Skorowidz kodów rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
Linia 8: Linia 8:
** B-modyfikacja: +0,3µs
** B-modyfikacja: +0,3µs
** D-modyfikacja: +1,05µs
** D-modyfikacja: +1,05µs
** argument w drugim słowie rozkazu: +0,85µs
* Czasy wykonania zależą od różnych czynników, co oznaczono w tabeli:
* Czasy wykonania zależą od różnych czynników, co oznaczono w tabeli:
** * - czas zależny od argumentów
** * - czas zależny od argumentów

Aktualna wersja na dzień 21:45, 13 lis 2021

Skorowidz rozkazów przedstawia rozkazy uporządkowane względem rosnących kodów rozkazów, zachowując podział na grupy typów rozkazów. Rozkazy nielegalne (dozwolone tylko przy pracy systemu operacyjnego) oznaczono kolorem czerwonym. Rozkazy o kodach oktalnych mniejszych od 20 są niedozwolone i traktowane jako rozkazy nieefektywne (patrz: Wykonanie rozkazu)

Objaśnienia

 • Czasy wykonania obowiązują dla minikomputera zbudowanego z wykorzystaniem elementów scalonych typu H, wyposażonego w pamięć operacyjną rdzeniową z czasem cyklu 1,1µs.
 • Modyfikacje rozkazu wydłużają czas jego wykonania:
  • PRE-modyfikacja: +0,3µs
  • B-modyfikacja: +0,3µs
  • D-modyfikacja: +1,05µs
  • argument w drugim słowie rozkazu: +0,85µs
 • Czasy wykonania zależą od różnych czynników, co oznaczono w tabeli:
  • * - czas zależny od argumentów
  • P - czas zależny od przeskoku
  • R - czas zależny od reakcji jednostek sterujących urządzeniami zewnętrznymi
  • V - czas różny, zależny od extrakodu

Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
20 010 000 D AAA BBB CCC LW 1,65
21 010 001 D AAA BBB CCC TW 1,65
22 010 010 D AAA BBB CCC LS 2,6
23 010 011 D AAA BBB CCC RI 2,6
24 010 100 D AAA BBB CCC RW 2,2
25 010 101 D AAA BBB CCC PW 2,2
26 010 110 D AAA BBB CCC RJ 1,7
27 010 111 D AAA BBB CCC IS 2,8÷4,2P
30 011 000 D AAA BBB CCC BB 1,8÷3,2P
31 011 001 D AAA BBB CCC BM 2,8÷4,2P
32 011 010 D AAA BBB CCC BS 1,8÷3,2P
33 011 011 D AAA BBB CCC BC 1,8÷3,2P
34 011 100 D AAA BBB CCC BN 1,8÷3,2P
35 011 101 D AAA BBB CCC OU 2÷5R
36 011 110 D AAA BBB CCC IN 2÷5R

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym (grupa F/D)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
37 011 111 D 000 BBB CCC AD 5,2
37 011 111 D 001 BBB CCC SD 5,2
37 011 111 D 010 BBB CCC MW 3,5÷11,9*
37 011 111 D 011 BBB CCC DW 4,9÷15,3*
37 011 111 D 100 BBB CCC AF 5,4÷19*
37 011 111 D 101 BBB CCC SF 5,4÷19*
37 011 111 D 110 BBB CCC MF 6,8÷29*
37 011 111 D 111 BBB CCC DF 6,8÷30*

Rozkazy dwuargumentowe z argumentem normalnym c.d.

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
40 100 000 D AAA BBB CCC AW 1,75
41 100 001 D AAA BBB CCC AC 1,75
42 100 010 D AAA BBB CCC SW 1,75
43 100 011 D AAA BBB CCC CW 1,75
44 100 100 D AAA BBB CCC OR 1,7
45 100 101 D AAA BBB CCC OM 3,4
46 100 110 D AAA BBB CCC NR 1,7
47 100 111 D AAA BBB CCC NM 3,4
50 101 000 D AAA BBB CCC ER 1,7
51 101 001 D AAA BBB CCC EM 3,5
52 101 010 D AAA BBB CCC XR 1,8
53 101 011 D AAA BBB CCC XM 3,5
54 101 100 D AAA BBB CCC CL 1,8
55 101 101 D AAA BBB CCC LB 3,8
56 101 110 D AAA BBB CCC RB 4,4
57 101 111 D AAA BBB CCC CB 3,85

Rozkazy z krótkim argumentem (grupa KA1)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
60 110 000 T AAA TTT TTT AWT 1,75
61 110 001 T AAA TTT TTT TRB 1,75÷3,15P
62 110 010 T AAA TTT TTT IRB 2,2
63 110 011 T AAA TTT TTT DRB 2,2
64 110 100 T AAA TTT TTT CWT 1,8
65 110 101 T AAA TTT TTT LWT 1,7
66 110 110 T AAA TTT TTT LWS 2,85
67 110 111 T AAA TTT TTT RWS 2,5

Rozkazy z krótkim argumentem - rozkazy skoków (grupa JS)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
70 111 000 T 000 TTT TTT UJS 2,0
70 111 000 T 001 TTT TTT JLS 2,0
70 111 000 T 010 TTT TTT JES 2,0
70 111 000 T 011 TTT TTT JGS 2,0
70 111 000 T 100 TTT TTT JVS 2,0
70 111 000 T 101 TTT TTT JXS 2,0
70 111 000 T 110 TTT TTT JYS 2,0
70 111 000 T 111 TTT TTT JCS 2,0

Rozkazy z argumentem bajtowym (grupa KA2)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
71 111 001 0 0TT TTT TTT BLC 1,7÷3,1P
71 111 001 0 1TT TTT TTT EXL V
71 111 001 1 0TT TTT TTT BRC 1,7÷3,1P
71 111 001 1 1TT TTT TTT NRF 3,8÷15,8

Rozkazy bez drugiego argumentu (grupa C)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
72 111 010 0 AAA 000 000 RIC 1,4
72 111 010 0 AAA 000 001 ZLB 1,4
72 111 010 0 AAA 000 010 SXU 1,35
72 111 010 0 AAA 000 011 NGA 1,65
72 111 010 0 AAA 000 100 SLZ 2,0
72 111 010 0 AAA 000 101 SLY 2,0
72 111 010 0 AAA 000 110 SLX 2,0
72 111 010 0 AAA 000 111 SRY 2,0
72 111 010 0 AAA 001 000 NGL 1,35
72 111 010 0 AAA 001 001 RPC 1,3
72 111 010 T AAA 010 TTT SHC 1,9÷3,5*
72 111 010 1 AAA 000 000 RKY 1,4
72 111 010 1 AAA 000 001 ZRB 1,4
72 111 010 1 AAA 000 010 SXL 1,35
72 111 010 1 AAA 000 011 NGC 1,65
72 111 010 1 AAA 000 100 SVZ 2,0
72 111 010 1 AAA 000 101 SVY 2,0
72 111 010 1 AAA 000 110 SVX 2,0
72 111 010 1 AAA 000 111 SRX 2,0
72 111 010 1 AAA 001 000 SRZ 2,0
72 111 010 1 AAA 001 001 LPC 1,3

Rozkazy bezargumentowe (grupa S)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
73 111 011 - 000 --- --- HLT -
73 111 011 - 001 --- --- MCL -
73 111 011 - 010 --- -11 SIT -
73 111 011 - 010 --- -01 SIL -
73 111 011 - 010 --- -10 SIU -
73 111 011 - 010 --- -00 CIT -
73 111 011 0 011 --- --- GIU -
73 111 011 - 100 --- --- LIP -
73 111 011 1 011 --- --- GIL -

Rozkazy bezargumentowe grupy S dodane w procesorze MX-16:

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
73 111 011 - 101 --- --- CRON -
73 111 011 0 010 --- 1-- SINT -
73 111 011 1 010 --- 1-- SIND -

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy skoku (grupa J)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
74 111 100 D 000 BBB CCC UJ 1,65
74 111 100 D 001 BBB CCC JL 1,65
74 111 100 D 010 BBB CCC JE 1,65
74 111 100 D 011 BBB CCC JG 1,65
74 111 100 D 100 BBB CCC JZ 1,65
74 111 100 D 101 BBB CCC JM 1,65
74 111 100 D 110 BBB CCC JN 1,65
74 111 100 D 111 BBB CCC LJ 2,5

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy umieszczania grupowego (grupa L)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
75 111 101 D 000 BBB CCC LD 3,85
75 111 101 D 001 BBB CCC LF 4,9
75 111 101 D 010 BBB CCC LA 9,0
75 111 101 D 011 BBB CCC LL 4,9
75 111 101 D 100 BBB CCC TD 3,85
75 111 101 D 101 BBB CCC TF 4,9
75 111 101 D 110 BBB CCC TA 9
75 111 101 D 111 BBB CCC TL 4,9

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy pamiętania grupowego (grupa G)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
76 111 110 D 000 BBB CCC RD 3,5
76 111 110 D 001 BBB CCC RF 4,5
76 111 110 D 010 BBB CCC RA 8,3
76 111 110 D 011 BBB CCC RL 4,5
76 111 110 D 100 BBB CCC PD 3,5
76 111 110 D 101 BBB CCC PF 4,5
76 111 110 D 110 BBB CCC PA 8,3
76 111 110 D 111 BBB CCC PL 4,5

Rozkazy bez pierwszego argumentu z argumentem normalnym - rozkazy różne (grupa B/N)

Kod rozkazu Pola rozkazu Mnemonik czas
[µs]
oct bin D A B C
77 111 111 D 000 BBB CCC MB 2,4
77 111 111 D 001 BBB CCC IM 2,4
77 111 111 D 010 BBB CCC KI 2,2
77 111 111 D 011 BBB CCC FI 2,4
77 111 111 D 100 BBB CCC SP 2,4
77 111 111 D 101 BBB CCC MD -
77 111 111 D 110 BBB CCC RZ 2,2
77 111 111 D 111 BBB CCC IB 3,6÷5P