EM400 - konfiguracja

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plik konfiguracyjny EM400 pozwala skonfigurować parametry sprzętowe emulowanej maszyny i jest wymagany do uruchomienia emulatora. Domyślne EM400 próbuje załadować następuące pliki konfiguracyjne:

 • em400.cfg (w katalogu bieżącym)
 • ~/.em400/em400.cfg (konfiguracja użytkownika)
 • /etc/em400.cfg (konfiguracja systemowa)

Jeśli jeden z plików uda się poprawnie załadować, dalesze nie są sprawdzane. Powyższa lista plików jest ignorowana, jeśli użytkownik użyje przełącznika -c w linii poleceń

Składnia pliku konfiguracyjnego

Konfiguracja składa się z bloków opisujących poszczególne elementy systemu. Definicja bloku rozpoczyna się jego nazwą, po czym w nawiasach wąsowych występuje zero lub więcej dostępnych opcji konfiguracyjnych dla elementu. Dozwolone są następujace bloki:

 • computer - konfiguracja procesora i emulacji
 • channel n - konfiguracja kanałów dla n = 0...15

Komputer

Dostępne sa następujące opcje konfigurujące działanie procesora:

 • speed_real - zachowanie prędkości emulacji odpowiadającej prawdziwej MERZE-400 (true/false).
 • timer_step - okres zegara systemowego (w milisekundach)
 • timer_start - uruchom zegar systemowy przy starcie emulatora (true/false)
 • cpu_mod - włącz modyfikacje procesora do zgodności z MX-16 (true/false)
 • cpu_user_io_illegal - instrukcje IN/OU nielegalne dla programów użytkownika (true/false)
 • cpu_awp - dołącz Arytmometr Wielokrotnej Precyzji (true/false)
 • mem_elwro - ilość bloków pamięci Elwro (bloki 32ksłowa)
 • mem_mega - ilość bloków pamięci MEGA (bloki 64ksłowa)
 • mem_mega_prom - nazwa pliku z obrazem pamięci PROM MEGA
 • mem_mega_boot - boot systemu z pamięci MEGA (true/false)
 • cpu_stop_on_nomem - procesor przechodzi w stan STOP przy odwołaniu to nieskonfigurowanego segmentu pamięci w bloku 0 (true/false)
 • mem_os_segments - liczba segmentów zarezerwowanych dla systemu operacyjnego (1 lub 2)

Przykładowy blok konfiguracji komputera:

computer {
    speed_real = false
    timer_step = 10
    timer_start = true
    cpu_user_io_illegal = true
    cpu_awp = true
    cpu_mod = false
    mem_elwro = 1
    mem_mega = 16
    mem_mega_prom = mega_prom.img
    mem_mega_boot = true
    mem_os_segments = 2
}

Logowanie

EM400 pozwala na logowanie zdarzeń do pliku. Zadrzenia występują w obrębie komponentów i na poziomach logowania. Poziom logowania jest liczbą od 0-9, a lista dostępnych komponentów jest następująca:

 • reg, mem, cpu, op, int - rejestry, pamieć, procesor i wykonywane instrukcje, przerwania
 • io, mx, px, cchr, cmem - wejście/wyjście i kanały
 • term, wnch, 9045, flop, pnch, pnrd - urządzenia zewnętrzne
 • crk5 - CROOK-5
 • all - komponent specjalny, zawiera wszystkie pozostałe komponenty

Konfiguracja logowania obejmuje następujące opcje:

 • enabled - aktywuj logowanie (true/false)
 • file - plik, to którego zapisywany będzie log
 • levels - poziomy logowania opisywane w składni: komponent=poziom[,komponent=poziom[,...]]. Ustawione poziomy mówią jakie zdarzenia (do jakiego poziomu w danym komponencie) będą logowane.
 • pname_offset - opcja ma znaczenie, jeśli w emulatorze uruchamiany jest system CROOK-5. Jej użycie powoduje, że dla każdego zdarzenia generowanego w procesorze, będzie logowana nazwa procesu, w którego kontekście znajduje się system operacyjny. W zależności od wersji jądra systemu offset nazwy procesu jest inny: dla wersji "N" wynosi 52, a dla wersji "P" - 54. Logowanie nazwy procesu nie jest w 100% precyzyjne, ponieważ jest ona aktualizowana tylko przy wywołaniach instrukcji LIP i SP.

Urządzenia zewnętrzne

Kanały

Dołączenie emulacji kanału wymaga zdefiniowania dla niego bloku konfiguracji w sposób następujący:

channel <nr_kanału> = <typ_kanału> { ... }

Gdzie:

 • nr_kanału - kolejny numer kanału w systemie
 • typ_kanału - typ kanału, dostępne typy to:
  • char - kanał znakowy
  • mem - kanał pamięciowy
  • plix - procesor peryferyjny PLIX
  • multix - procesor peryferyjny MULTIX

W nawiasach wąsowych występują definicje kolejnych urządzeń podłączonych do kanału (patrz niżej).

Urządzenia

Konfiguracja emulowanych urządzeń definiowana jest następująco:

unit <nr_urządzenia> = <typ_urządzenia> [: argument [, argument [...]]]

Gdzie:

 • nr_urządzenia - kolejny numer urządzenia w kanale
 • typ_urządzenia - jeden z obsługiwanych typów urządzenia.
 • argument - opcjonalne argumenty będące parametrami dołączanego urządzenia

Emulowane urządzenia peryferyjne

 • Terminal w konsoli emulatora:
  • typ urządzenia: term_console
  • argumenty: brak
  • przykład użycia: term_console
 • Terminal TCP
  • typ urządzenia: term_tcp
  • argumenty: port TCP
  • przykład użycia: term_tcp:20034
 • Terminal szeregowy
  • typ urządzenia: term_serial
  • argumenty: urządzenie, prędkość, ilość bitów w słowie, parzystość, ilosć bitów stopu
  • przykład użycia: term_serial:/dev/ttyS0, 9600, 8, N, 1
 • Dysk MERA 9425
  • typ urządzenia: mera9425
  • argumenty: obraz talerza stałego, obraz talerza wymiennego
  • przykład użycia: mera9425:disk1.img, disk2.img
 • Dysk Winchester
  • typ urządzenia: winchester
  • argumenty: obraz dysku
  • przykład użycia: winchester:winchester.img