EM400 - konfiguracja: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 7: Linia 7:
= Składnia pliku konfiguracyjnego =
= Składnia pliku konfiguracyjnego =


Konfiguracja składa się z bloków opisujących poszczególne elementy systemu. Definicja bloku rozpoczyna się jego nazwą, po czym w nawiasach wąsowych występuje zero lub więcej dostępnych opcji konfiguracyjnych dla elementu. Elementy objęte konfiguracją to:
Konfiguracja składa się z bloków opisujących poszczególne elementy systemu. Definicja bloku rozpoczyna się jego nazwą, po czym w nawiasach wąsowych występuje zero lub więcej dostępnych opcji konfiguracyjnych dla elementu. Dozwolone są następujace bloki:


* '''cpu''' - procesor
* '''computer''' - konfiguracja procesora i emulacji
* '''memory''' - pamięć
* '''channel n''' - konfiguracja kanałów dla n = 0...15


== Procesor ==
== Komputer ==


Dostępne sa następujące opcje konfigurujące działanie procesora:
Dostępne sa następujące opcje konfigurujące działanie procesora:


* '''speed''' - prędkość emulacji procesora. Dostępne warianty:
* '''speed_real''' - zachowanie prędkości emulacji odpowiadającej prawdziwej MERZE-400 (true/false).  
** '''max''' - emulacja z maksymalną możliwą prędkością
** '''real''' - emulator stara się zachować oryginalne czasy wykonania instrukcji, czasy dostępu do pamięci i urządzeń zewnętrznych
* '''timer_step''' - okres [[Przerwanie_zegarowe|zegara systemowego]] (w milisekundach)
* '''timer_step''' - okres [[Przerwanie_zegarowe|zegara systemowego]] (w milisekundach)
* '''mod_17bit''' - włącz/wyłącz modyfikację sprzętową CPU pozwalającą na 17-bitowe adresowanie bajtów (domyślnie włączone)
* '''cpu_mod''' - włącz modyfikacje procesora do zgodności z MX-16 (true/false)
* '''mod_sint''' - włącz/wyłącz modyfikację sprzętową dodającą przerwanie programowe o wysokim priorytecie (domyślnie włączone)
* '''cpu_user_io_illegal''' - instrukcje IN/OU nielegalne dla programów użytkownika (true/false)
* '''cpu_awp''' - dołącz [[Arytmometr Wielokrotnej Precyzji]] (true/false)
* '''mem_elwro''' - ilość bloków pamięci Elwro (bloki 32ksłowa)
* '''mem_mega''' - ilość bloków [[Pamięć MEGA|pamięci MEGA]] (bloki 64ksłowa)
* '''mem_mega_prom''' - nazwa pliku z obrazem pamięci PROM MEGA
* '''mem_os_segments''' - liczba segmentów zarezerwowanych dla systemu operacyjnego (1 lub 2)


Przykładowy blok konfiguracji CPU:
Przykładowy blok konfiguracji komputera:


  cpu {
  computer {
         speed = max
         speed_real = false
         timer_step = 10
         timer_step = 10
         mod_17bit = true
         cpu_user_io_illegal = true
         mod_sint = false
         cpu_awp = true
}
        cpu_mod = false
 
        mem_elwro = 1
== Pamięć ==
         mem_mega = 16
 
         mem_mega_prom = mega_prom.img
Każdy z szesnastu fizycznych modułów [[Pamięć operacyjna|pamięci operacyjnej]] może zostać skonfigurowany niezależnie. Dołączone zostaną tylko moduły o numerach podanych w konfiguracji, pozostałe będą z punktu widzenia systemu nieobecne. Konfiguracja pojedynczego modułu pamięci opisana jest w następujący sposób:
         mem_os_segments = 2
 
module <nr_modułu> = <typ>:<il_segmentów>
 
Gdzie:
* '''nr_modułu''' - kolejny numer modułu pamięci z zakresu 0-15 (moduł 0 to moduł pamięci systemu operacyjnego, musi mieć rozmiar przynajmniej 2 segmentów)
* '''typ''' - typ modułu pamięci. Dostępne typy to:
** '''elwro''' - pamięć ferrytowa
** '''[[Pamięć MEGA|mega]]''' - pamięć półprzewodnikowa
* '''il_segmentów''' - ilość 4k-słowowych segmentów w module (liczba z zakresu 1-16)
 
Przykładowy blok konfiguracji pamięci:
 
memory {
         module  0 = elwro:8
         module  1 = mega:16
         module  2 = mega:5
  }
  }Wersja z 20:33, 17 mar 2014

Plik konfiguracyjny EM400 pozwala skonfigurować parametry sprzętowe emulowanej maszyny i jest wymagany do uruchomienia emulatora. Domyślne EM400 próbuje załadować następuące pliki konfiguracyjne:

 • em400.cfg (w katalogu bieżącym)
 • ~/.em400/em400.cfg (konfiguracja użytkownika)
 • /etc/em400.cfg (konfiguracja systemowa)

Jeśli jeden z plików uda się poprawnie załadować, dalesze nie są sprawdzane. Powyższa lista plików jest ignorowana, jeśli użytkownik użyje przełącznika -c w linii poleceń

Składnia pliku konfiguracyjnego

Konfiguracja składa się z bloków opisujących poszczególne elementy systemu. Definicja bloku rozpoczyna się jego nazwą, po czym w nawiasach wąsowych występuje zero lub więcej dostępnych opcji konfiguracyjnych dla elementu. Dozwolone są następujace bloki:

 • computer - konfiguracja procesora i emulacji
 • channel n - konfiguracja kanałów dla n = 0...15

Komputer

Dostępne sa następujące opcje konfigurujące działanie procesora:

 • speed_real - zachowanie prędkości emulacji odpowiadającej prawdziwej MERZE-400 (true/false).
 • timer_step - okres zegara systemowego (w milisekundach)
 • cpu_mod - włącz modyfikacje procesora do zgodności z MX-16 (true/false)
 • cpu_user_io_illegal - instrukcje IN/OU nielegalne dla programów użytkownika (true/false)
 • cpu_awp - dołącz Arytmometr Wielokrotnej Precyzji (true/false)
 • mem_elwro - ilość bloków pamięci Elwro (bloki 32ksłowa)
 • mem_mega - ilość bloków pamięci MEGA (bloki 64ksłowa)
 • mem_mega_prom - nazwa pliku z obrazem pamięci PROM MEGA
 • mem_os_segments - liczba segmentów zarezerwowanych dla systemu operacyjnego (1 lub 2)

Przykładowy blok konfiguracji komputera:

computer {
    speed_real = false
    timer_step = 10
    cpu_user_io_illegal = true
    cpu_awp = true
    cpu_mod = false
    mem_elwro = 1
    mem_mega = 16
    mem_mega_prom = mega_prom.img
    mem_os_segments = 2
}

Urządzenia zewnętrzne

Kanały

Dołączenie emulacji kanału wymaga zdefiniowania dla niego bloku konfiguracji w sposób następujący:

channel <nr_kanału> = <typ_kanału> { ... }

Gdzie:

 • nr_kanału - kolejny numer kanału w systemie
 • typ_kanału - typ kanału, dostępne typy to:
  • char - kanał znakowy
  • mem - kanał pamięciowy
  • plix - procesor peryferyjny PLIX
  • multix - procesor peryferyjny MULTIX

W nawiasach wąsowych występują definicje kolejnych urządzeń podłączonych do kanału (patrz niżej).

Urządzenia

Konfiguracja emulowanych urządzeń definiowana jest następująco:

unit <nr_urządzenia> = <typ_urządzenia> [: argument [, argument [...]]]

Gdzie:

 • nr_urządzenia - kolejny numer urządzenia w kanale
 • typ_urządzenia - jeden z obsługiwanych typów urządzenia.
 • argument - opcjonalne argumenty będące parametrami dołączanego urządzenia

Emulowane urządzenia peryferyjne

 • Terminal w konsoli emulatora:
  • typ urządzenia: term_console
  • argumenty: brak
  • przykład użycia: term_console
 • Terminal TCP
  • typ urządzenia: term_tcp
  • argumenty: port TCP
  • przykład użycia: term_tcp:20034
 • Terminal szeregowy
  • typ urządzenia: term_serial
  • argumenty: urządzenie, prędkość, ilość bitów w słowie, parzystość, ilosć bitów stopu
  • przykład użycia: term_serial:/dev/ttyS0, 9600, 8, N, 1
 • Dysk MERA 9425
  • typ urządzenia: mera9425
  • argumenty: obraz talerza stałego, obraz talerza wymiennego
  • przykład użycia: mera9425:disk1.img, disk2.img
 • Dysk Winchester
  • typ urządzenia: winchester
  • argumenty: obraz dysku
  • przykład użycia: winchester:winchester.img