Skorowidz kodów rozkazów

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
20 010 000 D AAA BBB CCC LW
21 010 001 D AAA BBB CCC TW
22 010 010 D AAA BBB CCC LS
23 010 011 D AAA BBB CCC RI
24 010 100 D AAA BBB CCC RW
25 010 101 D AAA BBB CCC PW
26 010 110 D AAA BBB CCC RJ
27 010 111 D AAA BBB CCC IS
30 011 000 D AAA BBB CCC BB
31 011 001 D AAA BBB CCC BM
32 011 010 D AAA BBB CCC BS
33 011 011 D AAA BBB CCC BC
34 011 100 D AAA BBB CCC BN
35 011 101 D AAA BBB CCC OU
36 011 110 D AAA BBB CCC IN

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym (grupa F/D)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
37 011 111 D 000 BBB CCC AD
37 011 111 D 001 BBB CCC SD
37 011 111 D 010 BBB CCC MW
37 011 111 D 011 BBB CCC DW
37 011 111 D 100 BBB CCC AF
37 011 111 D 101 BBB CCC SF
37 011 111 D 110 BBB CCC MF
37 011 111 D 111 BBB CCC DF

Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d.

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
40 100 000 D AAA BBB CCC AW
41 100 001 D AAA BBB CCC AC
42 100 010 D AAA BBB CCC SW
43 100 011 D AAA BBB CCC CW
44 100 100 D AAA BBB CCC OR
45 100 101 D AAA BBB CCC OM
46 100 110 D AAA BBB CCC NR
47 100 111 D AAA BBB CCC NM
50 101 000 D AAA BBB CCC ER
51 101 001 D AAA BBB CCC EM
52 101 010 D AAA BBB CCC XR
53 101 011 D AAA BBB CCC XM
54 101 100 D AAA BBB CCC CL
55 101 101 D AAA BBB CCC LB
56 101 110 D AAA BBB CCC RB
57 101 111 D AAA BBB CCC CB

Rozkazy z krótkim argumentem (grupa KA1)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
60 110 000 T AAA TTT TTT AWT
61 110 001 T AAA TTT TTT TRB
62 110 010 T AAA TTT TTT IRB
63 110 011 T AAA TTT TTT DRB
64 110 100 T AAA TTT TTT CWT
65 110 101 T AAA TTT TTT LWT
66 110 110 T AAA TTT TTT LWS
67 110 111 T AAA TTT TTT RWS

Rozkazy z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
70 111 000 T 000 TTT TTT UJS
70 111 000 T 001 TTT TTT JLS
70 111 000 T 010 TTT TTT JES
70 111 000 T 011 TTT TTT JGS
70 111 000 T 100 TTT TTT JVS
70 111 000 T 101 TTT TTT JXS
70 111 000 T 110 TTT TTT JYS
70 111 000 T 111 TTT TTT JCS

Rozkazy z argumentem bajtowym (grupa KA2)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
71 111 001 0 0TT TTT TTT BLC
71 111 001 0 1TT TTT TTT EXL
71 111 001 1 0TT TTT TTT BRC
71 111 001 1 1TT TTT TTT NRF

Rozkazy bez drugiego argumentu (grupa C)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
72 111 010 0 AAA 000 000 RIC
72 111 010 0 AAA 000 001 ZLB
72 111 010 0 AAA 000 010 SXU
72 111 010 0 AAA 000 011 NGA
72 111 010 0 AAA 000 100 SLZ
72 111 010 0 AAA 000 101 SLY
72 111 010 0 AAA 000 110 SLX
72 111 010 0 AAA 000 111 SRY
72 111 010 0 AAA 001 000 NGL
72 111 010 0 AAA 001 001 RPC
72 111 010 T AAA 010 TTT SHC
72 111 010 1 AAA 000 000 RKY
72 111 010 1 AAA 000 001 ZRB
72 111 010 1 AAA 000 010 SXL
72 111 010 1 AAA 000 011 NGC
72 111 010 1 AAA 000 100 SVZ
72 111 010 1 AAA 000 101 SVY
72 111 010 1 AAA 000 110 SVX
72 111 010 1 AAA 000 111 SRX
72 111 010 1 AAA 001 000 SRZ
72 111 010 1 AAA 001 001 LPC

Rozkazy bezargumentowe (grupa S)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
73 111 011 - 000 --- --- HLT
73 111 011 - 001 --- --- MCL
73 111 011 - 010 --- -00 CIT
73 111 011 - 010 --- -01 SIL
73 111 011 - 010 --- -10 SIU
73 111 011 - 010 --- -11 SIT
73 111 011 0 011 --- --- GIU
73 111 011 - 100 --- --- LIP
73 111 011 1 011 --- --- GIL
)

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym -- rozkazy skoku (grupa J)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
74 111 100 D 000 BBB CCC UJ
74 111 100 D 001 BBB CCC JL
74 111 100 D 010 BBB CCC JE
74 111 100 D 011 BBB CCC JG
74 111 100 D 100 BBB CCC JZ
74 111 100 D 101 BBB CCC JM
74 111 100 D 110 BBB CCC JN
74 111 100 D 111 BBB CCC LJ

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym -- rozkazy umieszczania grupowego (grupa L)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
75 111 101 D 000 BBB CCC LD
75 111 101 D 001 BBB CCC LF
75 111 101 D 010 BBB CCC LA
75 111 101 D 011 BBB CCC LL
75 111 101 D 100 BBB CCC TD
75 111 101 D 101 BBB CCC TF
75 111 101 D 110 BBB CCC TA
75 111 101 D 111 BBB CCC TL

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym -- rozkazy pamiętania grupowego (grupa G)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
76 111 110 D 000 BBB CCC RD
76 111 110 D 001 BBB CCC RF
76 111 110 D 010 BBB CCC RA
76 111 110 D 011 BBB CCC RL
76 111 110 D 100 BBB CCC PD
76 111 110 D 101 BBB CCC PF
76 111 110 D 110 BBB CCC PA
76 111 110 D 111 BBB CCC PL

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym -- rozkazy różne (grupa B/N)

Kod rozkazu Pola rozkazu
oct bin D A B C Mnemonik czas
77 111 111 D 000 BBB CCC MB
77 111 111 D 001 BBB CCC IM
77 111 111 D 010 BBB CCC KI
77 111 111 D 011 BBB CCC FI
77 111 111 D 100 BBB CCC SP
77 111 111 D 101 BBB CCC MD
77 111 111 D 110 BBB CCC RZ
77 111 111 D 111 BBB CCC IB