Rejestry i wskaźniki

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

R0

16-bitowy rejestr stanu programu. Stanowi zbiór wskaźników decydujących o sposobie wykonywania programu. Rejestr ten może być używany w programach jako rejestr uniwersalny. Dla programów użytkowych zapis do pozycji 0÷7 nie jest wykonywany (z wyjątkiem rozkazu LPC)

Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:

Bit Symbol Żródłosłów Znaczenie
0 Z Zero wskaźnik zera, ustawiany w przypadku otrzymania zera w wyniku działań arytmetycznych i logicznych
1 M Minus wskaźnik znaku minus, ustawiany w przypadku otrzymania liczby ujemnej w wyniku działań arytmetycznych
2 V oVerflow wskaźnik nadmiaru, ustawiany w przypadku przekroczenia zakresu liczb przy operacjach arytmetycznych i w niektórych innych przypadkach
3 C Carry wskaźnik przeniesienia, ustawiany zgodnie z przeniesieniem z zerowej pozycji arytmometru przy operacjach arytmetycznych
4 L Less wskaźnik mniejszości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
5 E Equal wskaźnik równości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
6 G Greater wskaźnik większości, ustawiany w wyniku operacji porównań arytmetycznych i logicznych
7 Y -- wskaźnik przechowujący bit wychodzący poza rejestr przy operacjach przesuwania
8 X -- wskaźnik ustawiany programowo
9÷15 -- -- wskaźniki przeznaczone do użytku programisty

R1-R7

16-bitowe rejestry uniwersalne służące do przechowywania informacji, wykonywania operacji, oraz jako rejestry indeksowe służące B-modyfikacji argumentów

IC

16-bitowy licznik rozkazów, zawierający adres miejsca pamięci operacyjnej, z którego pobrany zostanie rozkaz

SR

Rejestr stanu. Poszczególne jego pozycje oznaczają:

Bit Symbol Znaczenie
0÷9 RM rejestr masek przerwań
10 Q wskaźnik zyztemu: Q=0 oznacza pracę systemu operacyjnego, Q=1 pracę programu użytkowego
11 BS wskaźnik specjalny
12÷15 NB rejestr numeru bloku pamięci operacyjnej

RZ

32-bitowy rejestr zgłoszeń przerwań (patrz Przerwania

AR

Rejestr adresowy pamięci

IR

Rejestr rozkazów; zawiera aktualnie wykonywaną instrukcję

AC

Rejestr akumulatora

P

Wskaźnik przeskoku