EM400 - Plan prac

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Debugger EM400
Start systemu CROOK-5 w emulatorze EM400
Interpreter zleceń OSL systemu CROOK-5 działającego w EM400

Emulator EM400 jest funkcjonalny - pozwala na uruchomienie oprogramowania MERY-400.

Kolor zielony w stanie implementacji oznacza, że element jest już funkcjonalny

Emulator - jednostka centralna

Obszar/Funkcjonalność Stan implementacji Uwagi
Konfiguracja emulatora 100% Plik konfiguracyjny EM400 i jego obsługa
Linia poleceń emulatora 100% Opcje wywołania emulatora
Tablica skoków dla rozkazów 100% 1 lub 2 poziomy wywołań do osiągnięcia rozkazu
Dekoder rozkazów i argumentów 100%
Szkielet, pamięć, rejestry + makra 100%
Rozkazy procesora 100%
Konfiguracja programowa pamięci 100%
Rozkazy IN/OU (dekodowanie argumentów -> kanały) 100%
Szkielet kanałów i urządzeń 100% warstwa abstrakcji dla sterowników kanałów i urządzeń
System przerwań 100%
Bootstrap 0%
Infrastruktura testów automatycznych 100%

Emulator - urządzenia

Obszar/Funkcjonalność Stan implementacji Uwagi
Kanał znakowy 80%
Kanał pamięciowy 80%
Terminal znakowy 0% konsola, TCP, szeregowy
Mera 9425 0%
Winchester w kanale pamięciowym (translacja adresów?) 0%
PLIX 0%
MULTIX 60%
Winchester 50%
Floppy 5.25" 40%
RTC 0%
e4image 100% kontener dla obrazów mediów

Debugger

Obszar/Funkcjonalność Stan implementacji Uwagi
Szkielet 100%
Podgląd pamięci i rejestrów 100%
Disassembler 100%
Translator 100% nie-assemblerowy pseudokod
Load/save 50%
Breakpointy 100%
Ncurses 100% ergonomiczny interfejs użytkownika
Interpreter poleceń 100% nowa, bogatsza linia poleceń
Śledzenie zmian w pamięci i rejestrach 80%
Podgląd stosu 100%
Logowanie 100%

Narzędzia i inne

Obszar/Funkcjonalność Stan implementacji Uwagi
Roboczy disassembler 100% Python
Roboczy Assembler 25% porzucony na rzecz pełnoprawnego ASSEM
ASSEM 100%
ASSEM - wsparcie dla składni ASSK i ASSM 100%
Testy CPU 100%
Narzędzia do odczytu systemu plików CROOK-5 100% porzucone na rzecz C5FS Explorera
C5FS Explorer 100% Eksplorator systemu plików CROOK-5
c5fuse - odczyt 100% Sterownik FUSE dla systemu plików CROOK-5
c5fuse - zapis 0%
e4itool 100% Narzędzie do zarządzania obrazami e4i