Wydajność EM400

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Testy wydajności emulacji przeprowadzone zostały przy użyciu nieznacznie zmodyfikowanego programu, którego w roku '72 użyto do oceny wydajności K-202.

K-202, MERA-400

Data Sprzęt Szybkość [MIPS] Uwagi
1972-12-04 K-202 0.424 Test komisji oceny K-202
2013-09-19 MERA-400 0.308 Test j.w. uruchomiony na MERZE-400 w Dęblinie
- MERA-400 0.414 Szybkość testu j.w. obliczona na podstawie czasów wykonania rozkazów podanych w DTR

Intel Core2Duo @2.80GHz

GCC

Data Kompilator Szybkość [MIPS] commit Uwagi
2013-03-13 GCC 4.5 0.858 a7d9e3b06025fd29e2d37cdcb45d1bd113f4435b DEBUGGER
2013-03-13 GCC 4.5 7.8 a7d9e3b06025fd29e2d37cdcb45d1bd113f4435b baseline v1
2013-03-13 GCC 4.5 10.422 521d6d62712bcc9541bf65a0e5f44d704020ddcf optymalizacja rejestrów
2013-03-13 GCC 4.5 25 cf1a3117f1e6ff13999420d1aa3c70f69e427f1e usunięcie zbędnej synchronizacji
2013-03-13 GCC 4.5 27.7 b84e5b58ab78b37f193022d0412d8756c3c49ab9 poprawka mem_ptr()
2013-03-13 GCC 4.5 30 5aa4d931cfc2ff1c356724ce180c9756f0f9f34e poprawka arg_norm()
2013-07-15 GCC 4.6.3 25 cca432061065fd61b5e25e80c40073818db46467 baseline v2
2013-07-15 GCC 4.6.3 30 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-08-01 GCC 4.6.3 16.3 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-08-19 GCC 4.6.3 18.3 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-20 GCC 4.6.3 18.1 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2014-03-04 GCC 4.7.3 16.9 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917
2014-05-06 GCC 4.7.3 17.1 9bd87a6f821ac6b918ffc32da7bb6d35f509b761 poprawiony 17-bit addr.
2014-08-12 GCC 4.7.3 33.8 94e56dd582671a161cda0f00cec740414ac942a7 __atomic_*()
2014-08-13 GCC 4.7.3 37.4 2d901486f28c388e12a5345e734d5f1617f34918 SLID
2014-08-14 GCC 4.7.3 40.6 eeea2d0f1646b8df1574494670249625f12d7ca1 __atomic_() RP
2014-09-23 GCC 4.7.3 38.9 a2d335198605c7c5d75d782b7f3cdfdd7fd84da7 cpu mod fixes
2014-11-12 GCC 4.7.3 38.6 a07745023f4ed2e54ee22a3dda94c2389db8e481 emulog/emdas and friends

Clang

Data Kompilator Szybkość [MIPS] commit Uwagi
2013-07-15 clang 3.3 31 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-08-01 clang 3.3 18.5 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-08-19 clang 3.3 17.0 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-20 clang 3.3 18.7 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2014-03-04 clang 3.4 16.4 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917
2014-05-06 clang 3.4 16.8 9bd87a6f821ac6b918ffc32da7bb6d35f509b761 poprawiony 17-bit addr.
2014-08-12 clang 3.4.2 34.4 94e56dd582671a161cda0f00cec740414ac942a7 __atomic_*()
2014-08-13 clang 3.4.2 32.1 2d901486f28c388e12a5345e734d5f1617f34918 SLID
2014-08-14 clang 3.4.2 41.2 eeea2d0f1646b8df1574494670249625f12d7ca1 __atomic_() RP
2014-09-23 clang 3.5.0 43.3 a2d335198605c7c5d75d782b7f3cdfdd7fd84da7 cpu mod fixes
2014-11-12 clang 3.5.0 42.6 a07745023f4ed2e54ee22a3dda94c2389db8e481 emulog/emdas and friends

Intel Core i3 530 @2.93GHz

GCC

Data Kompilator Szybkość [MIPS] commit Uwagi
2013-07-15 GCC 4.6.3 26.5 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-30 GCC 4.6.3 24.5 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-08-19 GCC 4.6.3 22.7 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-20 GCC 4.6.3 24.4 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2014-03-04 GCC 4.7.3 23.5 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917
2014-05-06 GCC 4.7.3 24.2 9bd87a6f821ac6b918ffc32da7bb6d35f509b761 poprawiony 17-bit addr.
2014-08-12 GCC 4.7.3 30.5 94e56dd582671a161cda0f00cec740414ac942a7 __atomic_*()
2014-08-13 GCC 4.7.3 32.8 2d901486f28c388e12a5345e734d5f1617f34918 SLID
2014-08-14 GCC 4.7.3 35.4 eeea2d0f1646b8df1574494670249625f12d7ca1 __atomic_() RP
2014-09-23 GCC 4.7.3 34.3 a2d335198605c7c5d75d782b7f3cdfdd7fd84da7 cpu mod fixes
2014-11-10 GCC 4.7.3 34.0 a07745023f4ed2e54ee22a3dda94c2389db8e481 emulog/emdas and friends

Clang

Data Kompilator Szybkość [MIPS] commit Uwagi
2013-07-15 clang 3.3 30.5 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2013-07-30 clang 3.3 25.8 41d62c38cecfb24b0743de367d599ce9ffd588e3 -Ofast, mem spinlock
2013-08-19 clang 3.3 25.1 7075de662e7e9ae16cb4f24b082e21c8f5b5dbbf cykl rozkazowy dla sint
2013-08-20 clang 3.3 25 8e69c35757b9d68353e44b8c33e66debfd334469 fix regs_write (no debug)
2014-03-04 clang 3.4 23.5 7ff5e69cc9657629974501ad95b1ff2ea4e38917
2014-05-06 clang 3.4 23.6 9bd87a6f821ac6b918ffc32da7bb6d35f509b761 poprawiony 17-bit addr.
2014-08-12 clang 3.4.2 32.7 94e56dd582671a161cda0f00cec740414ac942a7 __atomic_*()
2014-08-13 clang 3.4.2 32.5 2d901486f28c388e12a5345e734d5f1617f34918 SLID
2014-08-14 clang 3.4.2 36.0 eeea2d0f1646b8df1574494670249625f12d7ca1 __atomic_() RP
2014-09-23 clang 3.5.0 38.9 a2d335198605c7c5d75d782b7f3cdfdd7fd84da7 cpu mod fixes
2014-11-10 clang 3.5.0 38.6 a07745023f4ed2e54ee22a3dda94c2389db8e481 emulog/emdas and friends

Raspberry Pi

Data Kompilator Szybkość [MIPS] commit Uwagi
2013-07-15 GCC 4.6.3 1.79 89628c425ac8cc131e82e6a04698858afb1c3508 nowy cykl rozkazowy
2014-05-06 GCC 4.7.3 1.06 9bd87a6f821ac6b918ffc32da7bb6d35f509b761 poprawiony 17-bit addr.
2014-08-12 GCC 4.7.3 1.60 94e56dd582671a161cda0f00cec740414ac942a7 __atomic_*()
2014-08-13 GCC 4.7.3 1.57 2d901486f28c388e12a5345e734d5f1617f34918 SLID
2014-08-14 GCC 4.7.3 2.30 eeea2d0f1646b8df1574494670249625f12d7ca1 __atomic_() RP
2014-09-23 GCC 4.7.3 2.05 a2d335198605c7c5d75d782b7f3cdfdd7fd84da7 cpu mod fixes
2014-11-10 GCC 4.7.3 2.15 a07745023f4ed2e54ee22a3dda94c2389db8e481 emulog/emdas and friends
2015-04-18 GCC 4.8.2 2.35 a07745023f4ed2e54ee22a3dda94c2389db8e481 +zmiana systemu z Gentoo na Debian Wheezy

Raspberry Pi 2

Data Kompilator Szybkość [MIPS] commit Uwagi
2015-04-21 GCC 4.8.2 2.87 a07745023f4ed2e54ee22a3dda94c2389db8e481

Banana Pi

Data Kompilator Szybkość [MIPS] commit Uwagi
2015-04-18 GCC 4.8.2 2.60 44a41fdf09c371236f819da8841f6b36c714a112