UZ-DAT

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfiguracja parametrów transmisji

Prędkość transmisji (zworki H, I)

I H Prędkość (bps)
2-3 1-9 75
1-3 2-9 110
2-3 2-9 150
2-3 3-9 300
2-3 4-9 600
2-3 5-9 1200
2-3 6-9 2400
2-3 7-9 4800
2-3 8-9 9600

Parzystość (zworki D, G, E)

D G E Znaczenie
2-3 2-3 2-3 kontrola parzystości
2-3 1-3 2-3 kontrola nieparzystości
1-2 - 1-3 brak kontroli parzystości, przesyłanie 8 bitów

Bity stopu (zworka J)

J Bity stopu
1-3 2
2-3 1

Echo (???)

Polaryzacja sygnałów (zworka B)

B Znaczenie
9-10 zwarte sygnały DSR, DCD, CTS ignorowane
9-10 rozwarte sygnały DSR, DCD, CTS honorowane
1-3, 2-4 DSR (107) w konwencji zgodnej z V.24
1-4, 2-3 DSR (107) w konwencji odwrotnej
5-7, 6-8 DCD (109) w konwencji zgodnej z V.24
5-8, 6-7 DCD (109) w konwencji odwrotnej
11-13, 12-14 CTS (106) w konwencji zgodnej z V.24
11-14, 12-13 CTS (106) w konwencji odwrotnej

TTL/V.24 levels:

A driver V.24 1-2, 4-5, 7-8 - do -5V, 2-3, 5-6, 8-9 - do masy

Nieznane:

P? 1-2: zwarte lub rozwarte, C? 1-2 2-3 K dane nadawane: 1-2 wprost, 3-1 zanegowane

Złącze transmisji

Wyprowadzenia na zewnętrznym złączu krawędziowym pakietu UZ-DAT:

VA (dół) Pozycja Kierunek VB (góra)
+5V 1 -- GND
+5V 2 -- GND
-RD 3 -> +TD
-RD 4 -> -TD
RD 5 -- +T
RD 6 -- -T
GND 7 -> K19 (OK)
GND 8 -> K16 (albo K18?)
GND 9 -> TxD (103) dane nadawane
GND 10 -> DTR (108) podłącz urządzenie do linii
GND 11 -> K12
GND 12 -> RTS (105) żądanie nadawania
GND 13 <- CTS (106) gotowość do nadawania
GND 14 <- RxD (104) dane odbierane
GND 15 <- DCD (109) detektor fali nośnej
GND 16 (NC)
GND 17 -> K10 (GOT. CZYT)
GND 18 -> K9 (ZER. GEN)
GND 19 <- DSR (107) gotowość urządzenia transmisji danych
GND 20 -> K11 (-SPU)
GND 21 -> K5 (DETEKTOR F.N)
GND 22 -> K4 (GOT. UTD)
VCC- 75107A 23 -> K6 (GOT. PISZ.)
(NC) 24 K17