Skorowidz kodów rozkazów

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skorowidz rozkazów przedstawia rozkazy uporządkowane względem rosnących kodów rozkazów, zachowując podział na grupy typów rozkazów. Rozkazy nielegalne oznaczono kolorem czerwonym.

Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
20 010 000 D AAA BBB CCC LW
21 010 001 D AAA BBB CCC TW
22 010 010 D AAA BBB CCC LS
23 010 011 D AAA BBB CCC RI
24 010 100 D AAA BBB CCC RW
25 010 101 D AAA BBB CCC PW
26 010 110 D AAA BBB CCC RJ
27 010 111 D AAA BBB CCC IS
30 011 000 D AAA BBB CCC BB
31 011 001 D AAA BBB CCC BM
32 011 010 D AAA BBB CCC BS
33 011 011 D AAA BBB CCC BC
34 011 100 D AAA BBB CCC BN
35 011 101 D AAA BBB CCC OU
36 011 110 D AAA BBB CCC IN


Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym (grupa F/D)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
37 011 111 D 000 BBB CCC AD
37 011 111 D 001 BBB CCC SD
37 011 111 D 010 BBB CCC MW
37 011 111 D 011 BBB CCC DW
37 011 111 D 100 BBB CCC AF
37 011 111 D 101 BBB CCC SF
37 011 111 D 110 BBB CCC MF
37 011 111 D 111 BBB CCC DF


Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d.

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
40 100 000 D AAA BBB CCC AW
41 100 001 D AAA BBB CCC AC
42 100 010 D AAA BBB CCC SW
43 100 011 D AAA BBB CCC CW
44 100 100 D AAA BBB CCC OR
45 100 101 D AAA BBB CCC OM
46 100 110 D AAA BBB CCC NR
47 100 111 D AAA BBB CCC NM
50 101 000 D AAA BBB CCC ER
51 101 001 D AAA BBB CCC EM
52 101 010 D AAA BBB CCC XR
53 101 011 D AAA BBB CCC XM
54 101 100 D AAA BBB CCC CL
55 101 101 D AAA BBB CCC LB
56 101 110 D AAA BBB CCC RB
57 101 111 D AAA BBB CCC CB


Rozkazy z krótkim argumentem (grupa KA1)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
60 110 000 T AAA TTT TTT AWT
61 110 001 T AAA TTT TTT TRB
62 110 010 T AAA TTT TTT IRB
63 110 011 T AAA TTT TTT DRB
64 110 100 T AAA TTT TTT CWT
65 110 101 T AAA TTT TTT LWT
66 110 110 T AAA TTT TTT LWS
67 110 111 T AAA TTT TTT RWS


Rozkazy z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
70 111 000 T 000 TTT TTT UJS
70 111 000 T 001 TTT TTT JLS
70 111 000 T 010 TTT TTT JES
70 111 000 T 011 TTT TTT JGS
70 111 000 T 100 TTT TTT JVS
70 111 000 T 101 TTT TTT JXS
70 111 000 T 110 TTT TTT JYS
70 111 000 T 111 TTT TTT JCS


Rozkazy z argumentem bajtowym (grupa KA2)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
71 111 001 0 0TT TTT TTT BLC
71 111 001 0 1TT TTT TTT EXL
71 111 001 1 0TT TTT TTT BRC
71 111 001 1 1TT TTT TTT NRF


Rozkazy bez drugiego argumentu (grupa C)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
72 111 010 0 AAA 000 000 RIC
72 111 010 0 AAA 000 001 ZLB
72 111 010 0 AAA 000 010 SXU
72 111 010 0 AAA 000 011 NGA
72 111 010 0 AAA 000 100 SLZ
72 111 010 0 AAA 000 101 SLY
72 111 010 0 AAA 000 110 SLX
72 111 010 0 AAA 000 111 SRY
72 111 010 0 AAA 001 000 NGL
72 111 010 0 AAA 001 001 RPC
72 111 010 T AAA 010 TTT SHC
72 111 010 1 AAA 000 000 RKY
72 111 010 1 AAA 000 001 ZRB
72 111 010 1 AAA 000 010 SXL
72 111 010 1 AAA 000 011 NGC
72 111 010 1 AAA 000 100 SVZ
72 111 010 1 AAA 000 101 SVY
72 111 010 1 AAA 000 110 SVX
72 111 010 1 AAA 000 111 SRX
72 111 010 1 AAA 001 000 SRZ
72 111 010 1 AAA 001 001 LPC


Rozkazy bezargumentowe (grupa S)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
73 111 011 - 000 --- --- HLT
73 111 011 - 001 --- --- MCL
73 111 011 - 010 --- -00 CIT
73 111 011 - 010 --- -01 SIL
73 111 011 - 010 --- -10 SIU
73 111 011 - 010 --- -11 SIT
73 111 011 0 011 --- --- GIU
73 111 011 - 100 --- --- LIP
73 111 011 1 011 --- --- GIL


Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy skoku (grupa J)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
74 111 100 D 000 BBB CCC UJ
74 111 100 D 001 BBB CCC JL
74 111 100 D 010 BBB CCC JE
74 111 100 D 011 BBB CCC JG
74 111 100 D 100 BBB CCC JZ
74 111 100 D 101 BBB CCC JM
74 111 100 D 110 BBB CCC JN
74 111 100 D 111 BBB CCC LJ


Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy umieszczania grupowego (grupa L)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
75 111 101 D 000 BBB CCC LD
75 111 101 D 001 BBB CCC LF
75 111 101 D 010 BBB CCC LA
75 111 101 D 011 BBB CCC LL
75 111 101 D 100 BBB CCC TD
75 111 101 D 101 BBB CCC TF
75 111 101 D 110 BBB CCC TA
75 111 101 D 111 BBB CCC TL


Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy pamiętania grupowego (grupa G)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
76 111 110 D 000 BBB CCC RD
76 111 110 D 001 BBB CCC RF
76 111 110 D 010 BBB CCC RA
76 111 110 D 011 BBB CCC RL
76 111 110 D 100 BBB CCC PD
76 111 110 D 101 BBB CCC PF
76 111 110 D 110 BBB CCC PA
76 111 110 D 111 BBB CCC PL


Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy różne (grupa B/N)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
77 111 111 D 000 BBB CCC MB
77 111 111 D 001 BBB CCC IM
77 111 111 D 010 BBB CCC KI
77 111 111 D 011 BBB CCC FI
77 111 111 D 100 BBB CCC SP
77 111 111 D 101 BBB CCC MD
77 111 111 D 110 BBB CCC RZ
77 111 111 D 111 BBB CCC IB