EM400 - Instalacja

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fedora

Paczki dla Fedory 34 i 35 dostępne są w tym repozytorium.

Gentoo Linux

Emulator EM400 i związane z nim narzędzia dostępne są jako nakładka na drzewo portage. Dostępne są zarówno wersje "9999" oprogramowania, odpowiadające najnowszym rewizjom z repozytorium, jak i numerowane wersje stabilne. Nakładka zawiera następujące elementy:

 • app-emulation/mera400-meta - meta-paczka instalująca emulator i wszystkie dostępne narzędzia
 • app-emulation/em400 - emulator EM400
 • dev-util/emdas, dev-lang/assem i dev-lang/emas - assemblery i disassembler
 • dev-util/emlin, dev-libs/emelf, dev-util/emcrk, dev-libs/emawp - narzędzia i biblioteki

Instalacja przy użyciu skonfigurowanego w systemie Layman-a wygląda następująco:

 1. Skonfigurowanie nowej nakładki na drzewo portage:
  wget -O /etc/layman/overlays/mera400.xml https://raw.githubusercontent.com/jakubfi/mera400-overlay/master/mera400-overlay.xml
 2. Synchronizacja nakładek:
  layman -S
 3. Dodanie nakładki mera400:
  layman -a mera400
 4. Dodanie pliku keywords (ścieżka pliku źródłowego może wymagać zmiany, jeśli layman przechowuje repozytoria w innym miejscu niż /var/lib/layman):
  ln -s /var/lib/layman/mera400/mera400-keywords.txt /etc/portage/package.keywords/
 5. Instalacja wszystkich narzędzi:
  emerge -av mera400-meta
  Lub instalacja poszczególnych pakietów.

Arch Linux

PKGBUILD-y dla Arch Linuksa dostępne są w AUR. Uwaga: Repozytorium wygląda na obecnie nie aktualizowane.

Docker

Zbudowanie kontenera Dockera z emulatorem, narzędziami i obrazem dysku z CROOK-5 ułatwi zawartość tego repozytorium

Ręczna instalacja ze źródeł

Do budowania potrzebne będą następujące narzędzia i biblioteki:

 • git (jeśli emulator budowany będzie ze źródeł z git-a)
 • gcc lub clang
 • cmake
 • GNU make
 • bison
 • flex
 • readline
 • ncursesi (opcjonalnie, jeśli emulator ma mieć stary, nie wspierany już interfejs tekstowy curses)
 • Qt5 (opcjonalnie, jesli emulator ma mieć GUI)
 • pulseaudio (opcjonalnie, jeśli emulator ma wydawać dźwięki)
 • ALSA (opcjonalnie względem pulseaudio, jeśli emulator ma wydawać dźwięki)

Do uruchomienia emulatora terminala e4term instalowanego przez em400 wymagany jest też netcat (nc).

W przypadku Ubuntu i dystrybucji pochodnych zależności można spełnić następującym poleceniem:

apt install cmake gcc g++ bison flex libreadline-dev libncurses-dev libpulse-dev libasound2-dev qtbase5-dev qtmultimedia5-dev

W przypadku ręcznej kompilacji emulatora i narzędzi istotne jest zachowanie kolejności budowania komponentów, tak, aby odpowiednie zależności zostały spełnione. Poniższe skrypty w bash-u pokazują kolejne kroki instalacji całości oprogramowania.

Ostatnia stabilna wersja

mkdir mera400
cd mera400

for PKG in emawp emcrk emelf emdas em400 emas emlin ; do
   wget http://mera400.pl/releases/$PKG/$PKG-latest.tar.gz
   tar zxf $PKG-latest.tar.gz
   mkdir $(ls -d $PKG*/)/build
   cd $PKG*/build
   cmake ..
   make
   sudo make install
   sudo ldconfig
   cd ../..
done

Wersja rozwojowa z git-a

mkdir mera400
cd mera400

for PKG in emawp emcrk emdas em400 emas ; do
   git clone https://github.com/jakubfi/$PKG
   mkdir $(ls -d $PKG*/)/build
   cd $PKG*/build
   cmake ..
   make
   sudo make install
   sudo ldconfig
   cd ../..
done