Lista rozkazów: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Lp. !! Mnemonik !! Źródłosłów !! Opis !! Treść
! Lp. !! Mnemonik !! Źródłosłów !! Opis !! Treść !! Ustaw<br>wskaźniki
|-
|-
| 1 || '''LWn''' || Load Word || Umieść w rejestrze || R/A/ := N
| 1 || '''LWn''' || Load Word || Umieść w rejestrze || R/A/ := N
Linia 16: Linia 16:
| 7 || '''LLn''' || Load Last three registers || Umieść w R5, R6 i R7 || [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
| 7 || '''LLn''' || Load Last three registers || Umieść w R5, R6 i R7 || [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
|-
|-
| 8 || '''LSn''' || Load Selective || Umieść przez maskę w R7 || R/A/ := [R/A/&Lambda;R7] v [N&Lambda;R7]
| 8 || '''LSn''' || Load Selective || Umieść przez maskę w R7 || R/A/ := [R/A/&Lambda;<span style="text-decoration:overline;">R7</span>] v [N&Lambda;R7]
|-
|-
| 9 || '''TWn''' || Take Word || Umieść według NB || R/A/ := S/N,NB/
| 9 || '''TWn''' || Take Word || Umieść według NB || R/A/ := S/N,NB/
Linia 51: Linia 51:
|-
|-
| 26 || '''RIn''' || Remember and Increment || Umieść w pamięci i dodaj 1 || S/R/A// := N <br>R/A/ := R/A/ + 1
| 26 || '''RIn''' || Remember and Increment || Umieść w pamięci i dodaj 1 || S/R/A// := N <br>R/A/ := R/A/ + 1
|-
| 27 || '''AWn''' || Add Word || Dodaj || R/A/ := R/A/ + N || Z, M, V, C
|-
| 28 || '''AWT''' || Add to Word parameTer || Dodaj krótki argument || R/A/ := R/A/ + T || Z, M, V, C
|-
| 29 || '''ACn''' || Add word with Carry || Dodaj z przeniesieniem || R/A/ := R/A/ + N + C || Z, M, V, C
|-
| 30 || '''SWn''' || Subtract Word || Odejmij || R/A/ := R/A/ - N || Z, M, V, C
|-
| 31 || '''CWn''' || Compare Word || Porównaj || R/A/ >=< N || L, E, G
|-
| 32 || '''CWT''' || Compare Word to parameTer || Porównaj z krótkim arg. || R/A/ >=< T || L, E, G
|-
| 33 || '''NGA''' || NeGation Arithmetic || Neguj arytmetycznie || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+1 || Z, M, V, C
|-
| 34 || '''NGC''' || NeGation with Carry || Neguj z przeniesieniem || R/A/ := <span style="text-decoration:overline;">R/A/</span>+C || Z, M, V, C
|-
| 35 || '''ADn''' || Add Double word || Dodaj liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] + [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
|-
| 36 || '''SDn''' || Subtract Double word || Odejmij liczby długie || [R1, R2] := [R1, R2] - [S/N/, S/N+1/] || Z, M, V, C
|-
| 37 || '''MWn''' || Multiply Words || Mnóż || [R1, R2] := R2 &times; S/N/ || Z, M, V
|-
| 38 || '''DWn''' || Divide Words || Dziel || R2 := [R1, R2] : S/N/ <br>R1 := reszta || Z, M
|-
| 39 || '''AFn''' || Add Floating point numbers || Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 40 || '''SFn''' || Subtract Floating Point numbers || Odejmij liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 41 || '''MFn''' || Multiply Floating Point numbers || Pomnóż liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] &times; [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
| 42 || '''DFn''' || Divide Floating Point numbers || Podziel liczby zmennorzecinkowe || [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] || Z, M, C
|-
|-


|-
|}
|}

Wersja z 16:58, 7 sie 2012

Lp. Mnemonik Źródłosłów Opis Treść Ustaw
wskaźniki
1 LWn Load Word Umieść w rejestrze R/A/ := N
2 LWT Load to Word paremeTer Umieść krótki argument R/A/ := T
3 LWS Load to Word Shortly Pobierz względnie R/A/ := S/IC+T/
4 LDn Load Double word Umieść w R1 i R2 [R1, R2] := [S/N/, S/N+1/]
5 LFn Load Floating point number Umieść w R1, R2 i R3 [R1, R2, R3] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
6 LAn Load All registers Umieść w R1, R2, ..., R7 [R1, R2, ..., R7] := [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/]
7 LLn Load Last three registers Umieść w R5, R6 i R7 [R5, R6, R7] := [S/N/, S/N+1/, S/N+2/]
8 LSn Load Selective Umieść przez maskę w R7 R/A/ := [R/A/ΛR7] v [NΛR7]
9 TWn Take Word Umieść według NB R/A/ := S/N,NB/
10 TDn Take Double word Pobierz do R1 i R2 [R1, R2] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/]
11 TFn Take Floating point number Pobierz do R1, R2, R3 [R1, R2, R3] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
12 TAn Take to All registers Pobierz do R1, R2, ..., R7 [R1, R2, ..., R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/]
13 TLn Take to Last three registers Pobierz do R5, R6, R7 [R5, R6, R7] := [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/]
14 RWn Remember Word Pamiętaj rejestr S/N/ := R/A/
15 RWS Remember Word Shortly Pamiętaj względnie S/IC+N/ := R/A/
17 RDn Remember Double word Pamiętaj R1 i R2 [S/N/, S/N+1/] := [R1, R2]
18 RAn Remember All registers Pamiętaj R1, R2, ..., R7 [S/N/, S/N+1/, ..., S/N+6/] := [R1, R2, ..., R7]
19 RLn Remember Last registers Pamiętaj R5, R6, R7 [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] := [R5, R6, R7]
20 PWn Put Word Pamiętaj według NB S/N;NB/ := R/A/
21 PDn Put Double word Prześlij R1 i R2 [S/N;NB/, S/N+1;NB/] := [R1, R2]
22 PFn Put Floating point number Prześlij R1, R2 i R3 [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R1, R2, R3]
23 PAn Put All registers Prześlij R1, R2, ..., R7 [S/N;NB/, S/N+1;NB/, ..., S/N+6;NB/] := [R1, R2, ..., R7]
24 PLn Put Last three registers Prześlij R5, R6, R7 [S/N;NB/, S/N+1;NB/, S/N+2;NB/] := [R5, R6, R7]
25 RZn Remember Zero Zeruj słowo w pamięci S/N/ := 0
26 RIn Remember and Increment Umieść w pamięci i dodaj 1 S/R/A// := N
R/A/ := R/A/ + 1
27 AWn Add Word Dodaj R/A/ := R/A/ + N Z, M, V, C
28 AWT Add to Word parameTer Dodaj krótki argument R/A/ := R/A/ + T Z, M, V, C
29 ACn Add word with Carry Dodaj z przeniesieniem R/A/ := R/A/ + N + C Z, M, V, C
30 SWn Subtract Word Odejmij R/A/ := R/A/ - N Z, M, V, C
31 CWn Compare Word Porównaj R/A/ >=< N L, E, G
32 CWT Compare Word to parameTer Porównaj z krótkim arg. R/A/ >=< T L, E, G
33 NGA NeGation Arithmetic Neguj arytmetycznie R/A/ := R/A/+1 Z, M, V, C
34 NGC NeGation with Carry Neguj z przeniesieniem R/A/ := R/A/+C Z, M, V, C
35 ADn Add Double word Dodaj liczby długie [R1, R2] := [R1, R2] + [S/N/, S/N+1/] Z, M, V, C
36 SDn Subtract Double word Odejmij liczby długie [R1, R2] := [R1, R2] - [S/N/, S/N+1/] Z, M, V, C
37 MWn Multiply Words Mnóż [R1, R2] := R2 × S/N/ Z, M, V
38 DWn Divide Words Dziel R2 := [R1, R2] : S/N/
R1 := reszta
Z, M
39 AFn Add Floating point numbers Dodaj liczby zmiennoprzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] + [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C
40 SFn Subtract Floating Point numbers Odejmij liczby zmennorzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] - [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C
41 MFn Multiply Floating Point numbers Pomnóż liczby zmennorzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] × [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C
42 DFn Divide Floating Point numbers Podziel liczby zmennorzecinkowe [R1, R2, R3] := [R1, R2, R3] : [S/N/, S/N+1/, S/N+2/] Z, M, C