Lista rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 39 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
==Objaśnienia symboli użytych w liście rozkazów==
{| class="wikitable"
! Oznaczenie !! Znaczenie
|-
| A, B, C || numer rejestru uniwersalnego wskazany w polach A, B lub C rozkazu
|-
| b || argument bajtowy rozkazu (bity 8÷15 rozkazu)
|-
| D || bit pośredniego adresowania
|-
| IC || licznik rozkazów
|-
| M || zawartość następnego słowa za słowem podstawowym rozkazu
|-
| N || argument efektywny rozkazu. W zależności od rozkazu może oznaczać liczbę stałoprzecinkową, informację logiczną, lub adres.
|-
| N* || argument efektywny rozkazu bajtowego. Adres bajtu.
|-
| MOD || modyfikator, ustawiany przez rozkazy MD
|-
| P || wskaźnik przeskoku. Gdy P=1 to IC := IC + długość rozkazu + 1
|-
| R0 ÷ R7 || zawartość rejestrów uniwersalnych
|-
| rA, rB, rC || argumenty rozkazu związane z odpowiednimi polami rozkazu
|-
| R/A/, R/B/, R/C/ || rejestr uniwersalny o numerze wskazanym wartością odpowiedniego pola rozkazu
|-
| R/A/<sub>i</sub> || i-ty bit rejestru uniwersalnego wskazanego wartością pola rozkazu
|-
| R/A/<sub>i&divide;j</sub> || bity i...j rejestru uniwersalnego wskazanego wartością pola rozkazu
|-
| RZ || rejestr zgłoszeń przerwań
|-
| RS || rejestr stanu systemu
|-
| RM || rejestr masek przerwań
|-
| Q || wzkaźnik pracy systemu: Q=0 oznacza pracę systemu operacyjnego, Q=1 pracę programu użytkowego
|-
| := || przypisanie wartości
|-
| S/x/ || zawartość komórki pamięci o adresie x
|-
| S/x;NB/ || zawartość komórki pamięci o adresie x w bloku NB
|-
| &and; || operator logiczny AND (iloczyn)
|-
| &or; || operator logiczny OR (suma)
|-
| <strike>&middot;</strike> ||operator logiczny XOR (różnica symetryczna)
|-
| <span style="text-decoration:overline;">x</span> || operator logiczny NOT (negacja)
|-
| >=< || porównanie (w rezultacie ustawia odpowiednio wskaźniki)
|-
| &equiv; || tożsamość
|-
| &ne; || różne
|-
| &laquo; || przesunięcie o jeden bit w lewo
|-
| &raquo; || przesunięcie o jeden bit w prawo
|-
| &raquo;n&raquo; || przesunięcie cykliczne o n bitów w prawo
|-
|}
==Lista Rozkazów==
Uwagi do listy rozkazów:
# Rozkazy nielegalne (dozwolone tylko przy pracy systemu operacyjnego) oznaczono kolorem czerwonym
# W poniższej tabeli za '''n''' w nazwie rozkazu należy podstawić przyrostek zależny od lokalizacji argumentu normalnego i bitu D-modyfikacji (patrz: [[Wykonanie rozkazu]]):
#* '''R''' dla C&ne;0, D=0
#* '''A''' dla C&ne;0, D=1
#* '''D''' dla C=0, D=0
#* '''I''' dla C=0, D=1
# Jeśli C=0, to zamiast rC występuje M (słowo następne za słowem rozkazowym)
# argument rB nie występuje w przypadku B=0 lub gdy rozkaz nie może ulegać B-modyfikacji
# Jeżeli w opisie rozkazu nie jest wymieniony licznik rozkazów IC, to przyjmujemy zawsze, że rozkaz ten powoduje zwiększenie IC o długość rozkazu.
# Jeżeli w wykonaniu operacji używana jest zawartość IC, to przyjmuje się, że jest ona równa pierwszemu adresowi następnego rozkazu.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Lp. !! Mnemonik !! Źródłosłów !! Opis !! Treść !! Ustaw<br>wskaźniki
! Lp. !! Mnemonik !! Źródłosłów !! Opis !! Treść !! Ustaw<br>wskaźniki
|-
|-
| 1 || '''LWn''' || Load Word || Umieść w rejestrze || R/A/ := N
| 1 || '''LW'''n, rA, rC, rB || Load Word || Umieść w rejestrze || R/A/ := N
|-
|-
| 2 || '''LWT''' || Load to Word paremeTer || Umieść krótki argument || R/A/ := T
| 2 || '''LWT''', rA, T || Load to Word paremeTer || Umieść krótki argument || R/A/ := T
|-  
|-  
| 3 || '''LWS''' || Load to Word Shortly || Pobierz względnie || R/A/ := S/IC+T/
| 3 || '''LWS''', rA, T || Load to Word Short || Pobierz względnie || R/A/ := S/IC+T/
|-
| 4 || '''LD'''n, rC, rB || Load Double word || Umieść w R1 i R2 || [R1, R2] := [S/N/, S/N+1/]
|-
| 5 || '''LF'''n, rC, rB || Load Floating point number || Umieść w R1, R2 i R3 || [R1, R2, R3] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
|-
| 6 || '''LA'''n, rC, rB || Load All registers || Umieść w R1, R2, ..., R7 || [R1, R2, ..., R7] := [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/]
|-
| 7 || '''LL'''n, rC, rB || Load Last three registers || Umieść w R5, R6 i R7 || [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
|-
| 8 || '''LS'''n, rA, rC, rB || Load Selective || Umieść przez maskę w R7 || R/A/ := [R/A/&and;<span style="text-decoration:overline;">R7</span>] &or; [N&and;R7]
|-
| 9 || '''TW'''n, rA, rC, rB || Take Word || Umieść według NB || R/A/ := S/N,NB/
|-
| 10 || '''TD'''n rC, rB || Take Double word || Pobierz do R1 i R2 || [R1, R2] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/]
|-
| 11 || '''TF'''n, rC, rB || Take Floating point number || Pobierz do R1, R2, R3 || [R1, R2, R3] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
|-
| 12 || '''TA'''n, rC, rB || Take to All registers || Pobierz do R1, R2, ..., R7 || [R1, R2, ..., R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/]
|-
| 13 || '''TL'''n, rC, rB || Take to Last three registers || Pobierz do R5, R6, R7 || [R5, R6, R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
|-
| 14 || '''RW'''n, rA, rC, rB || Remember Word || Pamiętaj rejestr || S/N/ := R/A/
|-
| 15 || '''RWS''', rA, T || Remember Word Short || Pamiętaj względnie || S/IC+T/ := R/A/
|-
| 16 || '''RD'''n, rC, rB || Remember Double word || Pamiętaj R1 i R2 || [S/N/, S/N+1/] := [R1, R2]
|-
| 17 || '''RF'''n, rC, rB || Remember Floating point number || Pamiętaj R1, R2, R3 || [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R1, R2, R3]]
|-
| 18 || '''RA'''n, rC, rB || Remember All registers || Pamiętaj R1, R2, ..., R7 || [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/] := [R1, R2, ..., R7]
|-
| 19 || '''RL'''n, rC, rB || Remember Last three registers || Pamiętaj R5, R6, R7 || [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R5, R6, R7]
|-
| 20 || '''PW'''n, rA, rC, rB || Put Word || Pamiętaj według NB || S/N;NB/ := R/A/
|-
| 21 || '''PD'''n, rC, rB || Put Double word || Prześlij R1 i R2 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/] := [R1, R2]
|-
| 22 || '''PF'''n, rC, rB || Put Floating point number || Prześlij R1, R2 i R3 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R1, R2, R3]
|-
| 23 || '''PA'''n, rC, rB || Put All registers || Prześlij R1, R2, ..., R7 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/] := [R1, R2, ..., R7]
|-
| 24 || '''PL'''n, rC, rB || Put Last three registers || Prześlij R5, R6, R7 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R5, R6, R7]
|-
| 25 || '''RZ'''n, rC, rB || Remember Zero || Zeruj słowo w pamięci || S/N/ := 0
|-
| 26 || '''RI'''n, rA, rC, rB || Remember and Increment || Umieść w pamięci i dodaj 1 || S/R/A// := N <br>R/A/ := R/A/ + 1
|-
| 27 || '''AW'''n, rA, rC, rB || Add Word || Dodaj || R/A/ := R/A/ + N || Z, M, V, C
|-
| 28 || '''AWT''', rA, T || Add to Word parameTer || Dodaj krótki argument || R/A/ := R/A/ + T || Z, M, V, C
|-
| 29 || '''AC'''n, rA, rC, rB || Add word with Carry || Dodaj z przeniesieniem || R/A/ := R/A/ + N + C || Z, M, V, C
|-
| 30 || '''SW'''n, rA, rC, rB || Subtract Word || Odejmij || R/A/ := R/A/ - N || Z, M, V, C
|-
| 31 || '''CW'''n, rA, rC, rB || Compare Word || Porównaj || R/A/ >=< N || L, E, G
|-
| 32 || '''CWT''', rA, T || Compare Word to parameTer || Porównaj z krótkim arg. || R/A/ >=< T || L, E, G
|-
| 33 || '''NGA''', rA || NeGation Arithmetic || Neguj arytmetycznie || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+1 (-R/A/)|| Z, M, V, C
|-
| 34 || '''NGC''', rA || NeGation with Carry || Neguj z przeniesieniem || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+C || Z, M, V, C
|-
| 35 || '''AD'''n, rC, rB || Add Double word || Dodaj liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] + [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
|-
| 36 || '''SD'''n, rC, rB || Subtract Double word || Odejmij liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] - [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
|-
| 37 || '''MW'''n, rC, rB || Multiply Words || Mnóż || [R1, R2] := R2 &times; S/N/ || Z, M, V
|-
| 38 || '''DW'''n, rC, rB || Divide Words || Dziel || R2 := [R1, R2] : S/N/ <br>R1 := reszta || Z, M
|-
| 39 || '''AF'''n, rC, rB || Add Floating point numbers || Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 40 || '''SF'''n, rC, rB || Subtract Floating point numbers || Odejmij liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 41 || '''MF'''n, rC, rB || Multiply Floating point numbers || Pomnóż liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] &times; [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 42 || '''DF'''n, rC, rB || Divide Floating point numbers || Podziel liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 43 || '''NRF''' || NoRmalize Floating point number || Normalizuj || [R1, R2, R3] := znormalizowana liczba zmiennoprzecinkowa
|-
| 44 || '''OR'''n, rA, rC, rB || Or Register || Dodaj logicznie || R/A/ := R/A/ &or; N || Z
|-
| 45 || '''OM'''n, rA, rC, rB || Or Memory || Dodaj logicznie do pamięci ||S/N;NB/ := S/N;NB/ &or; R/A/ || Z
|-
| 46 || '''NR'''n, rA, rC, rB || aNd in Register || Pomnóż logicznie || R/A/ := R/A/ &and; N || Z
|-
| 47 || '''NM'''n, rA, rC, rB || aNd in Memory || Pomnóż logicznie do pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ &and; R/A/ || Z
|-
| 48 || '''XR'''n, rA, rC, rB || eXclusive or in Register || Różnica symetryczna || R/A/ := R/A/ <strike>&middot;</strike> N || Z
|-
| 49 || '''XM'''n, rA, rC, rB || eXclusive or in Memory || Różnica symetryczna w pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ <strike>&middot;</strike> R/A/ || Z
|-
| 50 || '''ER'''n, rA, rC, rB || Erase bits in Register || Zeruj bity || R/A/ := R/A/ &and; <span style="text-decoration:overline;">N</span> || Z
|-
| 51 || '''EM'''n, rA, rC, rB || Erase bits in Memory || Zeruj bity w pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ &and; <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span> || Z
|-
| 52 || '''CL'''n, rA, rC, rB || Compare Logically || Porównaj logicznie || R/A/ >=< N || L, E, G
|-
| 53 || '''NGL''', rA || NeGate Logically || Neguj logicznie || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span> || Z
|-
| 54 || '''SXU''', rA || Set X as Upper bit || Ustaw wskaźnik X według R/A/<sub>0</sub> || X := R/A/<sub>0</sub> || X
|-
| 55 || '''SXL''', rA || Set X as Lower bit || Ustaw wskaźnik X według R/A/<sub>15</sub> || X := R/A/<sub>15</sub> || X
|-
| 56 || '''SLZ''', rA || Shift Left add Zero || Przesuń w lewo || R/A/ &laquo; [R/A/,0]<br>Y := R/A/<sub>0</sub> || Y
|-
| 57 || '''SLY''', rA || Shift Left add Y || Przesuń w lewo z Y || R/A/ &laquo; [R/A/,Y]<br>Y := R/A/<sub>0</sub> || Y
|-
| 58 || '''SLX''', rA || Shift Left add X || Przesuń w lewo z X || R/A/ &laquo; [R/A/,X]<br>Y := R/A/<sub>0</sub> || Y
|-
| 59 || '''SVZ''', rA || Shift left, check oVerflow, add Zero || Przesuń w lewo, ustaw V || R/A/ &laquo; [R/A/,0]<br>Y := R/A/<sub>0</sub> || Y, V
|-
| 60 || '''SVY''', rA || Shift left, check oVerflow, add Y || Przesuń w lewo z Y, ustaw V || R/A/ &laquo; [R/A/,Y]<br>Y := R/A/<sub>0</sub> || Y, V
|-
| 61 || '''SVX''', rA || Shift left, check oVerflow, add X || Przesuń w lewo z X, ustaw V || R/A/ &laquo; [R/A/,X]<br>Y := R/A/<sub>0</sub> || Y, V
|-
| 62 || '''SRZ''', rA || Shift Right, add Zero || Przesuń w prawo || [0,R/A/] R/A/&raquo;<br>Y := R/A/<sub>15</sub> || Y
|-
| 63 || '''SRY''', rA || Shift Right, add Y || Przesuń w prawo z Y || [Y,R/A/] R/A/&raquo;<br>Y := R/A/<sub>15</sub> || Y
|-
| 64 || '''SRX''', rA || Shift Right, add X || Przesuń w prawo z X || [X,R/A/] R/A/&raquo;<br>Y := R/A/<sub>15</sub> || Y
|-
| 65 || '''SHC''', rA, T || SHift Cyclic || Przesuń cyklicznie || R/A/&raquo;T&raquo;R/A/<br>T - liczba przesunięć (4-bitowa!)
|-
| 66 || '''LBn''', rA, rC, rB || Load Byte || Umieść bajt || R/A/<sub>8&divide;15</sub> := S/N*;NB/
|-
| 67 || '''RB'''n, rA, rC, rB || Remember Byte || Pamiętaj bajt || S/N*;NB/ := R/A/<sub>8&divide;15</sub>
|-
| 68 || '''ZLB''', rA || Zero to Left Byte || Zeruj bajt lewy || R/A/<sub>0&divide;7</sub> := 0
|-
| 69 || '''ZRB''', rA || Zero to Right Byte || Zeruj bajt prawy || R/A/<sub>8&divide;15</sub> := 0
|-
| 70 || '''CBn''', rA, rB, rC || Compare Byte || Porównaj bajt || R/A/<sub>8&divide;15</sub> >=< S/N*;NB/ || L, E, G
|-
| 71 || '''UJ'''n, rC, rB || Unconditional Jump || Skocz || IC := N
|-
| 72 || '''UJS''', T || Unconditional Jump Short || Skocz względnie || IC := IC + T
|-
| 73 || '''LJ'''n, rC, rB || Link Jump || Skocz ze śladem || S/N/ := IC<br>IC := N + 1
|-
| 74 || '''RJ'''n, rA, rC, rB || Return Jump || Skocz ze śladem w rejestrze || R/A/ := IC<br>IC := N
|-
| 75 || '''JN'''n, rC, rB || Jump if Not equal || Skocz gdy <span style="text-decoration:overline;">E</span> || Jeśli E=0 to IC := N
|-
| 76 || '''JL'''n, rC, rB || Jump if Less || Skocz przy L || Jeśli L=1 to IC := N
|-
|-
| 4 || '''LDn''' || Load Double word || Umieść w R1 i R2 || [R1, R2] := [S/N/, S/N+1/]
| 77 || '''JLS''', T || Jump if Less Short || Skocz względnie przy L || Jeśli L=1 to IC := IC + T
|-
|-
| 5 || '''LFn''' || Load Floating point number || Umieść w R1, R2 i R3 || [R1, R2, R3] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
| 78 || '''JEn''', rC, rB || Jump if Equal || Skocz przy E || Jeśli E=1 to IC := N
|-
|-
| 6 || '''LAn''' || Load All registers || Umieść w R1, R2, ..., R7 || [R1, R2, ..., R7] := [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/]
| 79 || '''JES''', T || Jump if Equal Short || Skocz względnie przy E || Jeśli E=1 to IC := IC + T
|-
|-
| 7 || '''LLn''' || Load Last three registers || Umieść w R5, R6 i R7 || [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
| 80 || '''JG'''n, rC, rB || Jump if Greater || Skocz przy G || Jeśli G=1 to IC := N
|-
|-
| 8 || '''LSn''' || Load Selective || Umieść przez maskę w R7 || R/A/ := [R/A/&and;<span style="text-decoration:overline;">R7</span>] &or; [N&and;R7]
| 81 || '''JGS''', T || Jump if Greater Short || Skocz względnie przy G || Jeśli G=1 to IC := IC + T
|-
|-
| 9 || '''TWn''' || Take Word || Umieść według NB || R/A/ := S/N,NB/
| 82 || '''JZ'''n, rC, rB || Jump if Zero || Skocz przy Z || Jeśli Z=1 to IC := N
|-
|-
| 10 || '''TDn''' || Take Double word || Pobierz do R1 i R2 || [R1, R2] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/]
| 83 || '''JM'''n, rC, rB || Jump if Minus || Skocz przy M || Jeśli M=1 to IC := N
|-
|-
| 11 || '''TFn''' || Take Floating point number || Pobierz do R1, R2, R3 || [R1, R2, R3] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
| 84 || '''JVS''', T || Jump if oVerflow Short || Skocz względnie przy V || Jeśli V=1 to IC := IC + T<br>V := 0 || V
|-
|-
| 12 || '''TAn''' || Take to All registers || Pobierz do R1, R2, ..., R7 || [R1, R2, ..., R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/]
| 85 || '''JCS''', T || Jump if Carry Short || Skocz względnie przy C || Jeśli C=1 to IC := IC + T
|-
|-
| 13 || '''TLn''' || Take to Last three registers || Pobierz do R5, R6, R7 || [R5, R6, R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
| 86 || '''JYS''', T || Jump if Y Short || Skocz względnie przy Y || Jeśli Y=1 to IC := IC + T
|-
|-
| 14 || '''RWn''' || Remember Word || Pamiętaj rejestr || S/N/ := R/A/
| 87 || '''JXS''', T || Jump if X Short || Skocz względnie przy X || Jeśli X=1 to IC := IC + T
|-
|-
| 15 || '''RWS''' || Remember Word Shortly || Pamiętaj względnie || S/IC+N/ := R/A/
| 88 || '''TRB''', rA, T || parameTer to Register and Branch || Dodaj arg. krótki i przeskocz || R/A/ := R/A/ + T<br>Jeśli R/A/=0 to P := 1 || P
|-
|-
| 17 || '''RDn''' || Remember Double word || Pamiętaj R1 i R2 || [S/N/, S/N+1/] := [R1, R2]
| 89 || '''IRB''', rA, T || Increment Register and Branch || Dodaj 1, skocz względnie || R/A/ := R/A/ + 1<br>Jeśli R/A/&ne;0 to IC := IC + T
|-
|-
| 18 || '''RAn''' || Remember All registers || Pamiętaj R1, R2, ..., R7 || [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/] := [R1, R2, ..., R7]
| 90 || '''DRB''', rA, T || Decrease Register and Branch || Odejmij 1, skocz względnie || R/A/ := R/A/ - 1<br>Jeśli R/A/&ne;0 to IC := IC + T
|-
|-
| 19 || '''RLn''' || Remember Last registers || Pamiętaj R5, R6, R7 || [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R5, R6, R7]
| 91 || '''BB'''n, rA, rC, rB || Branch on Bits || Porównaj logicznie iloczyn || Jeśli R/A/&and;N &equiv; N to P := 1 || P
|-
|-
| 20 || '''PWn''' || Put Word || Pamiętaj według NB || S/N;NB/ := R/A/
| 92 || '''BM'''n, rA, rC, rB || Branch on bits in Memory || Porównaj logicznie iloczyn w pamięci || Jeśli S/N;NB/ &and; R/A/ &equiv; R/A/ to P := 1 || P
|-
|-
| 21 || '''PDn''' || Put Double word || Prześlij R1 i R2 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/] := [R1, R2]
| 93 || '''BS'''n, rA, rC, rB || Branch Selective || Porównaj logicznie przez maskę || Jeśli R/A/ &and; R7 &equiv; N &and; R7 to P := 1 || P
|-
|-
| 22 || '''PFn''' || Put Floating point number || Prześlij R1, R2 i R3 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R1, R2, R3]
| 94 || '''BC'''n, rA, rC, rB || Branch if not all Conditions || Porównaj logicznie iloczyn || Jeśli R/A/ &and; N &ne; N to P := 1 || P
|-
|-
| 23 || '''PAn''' || Put All registers || Prześlij R1, R2, ..., R7 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/] := [R1, R2, ..., R7]
| 95 || '''BN'''n, rA, rC, rB || Branch if No conditions || Przeskocz gdy iloczyn=0 || Jeśli R/A/ &and; N &equiv; 0 to P := 1 || P
|-
|-
| 24 || '''PLn''' || Put Last three registers || Prześlij R5, R6, R7 || [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R5, R6, R7]
| 96 || '''BRC''', b || Branch if not Right Conditions || Badaj prawy bajt R0 || Jeśli R0<sub>8&divide;15</sub> &and; b &ne; b to P := 1 || P
|-
|-
| 25 || '''RZn''' || Remember Zero || Zeruj słowo w pamięci || S/N/ := 0
| 97 || '''BLC''', b || Branch if not Left Conditions || Badaj lewy bajt R0 || Jeśli R0<sub>0&divide;7</sub> &and; b &ne; b to P := 1 || P
|-
|-
| 26 || '''RIn''' || Remember and Increment || Umieść w pamięci i dodaj 1 || S/R/A// := N <br>R/A/ := R/A/ + 1
| 98 || '''IB'''n, rC, rB || Increment and Branch || Następnik pamięci || S/N/ := S/N/ + 1<br>Jeśli S/N/=0 to P := 1 || P
|-
|-
| 27 || '''AWn''' || Add Word || Dodaj || R/A/ := R/A/ + N || Z, M, V, C
| 99 || '''MD'''n, rC, rB || MoDify next instruction || Modyfikuj || MOD := N
|-
|-
| 28 || '''AWT''' || Add to Word parameTer || Dodaj krótki argument || R/A/ := R/A/ + T || Z, M, V, C
| 100 || '''NOP''' || No OPeration || Nic nie rób || traktowany przez assembler jako UJS, 0
|-
|-
| 29 || '''ACn''' || Add word with Carry || Dodaj z przeniesieniem || R/A/ := R/A/ + N + C || Z, M, V, C
| 101 || '''RKY''', rA || Read KeYboard || Czytaj klucze || R/A/ := klucze KB pulpitu technicznego
|-
|-
| 30 || '''SWn''' || Subtract Word || Odejmij || R/A/ := R/A/ - N || Z, M, V, C
| 102 || '''RIC''', rA || Read Instruction Counter || Czytaj licznik rozkazów || R/A/ := IC
|-
|-
| 31 || '''CWn''' || Compare Word || Porównaj || R/A/ >=< N || L, E, G
| 103 || '''IS'''n, rA, rC, rB || Install Semaphore || Ustaw semafor || Jeśli S/N;NB/ &and; R/A/ &equiv; R/A/ to P := 1<br>Jeśli S/N;NB/ &and; R/A/ &ne; R/A/ to S/N;NB/ := S/N;NB/ &or; R/A/ || P
|-
|-
| 32 || '''CWT''' || Compare Word to parameTer || Porównaj z krótkim arg. || R/A/ >=< T || L, E, G
| 104 || '''EXL''', b || EXtra code Legal || Ekstrakod || S/S/97;0// := IC <br>S/S/97;0/+1/ := R0 <br>S/S/97;0/+2/ := SR <br>S/S/97;0/+3/ := b <br>R0 := 0 <br>IC := S/96;0/ <br>SR<sub>9,10</sub> := 0 <br>S/97;0/ := S/97;0/+4
|-
|-
| 33 || '''NGA''' || NeGation Arithmetic || Neguj arytmetycznie || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+1 || Z, M, V, C
| 105 || '''RPC''', rA || Remember Program Conditions || Prześlij rejestr R0 || R/A/ := R0
|-
|-
| 34 || '''NGC''' || NeGation with Carry || Neguj z przeniesieniem || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+C || Z, M, V, C
| 106 || '''LPC''', rA || Load Program Conditions || Umieść w rejestrze R0 || R0 := R/A/
|-
|-
| 35 || '''ADn''' || Add Double word || Dodaj liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] + [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
| 107 || <span style="color:red">'''MB'''n, rC, rB</span> || Modify Block address register || Umieść w SR || SR<sub>10&divide;15</sub> := S/N/<sub>10&divide;15</sub>
|-
|-
| 36 || '''SDn''' || Subtract Double word || Odejmij liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] - [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
| 108 || <span style="color:red">'''IM'''n, rC, rB</span> || load Interrupt Mask || Umieść w RM || SR<sub>0&divide;9</sub> := S/N/<sub>0&divide;9</sub>
|-
|-
| 37 || '''MWn''' || Multiply Words || Mnóż || [R1, R2] := R2 &times; S/N/ || Z, M, V
| 109 || <span style="color:red">'''KI'''n, rC, rB</span> || Kill Interrupts || Pamiętaj RZ || S/N/ := RZ<sub>0&divide;11,28&divide;31</sub>
|-
|-
| 38 || '''DWn''' || Divide Words || Dziel || R2 := [R1, R2] : S/N/ <br>R1 := reszta || Z, M
| 110 || <span style="color:red">'''FI'''n, rC, rB</span> || Fetch Interrupts || Umieść w RZ || RZ<sub>0&divide;11,28&divide;31</sub> := S/N/
|-
|-
| 39 || '''AFn''' || Add Floating point numbers || Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 111 || <span style="color:red">'''SP'''n, rC, rB</span> || Start Program || Powróć do programu || IC := S/N;NB/ <br>R0 := S/N+1;NB/ <br> SR := S/N+2;NB/
|-
|-
| 40 || '''SFn''' || Subtract Floating Point numbers || Odejmij liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 112 || <span style="color:red">'''HLT'''</span> || HaLT || Czekaj (na przerwania) || [[Instrukcja HLT]] ||
|-
|-
| 41 || '''MFn''' || Multiply Floating Point numbers || Pomnóż liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] &times; [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 113 || <span style="color:red">'''MCL'''</span> || Master CLear || Zeruj || zeruj RZ, SR, R0, kanały, urządzenia, rejestry podziału PAO
|-
|-
| 42 || '''DFn''' || Divide Floating Point numbers || Podziel liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
| 114 || <span style="color:red">'''SIU'''</span> || Set Interrupt Upper || Ustaw przerwanie starsze || RZ<sub>30</sub> := 1
|-
|-
| 43 || '''NRF''' || NoRmalize Floating point || Normalizuj || [R1, R2, R3] := znormalizowana liczba zmiennoprzecinkowa
| 115 || <span style="color:red">'''SIL'''</span> || Set Interrupt Lower || Ustaw przerwanie młodsze || RZ<sub>31</sub> := 1
|-
|-
| 44 || '''ORn''' || Or Register || Dodaj logicznie || R/A/ := R/A/ &or; N || Z
| 116 || <span style="color:red">'''CIT'''</span> || Clear InTerrupts || Zeruj przerwania programowe || RZ<sub>30,31</sub> := 00
|-
|-
| 45 || '''OMn''' || Or Memory || Dodaj ligicznie do pamięci ||S/N;NB/ := S/N;NB/ &or; R/A || Z
| 117 || <span style="color:red">'''SIT'''</span> || Set InTerrupts || Ustaw przerwania programowe || RZ<sub>30,31</sub> := 11
|-
|-
| 46 || '''NRn''' || aNd in Register || Pomnóż logicznie || R/A/ := R/A/ &and; N || Z
| 118 || <span style="color:red">'''GIU'''</span> || Generate Interrupt Upper || Wyślij przerwanie typu U || RZ<sub>3</sub>/drugiego procesora/ := 1 <br>jeśli odpowiedź OK to P := 1 || P
|-
|-
| 47 || '''NMn''' || aNd in Memory || Pomnóż logidznie do pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ &and; R/A/ || Z
| 119 || <span style="color:red">'''GIL'''</span> || Generate Interrupt Lower || Wyślij przerwanie typu L || RZ<sub>29</sub>/drugiego procesora/ := 1 <br>jeśli odpowiedź OK to P := 1 || P
|-
|-
| 48 || '''XRn''' || eXclusive or in Register || Różnica symentryczna || R/A/ := R/A/ <strike>&middot;</strike> N
| 120 || <span style="color:red">'''LIP'''</span> || Leave to Interrupted Program || Powróć z przerwania || IC := S/S/97;0/-4/ <br>R0 := S/S/97;0/-3/<br> SR := S/S/97;0/-2/ <br>S/97;0/ := S/97;0/-4
|-
|-
| 49 || '''XMn''' || eXclusive or in Memory || Różnica symentryczna w pamięci || S/N;NB/ := S/N;NB/ <strike>&middot;</strike> R/A/
| 121 || <span style="color:red">'''OU'''n</span>, rA, rC, rB || OUtput data || Wyjście || [[Instrukcje wejścia-wyjścia]] ||
|-
|-
| 122 || <span style="color:red">'''IN'''n</span>, rA, rC, rB || INput data || Wejście || [[Instrukcje wejścia-wyjścia]] ||
|}
|}

Aktualna wersja na dzień 10:52, 24 paź 2021

Objaśnienia symboli użytych w liście rozkazów

Oznaczenie Znaczenie
A, B, C numer rejestru uniwersalnego wskazany w polach A, B lub C rozkazu
b argument bajtowy rozkazu (bity 8÷15 rozkazu)
D bit pośredniego adresowania
IC licznik rozkazów
M zawartość następnego słowa za słowem podstawowym rozkazu
N argument efektywny rozkazu. W zależności od rozkazu może oznaczać liczbę stałoprzecinkową, informację logiczną, lub adres.
N* argument efektywny rozkazu bajtowego. Adres bajtu.
MOD modyfikator, ustawiany przez rozkazy MD
P wskaźnik przeskoku. Gdy P=1 to IC := IC + długość rozkazu + 1
R0 ÷ R7 zawartość rejestrów uniwersalnych
rA, rB, rC argumenty rozkazu związane z odpowiednimi polami rozkazu
R/A/, R/B/, R/C/ rejestr uniwersalny o numerze wskazanym wartością odpowiedniego pola rozkazu
R/A/i i-ty bit rejestru uniwersalnego wskazanego wartością pola rozkazu
R/A/i÷j bity i...j rejestru uniwersalnego wskazanego wartością pola rozkazu
RZ rejestr zgłoszeń przerwań
RS rejestr stanu systemu
RM rejestr masek przerwań
Q wzkaźnik pracy systemu: Q=0 oznacza pracę systemu operacyjnego, Q=1 pracę programu użytkowego
:= przypisanie wartości
S/x/ zawartość komórki pamięci o adresie x
S/x;NB/ zawartość komórki pamięci o adresie x w bloku NB
operator logiczny AND (iloczyn)
operator logiczny OR (suma)
· operator logiczny XOR (różnica symetryczna)
x operator logiczny NOT (negacja)
>=< porównanie (w rezultacie ustawia odpowiednio wskaźniki)
tożsamość
różne
« przesunięcie o jeden bit w lewo
» przesunięcie o jeden bit w prawo
»n» przesunięcie cykliczne o n bitów w prawo

Lista Rozkazów

Uwagi do listy rozkazów:

 1. Rozkazy nielegalne (dozwolone tylko przy pracy systemu operacyjnego) oznaczono kolorem czerwonym
 2. W poniższej tabeli za n w nazwie rozkazu należy podstawić przyrostek zależny od lokalizacji argumentu normalnego i bitu D-modyfikacji (patrz: Wykonanie rozkazu):
  • R dla C≠0, D=0
  • A dla C≠0, D=1
  • D dla C=0, D=0
  • I dla C=0, D=1
 3. Jeśli C=0, to zamiast rC występuje M (słowo następne za słowem rozkazowym)
 4. argument rB nie występuje w przypadku B=0 lub gdy rozkaz nie może ulegać B-modyfikacji
 5. Jeżeli w opisie rozkazu nie jest wymieniony licznik rozkazów IC, to przyjmujemy zawsze, że rozkaz ten powoduje zwiększenie IC o długość rozkazu.
 6. Jeżeli w wykonaniu operacji używana jest zawartość IC, to przyjmuje się, że jest ona równa pierwszemu adresowi następnego rozkazu.
Lp. Mnemonik Źródłosłów Opis Treść Ustaw
wskaźniki
1 LWn, rA, rC, rB Load Word Umieść w rejestrze R/A/ := N
2 LWT, rA, T Load to Word paremeTer Umieść krótki argument R/A/ := T
3 LWS, rA, T Load to Word Short Pobierz względnie R/A/ := S/IC+T/
4 LDn, rC, rB Load Double word Umieść w R1 i R2 [R1, R2] := [S/N/, S/N+1/]
5 LFn, rC, rB Load Floating point number Umieść w R1, R2 i R3 [R1, R2, R3] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
6 LAn, rC, rB Load All registers Umieść w R1, R2, ..., R7 [R1, R2, ..., R7] := [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/]
7 LLn, rC, rB Load Last three registers Umieść w R5, R6 i R7 [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
8 LSn, rA, rC, rB Load Selective Umieść przez maskę w R7 R/A/ := [R/A/∧R7] ∨ [N∧R7]
9 TWn, rA, rC, rB Take Word Umieść według NB R/A/ := S/N,NB/
10 TDn rC, rB Take Double word Pobierz do R1 i R2 [R1, R2] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/]
11 TFn, rC, rB Take Floating point number Pobierz do R1, R2, R3 [R1, R2, R3] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
12 TAn, rC, rB Take to All registers Pobierz do R1, R2, ..., R7 [R1, R2, ..., R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/]
13 TLn, rC, rB Take to Last three registers Pobierz do R5, R6, R7 [R5, R6, R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
14 RWn, rA, rC, rB Remember Word Pamiętaj rejestr S/N/ := R/A/
15 RWS, rA, T Remember Word Short Pamiętaj względnie S/IC+T/ := R/A/
16 RDn, rC, rB Remember Double word Pamiętaj R1 i R2 [S/N/, S/N+1/] := [R1, R2]
17 RFn, rC, rB Remember Floating point number Pamiętaj R1, R2, R3 [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R1, R2, R3]]
18 RAn, rC, rB Remember All registers Pamiętaj R1, R2, ..., R7 [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/] := [R1, R2, ..., R7]
19 RLn, rC, rB Remember Last three registers Pamiętaj R5, R6, R7 [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R5, R6, R7]
20 PWn, rA, rC, rB Put Word Pamiętaj według NB S/N;NB/ := R/A/
21 PDn, rC, rB Put Double word Prześlij R1 i R2 [S/N;NB/, S/N+1;NB/] := [R1, R2]
22 PFn, rC, rB Put Floating point number Prześlij R1, R2 i R3 [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R1, R2, R3]
23 PAn, rC, rB Put All registers Prześlij R1, R2, ..., R7 [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/] := [R1, R2, ..., R7]
24 PLn, rC, rB Put Last three registers Prześlij R5, R6, R7 [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R5, R6, R7]
25 RZn, rC, rB Remember Zero Zeruj słowo w pamięci S/N/ := 0
26 RIn, rA, rC, rB Remember and Increment Umieść w pamięci i dodaj 1 S/R/A// := N
R/A/ := R/A/ + 1
27 AWn, rA, rC, rB Add Word Dodaj R/A/ := R/A/ + N Z, M, V, C
28 AWT, rA, T Add to Word parameTer Dodaj krótki argument R/A/ := R/A/ + T Z, M, V, C
29 ACn, rA, rC, rB Add word with Carry Dodaj z przeniesieniem R/A/ := R/A/ + N + C Z, M, V, C
30 SWn, rA, rC, rB Subtract Word Odejmij R/A/ := R/A/ - N Z, M, V, C
31 CWn, rA, rC, rB Compare Word Porównaj R/A/ >=< N L, E, G
32 CWT, rA, T Compare Word to parameTer Porównaj z krótkim arg. R/A/ >=< T L, E, G
33 NGA, rA NeGation Arithmetic Neguj arytmetycznie R/A/ := R/A/+1 (-R/A/) Z, M, V, C
34 NGC, rA NeGation with Carry Neguj z przeniesieniem R/A/ := R/A/+C Z, M, V, C
35 ADn, rC, rB Add Double word Dodaj liczby długie [R1, R2] := [R1, R2] + [S/N/, S/N+1/] Z, M, V, C
36 SDn, rC, rB Subtract Double word Odejmij liczby długie [R1, R2] := [R1, R2] - [S/N/, S/N+1/] Z, M, V, C
37 MWn, rC, rB Multiply Words Mnóż [R1, R2] := R2 × S/N/ Z, M, V
38 DWn, rC, rB Divide Words Dziel R2 := [R1, R2] : S/N/
R1 := reszta
Z, M
39 AFn, rC, rB Add Floating point numbers Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C
40 SFn, rC, rB Subtract Floating point numbers Odejmij liczby zmennorzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C
41 MFn, rC, rB Multiply Floating point numbers Pomnóż liczby zmennorzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] × [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C
42 DFn, rC, rB Divide Floating point numbers Podziel liczby zmennorzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C
43 NRF NoRmalize Floating point number Normalizuj [R1, R2, R3] := znormalizowana liczba zmiennoprzecinkowa
44 ORn, rA, rC, rB Or Register Dodaj logicznie R/A/ := R/A/ ∨ N Z
45 OMn, rA, rC, rB Or Memory Dodaj logicznie do pamięci S/N;NB/ := S/N;NB/ ∨ R/A/ Z
46 NRn, rA, rC, rB aNd in Register Pomnóż logicznie R/A/ := R/A/ ∧ N Z
47 NMn, rA, rC, rB aNd in Memory Pomnóż logicznie do pamięci S/N;NB/ := S/N;NB/ ∧ R/A/ Z
48 XRn, rA, rC, rB eXclusive or in Register Różnica symetryczna R/A/ := R/A/ · N Z
49 XMn, rA, rC, rB eXclusive or in Memory Różnica symetryczna w pamięci S/N;NB/ := S/N;NB/ · R/A/ Z
50 ERn, rA, rC, rB Erase bits in Register Zeruj bity R/A/ := R/A/ ∧ N Z
51 EMn, rA, rC, rB Erase bits in Memory Zeruj bity w pamięci S/N;NB/ := S/N;NB/ ∧ R/A/ Z
52 CLn, rA, rC, rB Compare Logically Porównaj logicznie R/A/ >=< N L, E, G
53 NGL, rA NeGate Logically Neguj logicznie R/A/ := R/A/ Z
54 SXU, rA Set X as Upper bit Ustaw wskaźnik X według R/A/0 X := R/A/0 X
55 SXL, rA Set X as Lower bit Ustaw wskaźnik X według R/A/15 X := R/A/15 X
56 SLZ, rA Shift Left add Zero Przesuń w lewo R/A/ « [R/A/,0]
Y := R/A/0
Y
57 SLY, rA Shift Left add Y Przesuń w lewo z Y R/A/ « [R/A/,Y]
Y := R/A/0
Y
58 SLX, rA Shift Left add X Przesuń w lewo z X R/A/ « [R/A/,X]
Y := R/A/0
Y
59 SVZ, rA Shift left, check oVerflow, add Zero Przesuń w lewo, ustaw V R/A/ « [R/A/,0]
Y := R/A/0
Y, V
60 SVY, rA Shift left, check oVerflow, add Y Przesuń w lewo z Y, ustaw V R/A/ « [R/A/,Y]
Y := R/A/0
Y, V
61 SVX, rA Shift left, check oVerflow, add X Przesuń w lewo z X, ustaw V R/A/ « [R/A/,X]
Y := R/A/0
Y, V
62 SRZ, rA Shift Right, add Zero Przesuń w prawo [0,R/A/] R/A/»
Y := R/A/15
Y
63 SRY, rA Shift Right, add Y Przesuń w prawo z Y [Y,R/A/] R/A/»
Y := R/A/15
Y
64 SRX, rA Shift Right, add X Przesuń w prawo z X [X,R/A/] R/A/»
Y := R/A/15
Y
65 SHC, rA, T SHift Cyclic Przesuń cyklicznie R/A/»T»R/A/
T - liczba przesunięć (4-bitowa!)
66 LBn, rA, rC, rB Load Byte Umieść bajt R/A/8÷15 := S/N*;NB/
67 RBn, rA, rC, rB Remember Byte Pamiętaj bajt S/N*;NB/ := R/A/8÷15
68 ZLB, rA Zero to Left Byte Zeruj bajt lewy R/A/0÷7 := 0
69 ZRB, rA Zero to Right Byte Zeruj bajt prawy R/A/8÷15 := 0
70 CBn, rA, rB, rC Compare Byte Porównaj bajt R/A/8÷15 >=< S/N*;NB/ L, E, G
71 UJn, rC, rB Unconditional Jump Skocz IC := N
72 UJS, T Unconditional Jump Short Skocz względnie IC := IC + T
73 LJn, rC, rB Link Jump Skocz ze śladem S/N/ := IC
IC := N + 1
74 RJn, rA, rC, rB Return Jump Skocz ze śladem w rejestrze R/A/ := IC
IC := N
75 JNn, rC, rB Jump if Not equal Skocz gdy E Jeśli E=0 to IC := N
76 JLn, rC, rB Jump if Less Skocz przy L Jeśli L=1 to IC := N
77 JLS, T Jump if Less Short Skocz względnie przy L Jeśli L=1 to IC := IC + T
78 JEn, rC, rB Jump if Equal Skocz przy E Jeśli E=1 to IC := N
79 JES, T Jump if Equal Short Skocz względnie przy E Jeśli E=1 to IC := IC + T
80 JGn, rC, rB Jump if Greater Skocz przy G Jeśli G=1 to IC := N
81 JGS, T Jump if Greater Short Skocz względnie przy G Jeśli G=1 to IC := IC + T
82 JZn, rC, rB Jump if Zero Skocz przy Z Jeśli Z=1 to IC := N
83 JMn, rC, rB Jump if Minus Skocz przy M Jeśli M=1 to IC := N
84 JVS, T Jump if oVerflow Short Skocz względnie przy V Jeśli V=1 to IC := IC + T
V := 0
V
85 JCS, T Jump if Carry Short Skocz względnie przy C Jeśli C=1 to IC := IC + T
86 JYS, T Jump if Y Short Skocz względnie przy Y Jeśli Y=1 to IC := IC + T
87 JXS, T Jump if X Short Skocz względnie przy X Jeśli X=1 to IC := IC + T
88 TRB, rA, T parameTer to Register and Branch Dodaj arg. krótki i przeskocz R/A/ := R/A/ + T
Jeśli R/A/=0 to P := 1
P
89 IRB, rA, T Increment Register and Branch Dodaj 1, skocz względnie R/A/ := R/A/ + 1
Jeśli R/A/≠0 to IC := IC + T
90 DRB, rA, T Decrease Register and Branch Odejmij 1, skocz względnie R/A/ := R/A/ - 1
Jeśli R/A/≠0 to IC := IC + T
91 BBn, rA, rC, rB Branch on Bits Porównaj logicznie iloczyn Jeśli R/A/∧N ≡ N to P := 1 P
92 BMn, rA, rC, rB Branch on bits in Memory Porównaj logicznie iloczyn w pamięci Jeśli S/N;NB/ ∧ R/A/ ≡ R/A/ to P := 1 P
93 BSn, rA, rC, rB Branch Selective Porównaj logicznie przez maskę Jeśli R/A/ ∧ R7 ≡ N ∧ R7 to P := 1 P
94 BCn, rA, rC, rB Branch if not all Conditions Porównaj logicznie iloczyn Jeśli R/A/ ∧ N ≠ N to P := 1 P
95 BNn, rA, rC, rB Branch if No conditions Przeskocz gdy iloczyn=0 Jeśli R/A/ ∧ N ≡ 0 to P := 1 P
96 BRC, b Branch if not Right Conditions Badaj prawy bajt R0 Jeśli R08÷15 ∧ b ≠ b to P := 1 P
97 BLC, b Branch if not Left Conditions Badaj lewy bajt R0 Jeśli R00÷7 ∧ b ≠ b to P := 1 P
98 IBn, rC, rB Increment and Branch Następnik pamięci S/N/ := S/N/ + 1
Jeśli S/N/=0 to P := 1
P
99 MDn, rC, rB MoDify next instruction Modyfikuj MOD := N
100 NOP No OPeration Nic nie rób traktowany przez assembler jako UJS, 0
101 RKY, rA Read KeYboard Czytaj klucze R/A/ := klucze KB pulpitu technicznego
102 RIC, rA Read Instruction Counter Czytaj licznik rozkazów R/A/ := IC
103 ISn, rA, rC, rB Install Semaphore Ustaw semafor Jeśli S/N;NB/ ∧ R/A/ ≡ R/A/ to P := 1
Jeśli S/N;NB/ ∧ R/A/ ≠ R/A/ to S/N;NB/ := S/N;NB/ ∨ R/A/
P
104 EXL, b EXtra code Legal Ekstrakod S/S/97;0// := IC
S/S/97;0/+1/ := R0
S/S/97;0/+2/ := SR
S/S/97;0/+3/ := b
R0 := 0
IC := S/96;0/
SR9,10 := 0
S/97;0/ := S/97;0/+4
105 RPC, rA Remember Program Conditions Prześlij rejestr R0 R/A/ := R0
106 LPC, rA Load Program Conditions Umieść w rejestrze R0 R0 := R/A/
107 MBn, rC, rB Modify Block address register Umieść w SR SR10÷15 := S/N/10÷15
108 IMn, rC, rB load Interrupt Mask Umieść w RM SR0÷9 := S/N/0÷9
109 KIn, rC, rB Kill Interrupts Pamiętaj RZ S/N/ := RZ0÷11,28÷31
110 FIn, rC, rB Fetch Interrupts Umieść w RZ RZ0÷11,28÷31 := S/N/
111 SPn, rC, rB Start Program Powróć do programu IC := S/N;NB/
R0 := S/N+1;NB/
SR := S/N+2;NB/
112 HLT HaLT Czekaj (na przerwania) Instrukcja HLT
113 MCL Master CLear Zeruj zeruj RZ, SR, R0, kanały, urządzenia, rejestry podziału PAO
114 SIU Set Interrupt Upper Ustaw przerwanie starsze RZ30 := 1
115 SIL Set Interrupt Lower Ustaw przerwanie młodsze RZ31 := 1
116 CIT Clear InTerrupts Zeruj przerwania programowe RZ30,31 := 00
117 SIT Set InTerrupts Ustaw przerwania programowe RZ30,31 := 11
118 GIU Generate Interrupt Upper Wyślij przerwanie typu U RZ3/drugiego procesora/ := 1
jeśli odpowiedź OK to P := 1
P
119 GIL Generate Interrupt Lower Wyślij przerwanie typu L RZ29/drugiego procesora/ := 1
jeśli odpowiedź OK to P := 1
P
120 LIP Leave to Interrupted Program Powróć z przerwania IC := S/S/97;0/-4/
R0 := S/S/97;0/-3/
SR := S/S/97;0/-2/
S/97;0/ := S/97;0/-4
121 OUn, rA, rC, rB OUtput data Wyjście Instrukcje wejścia-wyjścia
122 INn, rA, rC, rB INput data Wejście Instrukcje wejścia-wyjścia