SOM-3

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

System Operacyjny MERY-400 - podstawowy, dostarczany wraz z systemem MERA-400 system operacyjny komputera napisany w Zakładach ERA. Występuje w trzech wersjach:

 • Core - przeznaczona dla zamkniętej klasy systemów czasu rzeczywistego, wymagających minimalnej konfiguracji peryferiali (bez pamięci magnetycznych).
 • Basic - najszerzej stosowana, przeznaczona do pracy w reżimie automatycznej pracy wsadowej. Wymaga obecności zewnętrznych pamięci magnetycznych.
 • Extended - najbardziej rozbudowana, przeznaczona głównie do obsługi złożonych problemów oprogramowania, organizacji dużych ośrodków, prób wdrożeniowych i rozwoju oprogramowania.

SOM-3 opisany jest szczegółowo w III tomie DTR:

 • Część Ia - Opis eksploatacyjny systemu operacyjnego SOM-3
  1. wersja CORE
  2. wersja BASIC/9425
 • Część I - System operacyjny SOM-3, tom 1
  1. Wersje systemu operacyjnego SOM-3
  2. Opis funkcjonalny systemu operacyjnego SOM-3
  3. Standardowe urządzenia i strumienie systemu operacyjnego SOM-3
  4. Zadanie komunikacji systemu operacyjnego SOM-3
  5. Ekstrakody systemu operacyjnego SOM-3
 • Część II - System operacyjny SOM-3, tom 2
  1. Podsystem we/wy systemu operacyjnego SOM-3
  2. Handler zaślepki
  3. Handler klawiatury alfanumerycznej
  4. Handler drukarki
  5. Handler czytnika taśmy papierowej
  6. Handler perforatora taśmy papierowej
  7. Handler taśmy magnetycznej
  8. Handler pamięci dyskowej
  9. Handler pamięci kasetowej
  10. Handler dysku elastycznego
 • Część III - Procesory systemowe systemu SOM-3
  1. Wstęp
  2. Przetwarzanie w obszarze B
  3. Formaty
  4. Job control
  5. Aktualizator tekstowy
  6. Assembler / macroassembler
  7. Konsolidator
  8. Bibliotekarz
  9. Aktualizator biblioteki
  10. Debugger
  11. Basic
  12. (puste)
  13. (puste)
  14. Fortran-IV E / Fortran IV S
 • Część IV - Biblioteka systemu SOM-3
  1. Podstawowa biblioteka matematyczna
  2. Biblioteka pomocnicza programów
  3. Biblioteka fortranowska
  4. Fortranowska biblioteka automatyki (FBA)
  5. Fortranowska biblioteka czasu rzeczywistego i obsługi zadań (FBCROZ)
  6. Fortranowska biblioteka funkcji binarnych (FBFB)
  7. Fortranowska biblioteka konwersji (FBK)
  8. Fortranowska biblioteka wejścia/wyjścia (FBWW)