Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=mobileview

(main | mobileview)
  • Ten moduł jest przestarzały.
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MobileFrontend
  • Licencja: GPL-2.0-or-later

Zwraca dane potrzebne dla wyświetleń mobilnych.

Parametry:
page

Tytuły stron do przetworzenia.

This parameter is required.
redirect

Określa, czy stosować przekierowania.

Jedna z następujących wartości: no, yes
Default: yes
sections

Pipe-separated list of section numbers for which to return text. "all" can be used to return for all. Ranges in format "1-4" mean get sections 1,2,3,4. Ranges without second number, e.g. "1-" means get all until the end. "references" can be used to specify that all sections containing references should be returned.

prop

Which information to get:

text
HTML of selected sections.
sections
Information about all sections on the page.
normalizedtitle
Normalized page title.
lastmodified
ISO 8601 timestamp for when the page was last modified, e.g. "2014-04-13T22:42:14Z".
lastmodifiedby
Information about the user who modified the page last.
revision
Return the current revision ID of the page.
protection
Information about protection level.
editable
Whether the current user can edit this page. This includes all factors for logged-in users but not blocked status for anons.
languagecount
Number of languages that the page is available in.
hasvariants
Whether or not the page is available in other language variants.
displaytitle
The rendered title of the page, with {{DISPLAYTITLE}} and such applied.
pageprops
Page properties.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): contentmodel, description, displaytitle, editable, hasvariants, id, languagecount, lastmodified, lastmodifiedby, namespace, normalizedtitle, pageprops, protection, revision, sections, text
Default: text|sections|normalizedtitle
sectionprop

Pobierane informacje o sekcji.

Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): anchor, fromtitle, index, level, line, number, toclevel
Default: toclevel|line
pageprops

What page properties to return, a pipe ("|") separated list or "*" for all properties.

Default: notoc|noeditsection|wikibase_item
variant

Convert content into this language variant.

Domyślnie: (puste)
noimages

Zwróć HTML bez obrazków.

Type: boolean (details)
noheadings

Nie uwzględniaj nagłówków na wyjściu.

Type: boolean (details)
notransform

Nie zamieniaj HTML-u na wersję mobilną.

Type: boolean (details)
onlyrequestedsections

Zwracaj tylko żądane sekcje, nawet z prop=sections.

Type: boolean (details)
offset

Pretend all text result is one string, and return the substring starting at this point.

Type: integer
The value must be no less than 0.
Default: 0
maxlen

Pretend all text result is one string, and limit result to this length.

Type: integer
The value must be no less than 0.
Default: 0
revision

Żądaj konkretnej wersji.

Type: integer
The value must be no less than 0.
Default: 0
Przykłady:
Get information about section 0 of Doom metal
api.php?action=mobileview&page=Doom_metal&sections=0 [otwórz w brudnopisie]
Get information about section 0 and sections containing references of Candlemass
api.php?action=mobileview&page=Candlemass&sections=0|references [otwórz w brudnopisie]
Get information about sections 1 and later and sections containing references of Candlemass
api.php?action=mobileview&page=Candlemass&sections=1-|references [otwórz w brudnopisie]