EM400 - konfiguracja: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Plik konfiguracyjny EM400 pozwala skonfigurować parametry sprzętowe emulowanej maszyny i jest wymagany do uruchomienia emulatora. Domyślne EM400 próbuje załadować następuące pliki konfiguracyjne:
Plik konfiguracyjny EM400 pozwala skonfigurować parametry sprzętowe emulowanej maszyny i jest wymagany do uruchomienia emulatora. Jeśli użytkownik podał nazwę pliku konfiguracyjnego w linii poleceń (używając przełącznika '''-c'''), zostanie on użyty. Jeśli nie, domyślnie używany jest plik '''~/.em400/em400.ini'''.
* '''em400.cfg''' (w katalogu bieżącym)
* '''~/.em400/em400.cfg''' (konfiguracja użytkownika)
* '''/etc/em400.cfg''' (konfiguracja systemowa)
Jeśli jeden z plików uda się poprawnie załadować, dalesze nie są sprawdzane. Powyższa lista plików jest ignorowana, jeśli użytkownik użyje przełącznika '''-c''' w [[EM400 - linia poleceń|linii poleceń]]


= Składnia pliku konfiguracyjnego =
Składnia pliku i opis poszczególnych opcji znajduje się [https://github.com/jakubfi/em400/blob/master/cfg/em400.ini.template tutaj]
 
Konfiguracja składa się z bloków opisujących poszczególne elementy systemu. Definicja bloku rozpoczyna się jego nazwą, po czym w nawiasach wąsowych występuje zero lub więcej dostępnych opcji konfiguracyjnych dla elementu. Elementy objęte konfiguracją to:
 
* '''cpu''' - procesor
* '''memory''' - pamięć
 
== Procesor ==
 
Dostępne sa następujące opcje konfigurujące działanie procesora:
 
* '''speed''' - prędkość emulacji procesora. Dostępne warianty:
** '''max''' - emulacja z maksymalną możliwą prędkością
** '''real''' - emulator stara się zachować oryginalne czasy wykonania instrukcji, czasy dostępu do pamięci i urządzeń zewnętrznych
* '''timer_step''' - okres [[Przerwanie_zegarowe|zegara systemowego]] (w milisekundach)
* '''mod_17bit''' - włącz/wyłącz modyfikację sprzętową CPU pozwalającą na 17-bitowe adresowanie bajtów (domyślnie włączone)
* '''mod_sint''' - włącz/wyłącz modyfikację sprzętową dodającą przerwanie programowe o wysokim priorytecie (domyślnie włączone)
 
Przykładowy blok konfiguracji CPU:
 
cpu {
        speed = max
        timer_step = 10
        mod_17bit = true
        mod_sint = false
}
 
== Pamięć ==
 
Każdy z szesnastu fizycznych modułów [[Pamięć operacyjna|pamięci operacyjnej]] może zostać skonfigurowany niezależnie. Dołączone zostaną tylko moduły o numerach podanych w konfiguracji, pozostałe będą z punktu widzenia systemu nieobecne. Konfiguracja pojedynczego modułu pamięci opisana jest w następujący sposób:
 
module <nr_modułu> = <typ>:<il_segmentów>
 
Gdzie:
* '''nr_modułu''' - kolejny numer modułu pamięci z zakresu 0-15 (moduł 0 to moduł pamięci systemu operacyjnego, musi mieć rozmiar przynajmniej 2 segmentów)
* '''typ''' - typ modułu pamięci. Dostępne typy to:
** '''elwro''' - pamięć ferrytowa
** '''[[MEGA|mega]]''' - pamięć półprzewodnikowa
* '''il_segmentów''' - ilość 4k-słowowych segmentów w module (liczba z zakresu 1-16)
 
Przykładowy blok konfiguracji pamięci:
 
memory {
        module  0 = elwro:8
        module  1 = mega:16
        module  2 = mega:5
}
 
== Urządzenia zewnętrzne ==
 
=== Kanały ===
 
Dołączenie emulacji kanału wymaga zdefiniowania dla niego bloku konfiguracji w sposób następujący:
 
channel <nr_kanału> = <typ_kanału> { ... }
 
Gdzie:
* '''nr_kanału''' - kolejny numer kanału w systemie
* '''typ_kanału''' - typ kanału, dostępne typy to:
** '''char''' - kanał znakowy
** '''mem''' - kanał pamięciowy
** '''plix''' - procesor peryferyjny [[PLIX]]
** '''multix''' - procesor peryferyjny [[MULTIX]]
 
W nawiasach wąsowych występują definicje kolejnych urządzeń podłączonych do kanału (patrz niżej).
 
=== Urządzenia ===
 
Konfiguracja emulowanych urządzeń definiowana jest następująco:
 
unit <nr_urządzenia> = <typ_urządzenia> [: argument [, argument [...]]]
 
Gdzie:
* '''nr_urządzenia''' - kolejny numer urządzenia w kanale
* '''typ_urządzenia''' - jeden z obsługiwanych typów urządzenia.
* '''argument''' - opcjonalne argumenty będące parametrami dołączanego urządzenia
 
=== Emulowane urządzenia peryferyjne ===
 
* Terminal w konsoli emulatora:
** typ urządzenia: '''term_console'''
** argumenty: brak
** przykład użycia: <tt>term_console</tt>
* Terminal TCP
** typ urządzenia: '''term_tcp'''
** argumenty: port TCP
** przykład użycia: <tt>term_tcp:20034</tt>
* Terminal szeregowy
** typ urządzenia: '''term_serial'''
** argumenty: urządzenie, prędkość, ilość bitów w słowie, parzystość, ilosć bitów stopu
** przykład użycia: <tt>term_serial:/dev/ttyS0, 9600, 8, N, 1</tt>
* Dysk MERA 9425
** typ urządzenia: '''mera9425'''
** argumenty: obraz talerza stałego, obraz talerza wymiennego
** przykład użycia: <tt>mera9425:disk1.img, disk2.img</tt>
* Dysk [[Winchester]]
** typ urządzenia: '''winchester'''
** argumenty: obraz dysku
** przykład użycia: <tt>winchester:winchester.img</tt>

Aktualna wersja na dzień 17:22, 1 gru 2021

Plik konfiguracyjny EM400 pozwala skonfigurować parametry sprzętowe emulowanej maszyny i jest wymagany do uruchomienia emulatora. Jeśli użytkownik podał nazwę pliku konfiguracyjnego w linii poleceń (używając przełącznika -c), zostanie on użyty. Jeśli nie, domyślnie używany jest plik ~/.em400/em400.ini.

Składnia pliku i opis poszczególnych opcji znajduje się tutaj