EM400 - Instalacja: Różnice pomiędzy wersjami

Z MERA 400 wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 20: Linia 20:
# Dodanie pliku keywords (ścieżka pliku źródłowego może wymagać zmiany, jeśli layman przechowuje repozytoria w innym miejscu niż ''/var/lib/layman''): <pre>ln -s /var/lib/layman/mera400/mera400-keywords.txt /etc/portage/package.keywords/</pre>
# Dodanie pliku keywords (ścieżka pliku źródłowego może wymagać zmiany, jeśli layman przechowuje repozytoria w innym miejscu niż ''/var/lib/layman''): <pre>ln -s /var/lib/layman/mera400/mera400-keywords.txt /etc/portage/package.keywords/</pre>
# Instalacja wszystkich narzędzi: <pre>emerge -av mera400-meta</pre> Lub instalacja poszczególnych pakietów.
# Instalacja wszystkich narzędzi: <pre>emerge -av mera400-meta</pre> Lub instalacja poszczególnych pakietów.
= Arch Linux =
PKGBUILD-y dla Arch Linuksa dostępne są w [https://aur.archlinux.org/packages/?K=mera400 AUR].
Uwaga: Repozytorium wygląda na obecnie nie aktualizowane.
= Docker =
Zbudowanie kontenera Dockera z emulatorem, narzędziami i obrazem dysku z CROOK-5 ułatwi zawartość [https://github.com/tczekajlo/docker-mera400 tego repozytorium]


= Ręczna instalacja ze źródeł =
= Ręczna instalacja ze źródeł =
Linia 56: Linia 65:
       cd ../..
       cd ../..
  done
  done
= Arch Linux =
PKGBUILD-y dla Arch Linuksa dostępne są w [https://aur.archlinux.org/packages/?K=mera400 AUR].
Uwaga: Repozytorium wygląda na obecnie nie aktualizowane.
= Docker =
Zbudowanie kontenera Dockera z emulatorem, narzędziami i obrazem dysku z CROOK-5 ułatwi zawartość [https://github.com/tczekajlo/docker-mera400 tego repozytorium]

Wersja z 19:23, 5 gru 2021

Fedora

Paczki dla Fedory 34 i 35 dostępne są w tym repozytorium.

Gentoo Linux

Emulator EM400 i związane z nim narzędzia dostępne są jako nakładka na drzewo portage. Dostępne są zarówno wersje "9999" oprogramowania, odpowiadające najnowszym rewizjom z repozytorium, jak i numerowane wersje stabilne. Nakładka zawiera następujące elementy:

 • app-emulation/mera400-meta - meta-paczka instalująca emulator i wszystkie dostępne narzędzia
 • app-emulation/em400 - emulator EM400
 • dev-util/emdas, dev-lang/assem i dev-lang/emas - assemblery i disassembler
 • dev-util/emlin, dev-libs/emelf, dev-util/emcrk, dev-libs/emawp - narzędzia i biblioteki

Instalacja przy użyciu skonfigurowanego w systemie Layman-a wygląda następująco:

 1. Skonfigurowanie nowej nakładki na drzewo portage:
  wget -O /etc/layman/overlays/mera400.xml https://raw.githubusercontent.com/jakubfi/mera400-overlay/master/mera400-overlay.xml
 2. Synchronizacja nakładek:
  layman -S
 3. Dodanie nakładki mera400:
  layman -a mera400
 4. Dodanie pliku keywords (ścieżka pliku źródłowego może wymagać zmiany, jeśli layman przechowuje repozytoria w innym miejscu niż /var/lib/layman):
  ln -s /var/lib/layman/mera400/mera400-keywords.txt /etc/portage/package.keywords/
 5. Instalacja wszystkich narzędzi:
  emerge -av mera400-meta
  Lub instalacja poszczególnych pakietów.

Arch Linux

PKGBUILD-y dla Arch Linuksa dostępne są w AUR. Uwaga: Repozytorium wygląda na obecnie nie aktualizowane.

Docker

Zbudowanie kontenera Dockera z emulatorem, narzędziami i obrazem dysku z CROOK-5 ułatwi zawartość tego repozytorium

Ręczna instalacja ze źródeł

Do budowania potrzebne będą następujące narzędzia:

 • git
 • cmake
 • GNU make
 • bison
 • flex

oraz biblioteki (wraz z plikami nagłówkowymi, czyli odpowiednie pakiety "*-dev" dla np. Debiana):

 • readline
 • ncurses

Do uruchomienia emulatora terminala e4term instalowanego przez em400 wymagany jest też netcat (nc).

W przypadku ręcznej kompilacji emulatora i narzędzi istotne jest zachowanie kolejności budowania komponentów, tak, aby odpowiednie zależności zostały spełnione. Poniższy szkic skryptu w bash-u pokazuje kolejne kroki instalacji całości oprogramowania.

mkdir mera400
cd mera400

for PKG in emawp emcrk emelf emdas em400 emas emlin assem ; do
   wget http://mera400.pl/releases/$PKG/$PKG-latest.tar.gz
   tar zxf $PKG-latest.tar.gz
   ## alternatywa dla odważnych: ## git clone https://github.com/jakubfi/$PKG
   mkdir $(ls -d $PKG*/)/build
   cd $PKG*/build
   cmake ..
   make
   sudo make install
   sudo ldconfig
   cd ../..
done