Skorowidz kodów rozkazów

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skorowidz rozkazów przedstawia rozkazy uporządkowane względem rosnących kodów rozkazów, zachowując podział na grupy typów rozkazów. Rozkazy nielegalne (dozwolone tylko przy pracy systemu operacyjnego) oznaczono kolorem czerwonym. Rozkazy o kodach oktalnych mniejszych od 20 są niedozwolone i traktowane jako rozkazy nieefektywne (patrz: Wykonanie rozkazu)

Objaśnienia

 • Czasy wykonania obowiązują dla minikomputera zbudowanego z wykorzystaniem elementów scalonych typu H, wyposażonego w pamięć operacyjną rdzeniową z czasem cyklu 1,1µs.
 • Modyfikacje rozkazu wydłużają czas jego wykonania:
  • PRE-modyfikacja: +0,3µs
  • B-modyfikacja: +0,3µs
  • D-modyfikacja: +1,05µs
  • argument w drugim słowie rozkazu: +0,85µs
 • Czasy wykonania zależą od różnych czynników, co oznaczono w tabeli:
  • * - czas zależny od argumentów
  • P - czas zależny od przeskoku
  • R - czas zależny od reakcji jednostek sterujących urządzeniami zewnętrznymi
  • V - czas różny, zależny od extrakodu

Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
20 010 000 D AAA BBB CCC LW 1,65
21 010 001 D AAA BBB CCC TW 1,65
22 010 010 D AAA BBB CCC LS 2,6
23 010 011 D AAA BBB CCC RI 2,6
24 010 100 D AAA BBB CCC RW 2,2
25 010 101 D AAA BBB CCC PW 2,2
26 010 110 D AAA BBB CCC RJ 1,7
27 010 111 D AAA BBB CCC IS 2,8÷4,2P
30 011 000 D AAA BBB CCC BB 1,8÷3,2P
31 011 001 D AAA BBB CCC BM 2,8÷4,2P
32 011 010 D AAA BBB CCC BS 1,8÷3,2P
33 011 011 D AAA BBB CCC BC 1,8÷3,2P
34 011 100 D AAA BBB CCC BN 1,8÷3,2P
35 011 101 D AAA BBB CCC OU 2÷5R
36 011 110 D AAA BBB CCC IN 2÷5R

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym (grupa F/D)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
37 011 111 D 000 BBB CCC AD 5,2
37 011 111 D 001 BBB CCC SD 5,2
37 011 111 D 010 BBB CCC MW 3,5÷11,9*
37 011 111 D 011 BBB CCC DW 4,9÷15,3*
37 011 111 D 100 BBB CCC AF 5,4÷19*
37 011 111 D 101 BBB CCC SF 5,4÷19*
37 011 111 D 110 BBB CCC MF 6,8÷29*
37 011 111 D 111 BBB CCC DF 6,8÷30*

Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d.

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
40 100 000 D AAA BBB CCC AW 1,75
41 100 001 D AAA BBB CCC AC 1,75
42 100 010 D AAA BBB CCC SW 1,75
43 100 011 D AAA BBB CCC CW 1,75
44 100 100 D AAA BBB CCC OR 1,7
45 100 101 D AAA BBB CCC OM 3,4
46 100 110 D AAA BBB CCC NR 1,7
47 100 111 D AAA BBB CCC NM 3,4
50 101 000 D AAA BBB CCC ER 1,7
51 101 001 D AAA BBB CCC EM 3,5
52 101 010 D AAA BBB CCC XR 1,8
53 101 011 D AAA BBB CCC XM 3,5
54 101 100 D AAA BBB CCC CL 1,8
55 101 101 D AAA BBB CCC LB 3,8
56 101 110 D AAA BBB CCC RB 4,4
57 101 111 D AAA BBB CCC CB 3,85

Rozkazy z krótkim argumentem (grupa KA1)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
60 110 000 T AAA TTT TTT AWT 1,75
61 110 001 T AAA TTT TTT TRB 1,75÷3,15P
62 110 010 T AAA TTT TTT IRB 2,2
63 110 011 T AAA TTT TTT DRB 2,2
64 110 100 T AAA TTT TTT CWT 1,8
65 110 101 T AAA TTT TTT LWT 1,7
66 110 110 T AAA TTT TTT LWS 2,85
67 110 111 T AAA TTT TTT RWS 2,5

Rozkazy z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
70 111 000 T 000 TTT TTT UJS 2,0
70 111 000 T 001 TTT TTT JLS 2,0
70 111 000 T 010 TTT TTT JES 2,0
70 111 000 T 011 TTT TTT JGS 2,0
70 111 000 T 100 TTT TTT JVS 2,0
70 111 000 T 101 TTT TTT JXS 2,0
70 111 000 T 110 TTT TTT JYS 2,0
70 111 000 T 111 TTT TTT JCS 2,0

Rozkazy z argumentem bajtowym (grupa KA2)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
71 111 001 0 0TT TTT TTT BLC 1,7÷3,1P
71 111 001 0 1TT TTT TTT EXL V
71 111 001 1 0TT TTT TTT BRC 1,7÷3,1P
71 111 001 1 1TT TTT TTT NRF 3,8÷15,8

Rozkazy bez drugiego argumentu (grupa C)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
72 111 010 0 AAA 000 000 RIC 1,4
72 111 010 0 AAA 000 001 ZLB 1,4
72 111 010 0 AAA 000 010 SXU 1,35
72 111 010 0 AAA 000 011 NGA 1,65
72 111 010 0 AAA 000 100 SLZ 2,0
72 111 010 0 AAA 000 101 SLY 2,0
72 111 010 0 AAA 000 110 SLX 2,0
72 111 010 0 AAA 000 111 SRY 2,0
72 111 010 0 AAA 001 000 NGL 1,35
72 111 010 0 AAA 001 001 RPC 1,3
72 111 010 T AAA 010 TTT SHC 1,9÷3,5*
72 111 010 1 AAA 000 000 RKY 1,4
72 111 010 1 AAA 000 001 ZRB 1,4
72 111 010 1 AAA 000 010 SXL 1,35
72 111 010 1 AAA 000 011 NGC 1,65
72 111 010 1 AAA 000 100 SVZ 2,0
72 111 010 1 AAA 000 101 SVY 2,0
72 111 010 1 AAA 000 110 SVX 2,0
72 111 010 1 AAA 000 111 SRX 2,0
72 111 010 1 AAA 001 000 SRZ 2,0
72 111 010 1 AAA 001 001 LPC 1,3

Rozkazy bezargumentowe (grupa S)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
73 111 011 - 000 --- --- HLT -
73 111 011 - 001 --- --- MCL -
73 111 011 - 010 --- -11 SIT -
73 111 011 - 010 --- -01 SIL -
73 111 011 - 010 --- -10 SIU -
73 111 011 - 010 --- -00 CIT -
73 111 011 0 011 --- --- GIU -
73 111 011 - 100 --- --- LIP -
73 111 011 1 011 --- --- GIL -

Rozkazy bezargumentowe grupy S dodane w procesorze MX-16:

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
73 111 011 - 101 --- --- CRON -
73 111 011 0 010 --- 1-- SINT -
73 111 011 1 010 --- 1-- SIND -

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy skoku (grupa J)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
74 111 100 D 000 BBB CCC UJ 1,65
74 111 100 D 001 BBB CCC JL 1,65
74 111 100 D 010 BBB CCC JE 1,65
74 111 100 D 011 BBB CCC JG 1,65
74 111 100 D 100 BBB CCC JZ 1,65
74 111 100 D 101 BBB CCC JM 1,65
74 111 100 D 110 BBB CCC JN 1,65
74 111 100 D 111 BBB CCC LJ 2,5

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy umieszczania grupowego (grupa L)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
75 111 101 D 000 BBB CCC LD 3,85
75 111 101 D 001 BBB CCC LF 4,9
75 111 101 D 010 BBB CCC LA 9,0
75 111 101 D 011 BBB CCC LL 4,9
75 111 101 D 100 BBB CCC TD 3,85
75 111 101 D 101 BBB CCC TF 4,9
75 111 101 D 110 BBB CCC TA 9
75 111 101 D 111 BBB CCC TL 4,9

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy pamiętania grupowego (grupa G)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
76 111 110 D 000 BBB CCC RD 3,5
76 111 110 D 001 BBB CCC RF 4,5
76 111 110 D 010 BBB CCC RA 8,3
76 111 110 D 011 BBB CCC RL 4,5
76 111 110 D 100 BBB CCC PD 3,5
76 111 110 D 101 BBB CCC PF 4,5
76 111 110 D 110 BBB CCC PA 8,3
76 111 110 D 111 BBB CCC PL 4,5

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy różne (grupa B/N)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
77 111 111 D 000 BBB CCC MB 2,4
77 111 111 D 001 BBB CCC IM 2,4
77 111 111 D 010 BBB CCC KI 2,2
77 111 111 D 011 BBB CCC FI 2,4
77 111 111 D 100 BBB CCC SP 2,4
77 111 111 D 101 BBB CCC MD -
77 111 111 D 110 BBB CCC RZ 2,2
77 111 111 D 111 BBB CCC IB 3,6÷5P