOUR FORTRAN PROGRAM - kompilowany program posiada złą strukturę. Brak segmentu głównego MASTER. Kompilacja w fortranie zakończona poprawnie, lecz taki program nie może być kompilowany Assemblerem i ładowany do pamięci.
  • THE NAME OF SOURCE FILE IS MISSING - brak lub zły pierwszy parametr zlecenia. Brak tytułu zbioru z programem w języku CSL.
  • THE NAME OF BINARY FILE IS MISSING - brak lub zły parametr drugi zlecenia. Brak tytułu zbioru, w którym po wykonaniu zlecenia znajduje się gotowy moduł binarny programu.

UNDERF,<TZ>

Zlecenie zapala wskaźnik sygnalizacji błędu podmiaru w program binarnym, którego nazwa jest podana jako parametr zlecenia.

COPCSL,<obszar we>,<obszar wy> [,OPI]

Zlecenie przeniesienia kompilatora języka CSL-CROOK (XCSL) oraz standardowej jego biblioteki z jednego talerza dyskowego (obszaru dyskowego) na inny. Użycie opcji OPI powoduje dodatkowo wykonanie zlecenia COPOPI z opcją CSL.

COPOPI,<ob we>/[<skorowidz>]/,<ob wy>/[<skorowidz>]/ [, WO]

Zlecenie przeniesienia opisów. Użycie opcji CSL powoduje przeniesienie opisów dotyczących kompilatora języka FORTRAN. Pominięcie opcji powoduje przeniesienie dodatkowo innych opisów opracowanych przez autorów języków.
Zlecenie rozpoznaje następujące opcje:
  • FOR - polecenie przeniesienia opisów kompilatora języka FORTRAN-CROOK.
  • SYS - polecenie przeniesienia opisów systemu CROOK-4.
  • CSL - polecenie przeniesienia opisów translatora języka CSL-CROOK.
  • LIS - polecenie przeniesienia opisów systemu programowania w języku LISP 1.5.
  • ALL - polecenie przeniesienia wszystkich opisów podanych wyżej.

COPBIF,<obszar we>,<obszar wy> [,OPI]

Zlecenie przeniesienia Biblioteki Matematycznej. Użycie opcji OPI powoduje dodatkowo przeniesienie opisów biblioteki.

BLANK [<nazwa urządzenia>][,<c. d nazwy urządzenia>][,<liczba>]

Zlecenie wyprowadzenia na wskazanym przez parametr zlecenia urządzeniu, 100 znaków o kodzie zero (0). Tytuł zbioru wyjściowego określa urządzenie, na które wyprowadzane będą znaki (NUL). Jeżeli będzie użyte zlecenie bez parametru to znaki będą wyprowadzane standardowo na perforator (PUN).

PAGE [<nazwa urządzenia>] [,<c. d nazwy urządzenia>]

Zlecenie wyprowadza na wskazane urządzenie znaku nowej strony. Jeżeli zlecenie zostanie użyte bez parametru, to standardowo znak nowej strony (FF) wyprowadzony będzie na drukarkę LP2.

COPGEO,<TZ WY>

Zlecenie umożliwia wczytywanie taśm papierowych z tekstami źródłowymi przygotowanymi na maszynie typu ODRA-1305. Taśmy muszą być zakończone czteroznakowym tekstem "****" oznaczającym koniec zbioru.

Przykłady:

BLANK

standardowo urządzenie PUN i liczba 50 znaków blank.

BLANK, PU1,,200

wyprowadzonych zostanie 200 znaków blank na urządzenie o nazwie PU1.

BLANK, per, for,500

wyprowadzonych zostanie 500 znaków blank na urządzenie o nazwie PERFOR.

PAGE, dru, kar

wyprowadzony zostanie znak nowej strony na urządzenie o nazwie DRUKAR.

PAGE, lp0

Źródło: Translator języka CSL-CROOK dla minikomputera MERA-400 w systemie operacyjnym CROOK-4, Instrukcja Programisty (wersja-17/2), Janusz Gocałek, Jacek Klauziński, Poznań, 1985