UZ-DAT

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfiguracja parametrów transmisji:

Prędkość:

H (D) prędkość: [12345678] - [9] I R 2-3: sygnał prosty, 1-3: sygnał zanegowany (dla 110 baud)

Parzystość, 8 bitów:

E (C) 2-3: wychodzący bit 8 to parzystość, 1-3: bit 8 to bit 8 D (A) 2-3: wchodzący bit 8 zawsze "0", 1-2: bit 8 to bit 8 G (B) 1-2: parity even, 2-3 parity odd

TTL/V.24 levels:

A driver V.24 1-2, 4-5, 7-8 - do -5V, 2-3, 5-6, 8-9 - do masy

Nieznane:

P? 1-2: zwarte lub rozwarte, B konwencje sygnałów V.24 [12]-[34] [56]-[78] 9-10 [11 12]-[13 14] [15 16]-[17 18] C? 1-2 2-3 J? ilość bitów stopu? stan odb. in -> dane nadawane: 1-3 na wprost, 2-3 do rezystora K dane nadawane: 1-2 wprost, 3-1 zanegowane

Wyprowadzenia na zewnętrznym złączu krawędziowym pakietu UZ-DAT:

VA (dół) Pozycja Kierunek VB (góra)
+5V 1 -- GND
+5V 2 -- GND
-RD 3 -> +TD
-RD 4 -> -TD
RD 5 -- +T
RD 6 -- -T
GND 7 -> K19 (OK)
GND 8 -> K16 (albo K18?)
GND 9 -> TxD (103) dane nadawane
GND 10 -> DTR (108) podłącz urządzenie do linii
GND 11 -> K12
GND 12 -> RTS (105) żądanie nadawania
GND 13 <- CTS (106) gotowość do nadawania
GND 14 <- RxD (104) dane odbierane
GND 15 <- DCD (109) detektor fali nośnej
GND 16 (NC)
GND 17 -> K10 (GOT. CZYT)
GND 18 -> K9 (ZER. GEN)
GND 19 <- DSR (107) gotowość urządzenia transmisji danych
GND 20 -> K11 (-SPU)
GND 21 -> K5 (DETEKTOR F.N)
GND 22 -> K4 (GOT. UTD)
VCC- 75107A 23 -> K6 (GOT. PISZ.)
(NC) 24 K17